Archive for the ‘Fysik’ category

Vad är ateism (inte)?

25 augusti, 2012

I Newtonbloggens inlägg ”Ateism: tron på ‘ingenting’?” finns en text som jag har sett florera runt internet ett tag nu.

Johannes Axelsson frågade sina läsare vad de tyckte om definitionen, så här är mina tankar:

The belief that…

Ateism är, definitionsmässigt, avsaknaden av gudstro. Etymologin kommer från grekiskan atheos, via franskans athéiste, som som går att härleda från prefixet a– (”utan”) och theos (”en gud”). Den här definitionen, att ateism bara är avsaknaden av gudar, har ateister länge varit överens om och gör inga egna påståenden som behöver beläggas med bevis, utan bevisbördan ligger på den som gör extraordinära påståenden (jämför gärna med Christopher Hitchens citat ”what can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence.”). Vissa har valt att kalla detta för ”svag ateism” för att särskilja den från den ”starka ateismen” som gör specifika påståenden. En ”stark ateist” väljer istället att lägga fram olika argument och bevis för att förneka existensen av en eller flera specifika gudar. Ett exempel kan vara att lyfta fram hur bevisen som ligger bakom evolutionsteorin kraftfullt motsäger skapelseberättelsen i Bibeln (och många andra religioners skapelseberättelser). Alla religioner vars tro motsäger evolutionsteorin måste därför belägga sin tro med jämbördiga eller bättre bevis för att nå samma status hos en person som grundar sin världsbild i rationalitet och konkreta bevis.

För svag ateism är alltså inledningen rent utav felaktig, för stark ateism är inledningen något av en halmgubbe i att den utelämnar det faktum att ateistens påståenden grundar sig i bevisföring och rationellt tänkande, inte ”blind faith”. Se gärna den här artikeln på atheism.about.com för en vidare diskussion och fler länkar kring definitionen på ateism. (mer…)

Annonser

Vad hände med snabbare-än-ljuset-neutrinerna? Del 2

2 april, 2012

Ett av fjolårets största mysterier verkar ha fått sin lösning och (spoiler alert!) det verkar som om ”Einstein was right all along”.

I september 2011 gick forskare från CERN i Schweiz och OPERA-labbet i Italien ut med sensationella data, de hade skickat pulser av neutriner från CERN till OPERA och mätt hur snabbt dessa partiklar tog sig från punkt A till punkt B. När resultaten kom in visade det sig att neutrinerna hade lagt denna sträcka bakom sig snabbare än vad fotoner skulle ha gjort, något som går bjärt emot delar av Albert Einsteins minst sagt välkända relativitetsteori (som bl.a. innefattar att inget kan färdas snabbare än ljuset/fotoner). (Läs gärna mitt första inlägg ”Vad kan färdas snabbare än ljusets hastighet?” för en tillbakablick av hur jag och andra såg på fynden när de först presenterades)

De första resultaten både presenterades och mottogs på ett högst vetenskapligt sätt, och det har varit roligt att som vetenskapsintresserad se processen förverkligas. När forskarna först presenterade sina resultat var det inte genom att säga ”Einstein hade fel, vi har hittat något som färdas snabbare än ljuset! GE OSS NOBELPRIS!!!” utan ett mer sansat ”Vi har hittat något som, enligt våra experiment, ser ut att färdas snabbare än ljusets hastighet. Kan ni (andra forskare) kolla genom våra experiment, se om vi har gjort några fel, hjälpa oss att leta efter felkällor och försöka replikera våra experiment för att se om ni får samma resultat så att vi kan förstå resultaten och naturen bättre?”

I november samma år släppte ursprungsforskarna en ny rapport där de berättade att man hade försökt förbättra experimentets utförande för att se om resultaten fortfarande kvarstod efter den ursprungliga kritiken. Man fann även denna gång att neutrinerna kom fram till OPERA-detektorn liiite (60 nanosekunder, eller 0,000’000’06 sekunder!) snabbare än vad fotoner hade kommit fram. Samtidigt började andra forskargrupper kritisera teoretiska aspekter av resultaten där man bl.a. kollade på ljusspektrumanalyser av neutriner som inte stämde överens med hypotesen att de skulle färdas snabbare än ljusets hastighet, något jag skrev om i inlägget ”Vad hände med snabbare-än-ljuset-neutrinerna?”. Men ännu var inte den nya kontroversen löst: experimenten sa en sak, vetenskapens tidigare kunskap en annan.

Det visade sig, tyvärr, att lösningen på hela denna kontrovers var en glappande kontakt. Forskarna använde GPS-systemet för att synkronisera klockorna mellan de olika labben i Schweiz och Italien och den fiberoptiska kabel som skulle koppla samman GPS-signalerna med ”huvudklockan” i Italien. Någonstans i systemet verkar det som om en kontakt har varit glapp, något som enligt uträkningarna skulle ge en fördröjning på 60 nanosekunder som ger en ”snabbare-än-ljuset-hastighet” för neutrinerna. Läs mer i denna artikel i Nature vid intresse.

Forskare från ICARUS, ett labb som ligger i närheten av OPERA, bad CERN att skicka neutriner mot dem också och dessa neutriner lydde Einsteins råd och färdades med ljusets hastighet, varken mer eller mindre. Den ack så viktiga replikationen av ursprungsstudien visar alltså också på att den troligaste förklaringen är ett materialfel i de ursprungliga experimenten, än ett behov av att revidera relativitetsteorin (artikel från Nature).

I dag har nyheterna även nått svensk media där DN har en välskriven artikel i ämnet av Karin Bojs. Där rapporteras bl.a. om att två av de högsta cheferna för ursprungsexperimenten har valt att avgå från sina poster till följd av detta debakel, men läsaren ges också intressant input från professor emeritus Per-Olof Hulth vid KTH som diskuterar hur denna historia kan ses ur ett vetenskapligt perspektiv, vad som är ”bra” och ”dålig” vetenskap.

Avslutningsvis är jag personligen lite besviken över att dessa resultat visade sig bero på en glapp kontakt. Även om jag ser upp väldigt mycket till Albert Einstein hade det varit väldigt roligt att få vara med om mitt första stora paradigmskifte inom vetenskapen. Innerst inne trodde jag nog aldrig riktigt att detta skulle visa sig vara riktigt, men det hade varit väldigt spännande att se ett helt nytt forskningsfält öppnas upp om neutriner visade sig kunna färdas snabbare än ljusets hastighet.

På samma sätt är det med många andra icke-vetenskapliga uppfattningar. Som blivande läkare vore jag överlycklig om homeopati visar sig vara mer än bara vattnade placebopiller (billiga lösningar på all världens sjukdomar och åkommor!), som människa skulle jag känna mig tryggare om det fanns en kärleksfull gud som vakade över mig och resten av världen (även om Bibelns gud inte känns som den rätta för jobbet), och som son/pojkvän/bror/sonson/kompis/kusin/et.c. hoppas jag verkligen att det visar sig att man kan prata med sina döda anhöriga (eller att jag som död kan kontakta mina anhöriga och vänner). Vetenskapen handlar dock inte om att uppfylla våra egna önskningar, den handlar om att förstå verkligheten runtomkring oss. Att utöva vetenskaplig skepticism innebär inte att man är skeptisk mot vetenskap, det handlar om att man är vetenskaplig i sin skepticism mot påståenden av alla dess slag. Även om just den här ”upptäckten” inte visade sig leda till ny kunskap (utom att dubbelkolla alla kontakter!) så kommer i alla fall jag att ta med mig den här historien som ett mycket bra exempel på hur den vetenskapliga processen verkligen bör gå till 🙂

Vad hände med snabbare-än-ljuset-neutrinerna?

22 november, 2011

Höstens största uppståndelse i forskningsvärlden är utan tvekan när forskare vid CERN och OPERA i Genève respektive Gran Sasso rapporterade att deras experiment visade på neutriner som hade tillryggalagt sträckan mellan Genève och Gran Sasso snabbare än vad fotoner hade gjort (se mitt tidigare inlägg här). Vissa medier har hunnit utropa att neutriner visst färdas snabbare än ljuset, samtidigt som andra säger att det är omöjligt (DN och Reuters), så jag tänkte reda ut begreppen lite grann.

Den första artikeln i DN rapporterar om att samma forskarteam som gjorde den ursprungliga forskningen har försökt utesluta ett möjligt fel i den ursprungliga studien. De fick kritik eftersom de hade sänt relativt långa (tidsmässigt) pulser av neutriner från CERN utan att kunna veta exakt vilka neutriner som avlästes av OPERA-detektorn. Teorin gick att man kanske hade ”fångat upp” de neutriner som skickades tidigt i dessa pulser, samtidigt som man använde medelvärdet av tiden som neutrinerna skickades ut. Därför skickade man nu mycket kortare pulser, för att utesluta denna möjliga felkälla. Resultatet blev att det neutrinerna fortfarande kom fram 60 nanosekunder snabbare än ljuset skulle ha gjort, och DN:s rubrik löd därmed ”Nytt försök utfört: Neutriner färdas visst fortare än ljuset”. Med andra ord en kraftigt förenklad rubrik.

Reuters rapporterar istället om en annan studie från ICARUS-teamet, också i Gran Sasso, som hävdar att neutrinerna behöver förlora en avsevärd mängd energi ifall de färdas snabbare än ljusets hastighet. ICARUS-teamet har kollat på energispektrat från neutriner i deras egna försök och sett att dessa stöder en ”inte-snabbare-än-ljuset”-hastighet på neutrinerna. För den tekniskt kunniga finns denna nya artikel här.

Denna fråga är på intet sätt avgjord ännu. Den första studien (rapporterad av DN) utesluter en av många möjliga felkällor, men det finns redan många kvar att utreda och ett oberoende experiment som bekräftar deras fynd krävs för att idén ska kunna accepteras fullt ut. Att resultaten strider mot vad vi nu vet om fysikens lagar innebär inte heller att idén faller direkt, det krävs bara väldigt bra bevis för att idén ska accepteras. ”Extraordinary claims require extraordinary evidence”, såsom Carl Sagan så fint beskrev denna vetenskapliga princip.

Den felkälla som många tror är ansvarig för det ursprungliga resultatet är att mätningen av tiden inte är tillräckligt exakt. Eftersom hastigheten beräknas med sträcka/tid skulle ett för litet värde på tiden ge en för hög beräknad hastighet. Jag hoppas att både forskarna vid OPERA-detektorn, såväl som oberoende forskare, kollar närmare på detta och kommer fram till en slutsats snart, detta är riktigt spännande! Framförallt är det underbart att se en möjlig revolutionerande upptäckt gå igenom en riktig vetenskaplig process av granskning och ytterligare försök. Jag med all säkerhet få anledning att återkomma till detta ämne när nya rapporter kommer in.

För den som vill läsa mer rekommenderas Phil Plait’s blogginlägg med den mer rättvisande rubriken ”New experiment neither proves nor refutes FTL (faster than light) neutrinos”.

Hur påverkar mobiltelefoner immunförsvaret?

29 oktober, 2011

Den här insändaren till Borås tidning hävdar att elektromagnetisk strålning kopplat till bl.a. mobiltelefoner ”stör immunförsvaret på alla plan”. Författaren likställer till och med elektromagnetisk strålning i radiovågsfrekvenser med rökning, både passiv som aktiv. Effekterna från den elektromagnetiska strålningen är till och med farligare, eftersom den ligger som en ”osynlig dimma” och alla drabbas utav den. Jag tänkte försöka undersöka de påståenden som görs i insändaren.

Påstående: Elektromagnetisk strålning påverkar blodhjärnbarriären

Vi kan börja i slutet av hans insändare. Innan det citat som följer så har författaren skrivit om en forskargrupp i Lund (Salfordgruppen) som har påvisat läckage av albumin (ett protein som finns i blodet) genom blod-hjärnbarriären (som normalt inte släpper igenom albumin). Denna ökade genomsläpplighet korreleras i studien med utsättning för elektromagnetisk strålning i radiovågsspektrat (länk till en studie av Salford et al.). I insändaren finns följande stycke:

Strålningsnivån för att öppna denna barriär (blod-hjärnbarriären, egen notering) börjar från cirka 450 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet, en nivå som en majoritet av medborgarna utsätts för varje dag från den trådlösa tekniken. Det är den nivå vi utsätts för från exempelvis en trådlös telefon (Dect) på tio meters avstånd eller från en GSM-basmast på cirka 100 meters avstånd! Det är 10 000 gånger lägre nivå än det referensvärde som strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anser vara säker gräns för GSM 900 – 4,5W/kvadratmeter!”

Redan här underkänner författaren i praktiken sin egna argumentering. Ifall de skadliga effekterna uppkommer vid de nämnda förhållandena, och effekterna i sin tur är farliga eller skadliga, så bör väl detta redan ha påverkat i praktiken alla människor i hela västvärlden? Handen upp den av er som inte, någon gång under en vecka, är inom tio meter från en som pratar i mobiltelefon. Någon?

Några av de sjukdomar som är kopplade till ökad permeabilitet (genomsläpplighet) i blod-hjärnbarriären är temporallobsepilepsi (se den här studien), migrän och multipel skleros (exempel från samma studie, med andra källor)! Eftersom vi inte har sett en lavinartad ökning av dessa och andra neurologiska sjukdomar kan man dra en av två slutsatser:

 1. Elektromagnetisk strålning ökar visserligen permeabiliteten i blod-hjärnbarriären under de förutsättningar som ges av författaren, men detta får inga direkta konsekvenser, i alla fall på kort sikt. Konsekvenserna är hur som helst inte starka nog för att ge upphov till något av de tillstånd som skulle uppkomma vid en betydande ökning av permeabiliteten.
 2. Ingen ökning av permeabilitet sker till följd av elektromagnetisk strålning vid de givna förutsättningarna. Salfordgruppens resultat kan i så fall förklaras exempelvis genom att blodhjärnbarriären hos möss kanske (jag har inte kollat upp detta, utan spekulerar bara) skiljer sig från den hos människor, att deras försök inte inkluderade tillräckligt stor mängd data (bara åtta möss per grupp i den här studien), eventuella bias, eller liknande. Jag lyckades inte hitta någon bekräftelse på deras data, om någon har en studie så läser jag den mer än gärna!

Påstående: Strålningen stör det ”biologiska systemet”

I insändaren står att läsa:

Det kemisk-elektriska systemet är grunden till allt liv, det är med detta system som människans hjärna håller kroppen frisk. Att störa detta system med utifrån kommande elektromagnetisk strålning som innehåller frekvenskomponenter som liknar de kroppsegna, kan innebära att hjärnan tar fel beslut i sitt jobb att hålla kroppen frisk och allvarliga sjukdomar kan uppstå. Detta är så logiskt och enkelt att förstå att man måste vara mycket högt skolad för att inte fatta.

Låt oss kolla på vilka frekvenser som kroppen använder sig utav, jämfört med de frekvenser som vi människor använder inom våran teknologi såsom TV, radio och mobiltelefoner:

 • Hjärnan: I ett EEG kan man avläsa att hjärnan skickar ut frekvenser inom spannet 1-100 Hz. Detta innefattar alfa-, beta-, gamma-, delta-, mu- och thetavågor. (källa: Wikipedias artikel om EEG)
 • FM-radio: Frekvenserna som används inom FM-radio ligger någonstans runt 100 MHz (M:et står som bekant för ”mega”, eller en miljon !)
 • TV: Frekvensen på TV-sändningar ligger någonstans mellan 300-400 MHz
 • Mobiltelefoner: Frekvenser mellan 900-1800 MHz, beroende på vilken ”generation” av mobiltelefoni som mobilen kommer ifrån. (Källa för de sista tre, World Health Organization)

Samma källa påpekar också att kroppen, p.g.a. sin längd, fungerar snarlikt en antenn för de frekvenser som används inom FM-radio och TV, men inte för mobiltelefonifrekvenserna, vilket leder till fem gånger så hög absorption av strålningen från dessa källor. Det faktum att bägge teknikerna har varit i bruk sedan 1950-talet utan någon direkt effekt på människors hälsa (även om begreppet ”soffpotatis och fetma kan härledas till TV) bör vara en stark indikation på att strålning från mobiltelefoner inte är skadlig!

(Läs hela detta stycke innan du drar någon slutsats från det som står skrivet!) Påpekas bör självklart att strålningsstyrka avtar exponentiellt kvadratiskt (rättelse efter kommentar från signaturen ”Bengt”) med avståndet, vilket gör att ett avstånd på några centimeter jämfört med ett avstånd på tio meter gör väldigt stor skillnad i strålningsstyrka. Detta skulle tala för att mobiltelefoner är farligare än TV och radio, vilket har gjort att WHO stödjer en hel del forskning på ämnet. De allra flesta och de bäst utförda studierna visar på en avsaknad på samband mellan exempelvis hjärntumörer och mobiltelefoner och ett tydligt orsakssamband saknas. Om man vill så får man självklart använda sig utav handsfree eller högtalartelefon för säkerhets skull, men det finns inget vetenskapligt underlag för någon fara med mobiltelefoner. (Källa: WHO)

Författaren

Jag hade tänkt att inte kommentera på att författaren till insändaren är VD för ett företag som säljer mobiltelefoner, komradioapparater och annan elektronik, innan jag läste vidare på deras hemsida. Där hävdar Kalle Hellberg, VD för Maxicom och författare till tidigare nämnda artikel att (källa):

Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!

Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil, från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!

Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?

Här någonstans känner jag en konspirationsteori på väg. Att skriva så som han skriver innebär att han tror att FN:s organ för människors hälsa, WHO, är inblandad i en stor konspiration, skapad av telekomindustrin, där man offrar alla människors liv (till och med sina egna liv förutsatt att de inte har något sätt att skydda sig från den allomfattande strålningen) för sin egna ekonomiska vinning. Om hans tidigare påståenden var felaktiga, så är detta rent utav absurt. Jag sitter fysiskt och sliter mitt hår när jag läser hans hemsida!

Vidare läsning

För den som vill få en övergripande bild över var forskningen står i fråga om detta rekommenderar jag starkt de två länkar (elektromagnetiska fält och mer specifikt om mobiltelefoner) jag har gett från WHO, samt resten av deras hemsida. Jag har dessutom skrivit två tidigare inlägg på samma tema:

Hur farlig är trådlös teknik?

Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer?

Varför är astrologi taurusfaeces?

26 oktober, 2011

Dagens ämne är ett av de ämnen som den största delen av befolkningen faktiskt är skeptisk mot, astrologi. En undersökning utförd av Vetenskap och Allmänhet från 2009 visade att 23 % av de tillfrågade trodde på astrologi, medan mer än hälften avfärdade astrologi som ovetenskapligt (källa).

Några kanske tycker att det är ett ”enkelt mål” att ge sig på astrologi, men ser man till att nästan var fjärde svensk, enligt undersökningen, tror på astrologi, så visar sig betydelsen väldigt snart. Effekten förstärks av att astrologi, och främst horoskop, gör anspråk på att kunna förutspå hur människor bör bete sig, vilka val de borde göra, vem de kommer ha en lyckad relation med, och till och med dikterar en persons personlighet! Begrunda att det skulle finnas politiker som tar beslut med hjälp av dagens horoskop, eller att ett annars lyckligt förhållande spricker för att kvinnan som är skorpion har hört att hon passar ihop med en tvilling.

Hur kan jag då vara så säker på att astrologi är ”taurusfaeces” (tjuravföring, eller ”bull shit”, för den som inte kan sin latin)? Vi kör med en liten lista helt enkelt:

 • Det saknas verkningsmekanism. Varken jag eller vetenskapen har hört om någon trolig mekanism för att stjärnor och planeter som är flera miljoner kilometer bort (som allra minst 56 miljoner kilometer för Mars, 147 miljoner km till Solen och 39,9 biljoner (miljoner miljoner) kilometer till Proxima Centauri) skulle påverka oss mer än att fotoner kan nå våra ögon från dessa kan nå våra ögon, och skapa signaler i våran hjärna. Phil Plait sammanfattar här varför astrologi måste ta till magi för att förklara sina påståenden. Ingen av de krafter som finns i universum (gravitation, elektromagnetism, svaga kraften & starka kraften) kan användas som förklaring. Vore effekten beroende på elektromagnetism så skulle Solen vara en för stor störningskälla relativt stjärnorna, hänvisar man till gravitation så gör Månen samma sak. Den svaga och den starka kraften verkar bara på avstånd inom atomer, inte astronomiska avstånd!
 • Stjärntecknena är mänskliga påhitt, de stjärnor som ingår i ett stjärntecken har ingen objektiv koppling sinsemellan. Om vi exemplifierar med Karlavagnen, så ligger den närmaste stjärnan, Mizar, 78 ljusår bort, medan Dubhe ligger 124 ljusår bort (avstånd från Wikipedia). Liknande förhållanden går att se för andra stjärntecken. Varför dessa stjärnor skulle ha något samband, förutom att de befinner sig synbart nära varandra på just jordens stjärnhimmel, har jag inte hört någon tillfredställande förklaring på ännu.
 • Det ultimata testet för astrologi vore att testa personlighet, livshändelser och annat för personer med samma födelseplats (viktigt enligt vissa astrologer), samma födelsedatum, och till och med liknande födelsetid (astrologen John Addey skrev 1967 att personer födda inom några få minuter bör uppvisa exceptionella likheter, sida 187 (artikeln är inte så lång, den ingick i en publicerad tidsskrift!) på denna länk). Sådana studier har gjorts och resultaten, efter korrigeringar för olika bias, är en tydlig avsaknad av samband (samma källa, sidan 187 och framåt).
 • Den individuella upplevelsen av att horoskop stämmer kan förklaras helt utav astrologernas förmåga att göra generaliserade, vaga uttalanden. Magikern och skeptikern James Randi utförde ett experiment där han gick in i ett klassrum och delade ut ett horoskop till alla eleverna. De fick sedan bedöma hur väl horoskopet passade in på dem själva, och de flesta rapporterade att det passade in relativt bra. Haken var att alla, oavsett stjärntecken, hade fått samma horoskop! (källa: Phil Plaits artikel om astrologi, medveten om att det inte är en vetenskaplig källa, men testa att läsa ett annat stjärnteckens horoskop för dagen så ser du snabbt att de alla passar ungefär lika bra, i alla fall om man gör det över en veckas tid). Jag är medveten om att detta slår hårdast mot vardagliga horoskop jämfört med ”hard core”-astrologi med individuella stjärnkartor som tar med födelsedatum, födelseplats och födelsetid i beräkningarna, men effekten är ändå densamma!
 • De flesta astrologerna tar inte ens med det 13:e stjärntecknet, Ormbäraren, i sina beräkningar. Solen ligger i detta stjärntecken under en period i november och december, men utesluts från de flesta horoskopen, eftersom det helt enkelt ser snyggare ut med 12 ”zoner” i zodiaken. Zodiaken är med andra ord inte uppdelad efter stjärntecknenas egentliga utbredning, utan indelat i 12 lika stora delar av stjärnhimlen (30° per ”stjärntecken”).
 • De datum som ofta anges för olika stjärntecken i zodiaken stämmer inte överens med var Solen ligger längre. När astrologi först uppstod någon gång mellan 200 f.v.t. (före vår tideräkning) och 200 e.v.t. så utgick man från solens position under vårdagjämningen (vernal equinox) och kallade detta för 0°. På denna tid låg Solen någonstans mellan stjärntecknena Väduren och Fiskarna. Eftersom jordens axel lutar, och denna lutning förändras över tiden (kallas för precession), har nu solens position vid vårdagjämningen förändrats, och ligger nu närmare Vattenbäraren! Detta kompenseras som sagt inte för, utan man hänvisar till olika ”referensramar” (t.ex. här). Man underkänner med andra ord stjärnornas roll (i och för sig praktiskt sett till punkt ett och två) i att utöva någon effekt på oss människor, utan att förutsägelserna från astrologi bara beror på det fiktiva rutnät som vi människor har ritat upp över stjärnhimmeln. (skeptisk förklaring av precession här)

Att en människas personlighet skulle påverkas av vilket stjärntecken våran närmaste stjärna Solen syntes i under födseln har helt enkelt ingen vetenskaplig grund.

Har ni inte fått nog så tipsar jag än en gång om att läsa Phil Plaits artikel på ämnet, han är ändå astronom, till skillnad från mig, och vet ett och annat om stjärnor.

Vad kan färdas snabbare än ljusets hastighet?

23 september, 2011

Forskare på CERN (det supercoola labbet i Genève som jag besökte förra sommaren! :))  har gjort en studie som visar på en partikel som har färdats snabbare än ljusets hastighet (artiklar från DN och Science). Om detta stämmer så går det stick i stäv med en av grundteserna i Albert Einsteins relativitetsteori, att ljusets hastighet i vakuum är det snabbaste som något kan färdas. Om deras resultat verkligen stämmer så skulle detta revolutionera hela fysiken och innebära att alla världens fysiker skulle börja jobba 24/7 för att göra nya upptäckter kopplade till detta (kanske lite överdrivet, men ändå).

Det här känns som ett väldigt bra läge att tänka på ett välkänt citat från Carl Sagan

Extraordinary claims require extraordinary evidence

Som tur är så verkar detta vara precis vad forskarna tillämpar. Istället för att gå ut med en stor presskonferens och basunera ut att man har ”knäckt Einstein” så har man lagt upp sina resultat så att alla andra experter runtom i världen kan läsa, kommentera och kritisera resultatet. För det är inte så att de bara har gjort en enda mätning, utan de har mätt 16000 neutrinos under tre års tid. Man har skickat neutrinos från CERN i Genève till ett labb i Italien, 730 km bort. Resan för neutrinosarna tar ungefär 2,43 millisekunder, men det märkvärdiga är att i genomsnitt så tog sig neutrinosarna från CERN till det italienska labbet 60 nanosekunder snabbare (!) än om de hade varit fotoner i ett vakuum.

Hela internet har fyllts av spända förväntningar från vetenskapsnördar och forskare, där de flesta tror att det är något fel med resultaten, men många (om inte alla) hoppas att de stämmer. Jag lägger mig i samma läger, jag är inte beredd att tro på att något åker snabbare än ljusets hastighet i vakuum, men jag skulle välkomna det med öppna armar om resultaten säkerställs! 😀

Fler länkar:

Själva artikeln (för den äkta nörden!)

Phil Plaits blogg (som jag själv följer slaviskt)

Artikel från Cosmos med kritik mot resultaten

XKCD:s ”take” på det hela

Sök efter hashtaggen #mundaneneutrinoexplanations på Twitter


%d bloggare gillar detta: