Arkiv för oktober 2012

Vad är stamning?

22 oktober, 2012

Idag, den 22:a oktober, är det den internationella stamningsdagen. För de av mina läsare som inte redan känner till det så tänkte jag ta tillfället i akt och säga att jag stammar när jag talar. För att öka min förståelse för vad stamningen är och vad den beror på valde jag att göra mitt projektarbete i gymnasiet om stamning. Med anledning av den internationella stamningsdagen tänkte jag lägga upp en sammanfattning av projektarbetet som jag skrev för exakt två år sedan. Här kommer den:

Idag är det som alla säkert (inte?) vet den Internationella Stamningsdagen. Eftersom jag själv stammar tänkte jag skriva ihop en kort text (som blev lång ;O) om stamning. Trevlig läsning!

Stamning är ett talproblem som uttrycker sig i förlängningar och repetition av ord, samt blockeringar i talet. Ungefär en procent (alltså 60 miljoner!!!) av jordens befolkning är drabbade, men hur det uttrycker sig skiljer starkt från individ till individ och även från situation till situation. Ett välkänt fenomen är t.ex. att personer som stammar vanligtvis inte stammar när de sjunger eller förställer sin röst. Det finns bland annat många kända skådespelare som stammar. T.ex. så talade Marilyn Monroe hest för att undvika att stamma, och lägg märke till hur Rowan Atkinson nästan tvingar ut bokstaven ”B” nästa gång ni ser på Blackadder (i sin mer välkända roll, Mr. Bean, talar han som bekant inte så mycket). Rösten till Darth Vader görs även den av en person som stammar, James Earl Jones.

Genom åren har diverse orsaker till stamning föreslagits, och många myter har uppstått. En av de vanligare för länge sedan var så klart att det var någon guds straff (för vad är oklart), men även sådant som att modern såg en orm när hon var gravid, eller att barnet åt gräshoppor som liten har förekommit som förklaring. En av de vanligaste nutida förklaringarna är att personen helt enkelt är nervös och att stamningen kan botas med att helt enkelt slappna av. Även om det för många som stammar hjälper att slappna av, så är det sällan en långvarig lösning. Numera ses nervositet som en bidragande faktor till stamningens uttryck, men det är få forskare, om någon alls, som tror att stamning orsakas uteslutande av nervositet.

Så vad orsakas stamning av då?

Den nuvarande förklaringsmodellen utgår ifrån att stamning inte är en enda sjukdom, utan mer ett symptom på flera olika underliggande faktorer. Man pratar om utvecklingsbetingad (developmental) stamning, neurogenisk stamning och psykogenisk stamning.

Hos individer med utvecklingsbetingad stamning tros det oftast finnas en genetisk grund till att de stammar, och det har nu börjat komma studier där mutationer på specifika gener börjar isoleras som orsakande till stamning. Dock finns det inte en ”stamningsgen” som alla som stammar bär på, utan det handlar om att mutationer på olika gener kan leda till stamning. Även om grunden för utvecklingsbetingad stamning är genetisk så tror forskare att individens uppväxtmiljö har stor påverkan på hur stamningen utvecklas.

Neurogenisk stamning har sin grund i hjärnan. Här orsakas stamningen av skador eller defekter på områden i hjärnan som är inblandade i talproduktion. Forskning har visat att det kan handla om områden som behandlar timing av muskelrörelser, sammansättning av ord och meningar, eller de områden som lyssnar efter fel i ens tal och rättar till dem. Defekterna kan orsakas av hjärntumörer, slag mot huvudet, olika neurologiska sjukdomar (t.ex. Parkinsons) och efter användande av vissa läkemedel/droger.

Psykogenisk stamning orsakas av olika psykologiska trauman. För ca. 200 år sedan troddes detta vara den enda typen av stamning, men dess betydelse har minskat i takt med att det har forskats mer och mer på stamning. Det finns dock fallstudier som pekar på att stora psykologiska trauman kan orsaka stamning hos en individ, men att all stamning orsakas direkt av nervositet är som sagt en felaktig myt.

För tillfället finns det inget direkt botemedel mot stamning, dock finns det många saker som kan minska stamningen för stunden hos en individ. Att sjunga, förställa rösten, prata i takt med en metronom eller att få höra ett eko av sin egna röst har i många fall helt tagit bort stamningen för stunden hos många. Många stammar även mer när de är nervösa eller stressade, så avslappningstekniker kan vara värdefulla. Även taltekniker, som att tala långsamt eller att tänka på sitt tal mer kan hjälpa.

Hoppas den här texten kändes värdefull och givande, frågor och kommentarer mottas mer än gärna!

Jag hade tänkt skriva mer om mina upplevelser som en person som stammar, men min tidsplanering har inte hållit måttet 😉 Vi får se om det kommer upp något inlägg de närmaste dagarna 🙂

Pseudovetenskap i politiken – igen

20 oktober, 2012

[Detta inlägg finns även på Vetenskap och Folkbildnings blogg, samt på Humanistbloggen. Skrivet i samarbete med Peter Lundin och Linda Strand Lundberg]

Frågan om eventuella faror med trådlös teknik har ännu en gång aktualiserats i svensk media. Den här gången efter att Lidingöpartisten Gunilla Dyfverman tidigare i veckan uttryckte sin vilja att förbjuda installationen av trådlöst internet i Rudboda skola på Lidingö. Dyfverman oroar sig, enligt ett reportage i Sveriges Radio (1), för att den trådlösa tekniken ska visa sig vara nutidens motsvarighet till cigaretter. Hon hänvisar till ospecificerade utländska rön som hävdar att elever kan få både huvudvärk och inlärningssvårigheter av den denna form av teknik.

Utan att veta specifikt vilka källor som hon hänvisar till är det självklart svårt att bemöta just hennes rädsla för trådlös teknik. Vad man däremot kan uttala sig om är den samlade vetenskapens resultat i frågan. Att som lekman försöka sig på att på egen hand göra en bedömning av den samlade forskningen inom ett område är långtifrån en enkel uppgift. Att någon som har genomgått en forskarutbildning har bättre förutsättningar att dra korrekta slutsatser kring vetenskapliga frågor än någon som inte har det är förhoppningsvis inget kontroversiellt uttalande. Den intressanta frågan i sammanhanget blir då självklart: Har Dyfverman anledning att oroa sig för barnens hälsa eller har eventuella hälsorisker redan undersökts och kartlagts?

(mer…)


%d bloggare gillar detta: