Hur påverkar mobiltelefoner immunförsvaret?

Den här insändaren till Borås tidning hävdar att elektromagnetisk strålning kopplat till bl.a. mobiltelefoner ”stör immunförsvaret på alla plan”. Författaren likställer till och med elektromagnetisk strålning i radiovågsfrekvenser med rökning, både passiv som aktiv. Effekterna från den elektromagnetiska strålningen är till och med farligare, eftersom den ligger som en ”osynlig dimma” och alla drabbas utav den. Jag tänkte försöka undersöka de påståenden som görs i insändaren.

Påstående: Elektromagnetisk strålning påverkar blodhjärnbarriären

Vi kan börja i slutet av hans insändare. Innan det citat som följer så har författaren skrivit om en forskargrupp i Lund (Salfordgruppen) som har påvisat läckage av albumin (ett protein som finns i blodet) genom blod-hjärnbarriären (som normalt inte släpper igenom albumin). Denna ökade genomsläpplighet korreleras i studien med utsättning för elektromagnetisk strålning i radiovågsspektrat (länk till en studie av Salford et al.). I insändaren finns följande stycke:

Strålningsnivån för att öppna denna barriär (blod-hjärnbarriären, egen notering) börjar från cirka 450 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet, en nivå som en majoritet av medborgarna utsätts för varje dag från den trådlösa tekniken. Det är den nivå vi utsätts för från exempelvis en trådlös telefon (Dect) på tio meters avstånd eller från en GSM-basmast på cirka 100 meters avstånd! Det är 10 000 gånger lägre nivå än det referensvärde som strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) anser vara säker gräns för GSM 900 – 4,5W/kvadratmeter!”

Redan här underkänner författaren i praktiken sin egna argumentering. Ifall de skadliga effekterna uppkommer vid de nämnda förhållandena, och effekterna i sin tur är farliga eller skadliga, så bör väl detta redan ha påverkat i praktiken alla människor i hela västvärlden? Handen upp den av er som inte, någon gång under en vecka, är inom tio meter från en som pratar i mobiltelefon. Någon?

Några av de sjukdomar som är kopplade till ökad permeabilitet (genomsläpplighet) i blod-hjärnbarriären är temporallobsepilepsi (se den här studien), migrän och multipel skleros (exempel från samma studie, med andra källor)! Eftersom vi inte har sett en lavinartad ökning av dessa och andra neurologiska sjukdomar kan man dra en av två slutsatser:

 1. Elektromagnetisk strålning ökar visserligen permeabiliteten i blod-hjärnbarriären under de förutsättningar som ges av författaren, men detta får inga direkta konsekvenser, i alla fall på kort sikt. Konsekvenserna är hur som helst inte starka nog för att ge upphov till något av de tillstånd som skulle uppkomma vid en betydande ökning av permeabiliteten.
 2. Ingen ökning av permeabilitet sker till följd av elektromagnetisk strålning vid de givna förutsättningarna. Salfordgruppens resultat kan i så fall förklaras exempelvis genom att blodhjärnbarriären hos möss kanske (jag har inte kollat upp detta, utan spekulerar bara) skiljer sig från den hos människor, att deras försök inte inkluderade tillräckligt stor mängd data (bara åtta möss per grupp i den här studien), eventuella bias, eller liknande. Jag lyckades inte hitta någon bekräftelse på deras data, om någon har en studie så läser jag den mer än gärna!

Påstående: Strålningen stör det ”biologiska systemet”

I insändaren står att läsa:

Det kemisk-elektriska systemet är grunden till allt liv, det är med detta system som människans hjärna håller kroppen frisk. Att störa detta system med utifrån kommande elektromagnetisk strålning som innehåller frekvenskomponenter som liknar de kroppsegna, kan innebära att hjärnan tar fel beslut i sitt jobb att hålla kroppen frisk och allvarliga sjukdomar kan uppstå. Detta är så logiskt och enkelt att förstå att man måste vara mycket högt skolad för att inte fatta.

Låt oss kolla på vilka frekvenser som kroppen använder sig utav, jämfört med de frekvenser som vi människor använder inom våran teknologi såsom TV, radio och mobiltelefoner:

 • Hjärnan: I ett EEG kan man avläsa att hjärnan skickar ut frekvenser inom spannet 1-100 Hz. Detta innefattar alfa-, beta-, gamma-, delta-, mu- och thetavågor. (källa: Wikipedias artikel om EEG)
 • FM-radio: Frekvenserna som används inom FM-radio ligger någonstans runt 100 MHz (M:et står som bekant för ”mega”, eller en miljon !)
 • TV: Frekvensen på TV-sändningar ligger någonstans mellan 300-400 MHz
 • Mobiltelefoner: Frekvenser mellan 900-1800 MHz, beroende på vilken ”generation” av mobiltelefoni som mobilen kommer ifrån. (Källa för de sista tre, World Health Organization)

Samma källa påpekar också att kroppen, p.g.a. sin längd, fungerar snarlikt en antenn för de frekvenser som används inom FM-radio och TV, men inte för mobiltelefonifrekvenserna, vilket leder till fem gånger så hög absorption av strålningen från dessa källor. Det faktum att bägge teknikerna har varit i bruk sedan 1950-talet utan någon direkt effekt på människors hälsa (även om begreppet ”soffpotatis och fetma kan härledas till TV) bör vara en stark indikation på att strålning från mobiltelefoner inte är skadlig!

(Läs hela detta stycke innan du drar någon slutsats från det som står skrivet!) Påpekas bör självklart att strålningsstyrka avtar exponentiellt kvadratiskt (rättelse efter kommentar från signaturen ”Bengt”) med avståndet, vilket gör att ett avstånd på några centimeter jämfört med ett avstånd på tio meter gör väldigt stor skillnad i strålningsstyrka. Detta skulle tala för att mobiltelefoner är farligare än TV och radio, vilket har gjort att WHO stödjer en hel del forskning på ämnet. De allra flesta och de bäst utförda studierna visar på en avsaknad på samband mellan exempelvis hjärntumörer och mobiltelefoner och ett tydligt orsakssamband saknas. Om man vill så får man självklart använda sig utav handsfree eller högtalartelefon för säkerhets skull, men det finns inget vetenskapligt underlag för någon fara med mobiltelefoner. (Källa: WHO)

Författaren

Jag hade tänkt att inte kommentera på att författaren till insändaren är VD för ett företag som säljer mobiltelefoner, komradioapparater och annan elektronik, innan jag läste vidare på deras hemsida. Där hävdar Kalle Hellberg, VD för Maxicom och författare till tidigare nämnda artikel att (källa):

Det förekommer en massa uppgifter i medierna och på Internet om strålningen är skadlig eller ej! Det påstås bl a att forskningen skulle vara oense om det finns några risker eller ej, det är totalt fel!

Den elektromagnetiska strålning som avges från t ex en mobil, från en trådlös telefon eller från en mobilbasstation är mycket skadlig för allt levande, allt påstående om motsatsen är felaktigt!

Den samlade oberoende forskningen om hälsorisker med elektromagnetisk strålning är totalt enad, denna strålning är skadlig och kommer att innebära en mycket stor katastrof inom några år. När du hör andra uppgifter så betänk att det här som alltid, ligger ekonomiska aspekter bakom det sagda. Telekomindustrin anses vara så viktig ekonomisk faktor att inget får störa dess existens, vad spelar då ett antal sjuka eller allvarligt skadade personer för roll?

Här någonstans känner jag en konspirationsteori på väg. Att skriva så som han skriver innebär att han tror att FN:s organ för människors hälsa, WHO, är inblandad i en stor konspiration, skapad av telekomindustrin, där man offrar alla människors liv (till och med sina egna liv förutsatt att de inte har något sätt att skydda sig från den allomfattande strålningen) för sin egna ekonomiska vinning. Om hans tidigare påståenden var felaktiga, så är detta rent utav absurt. Jag sitter fysiskt och sliter mitt hår när jag läser hans hemsida!

Vidare läsning

För den som vill få en övergripande bild över var forskningen står i fråga om detta rekommenderar jag starkt de två länkar (elektromagnetiska fält och mer specifikt om mobiltelefoner) jag har gett från WHO, samt resten av deras hemsida. Jag har dessutom skrivit två tidigare inlägg på samma tema:

Hur farlig är trådlös teknik?

Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer?

Annonser
Explore posts in the same categories: Debatt, Fysik, Medicin, Skepticism

Etiketter: , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

57 kommentarer på “Hur påverkar mobiltelefoner immunförsvaret?”

 1. Jessica Says:

  Hej!

  Jag tycker nog att det är du som bör läsa på! Det Kalle Hellberg skriver stämmer mycket bra.

  Även WHO har gått ut med att mikrovågsstrålning från mobiler och annat ger cancer och massor av andra sjukdomar. Läs du om vad som sker i andra länder där man inte förnekar hur farligt det är. Det finns väldigt många olika vetenskapliga rapporter som pekar mot samma håll, d v s att det är mycket skadligt. Sen finns det också vetenskapliga rapporter gjorda av vetenskapsmän som är köpta av telecombranschen, vad dessa rapporter säger förstår du nog själv.

  Jag känner folk som är elöverkänsliga och de mår mycket dåligt av 3G och särskilt av 4G som är ännu mycket värre. De får vistas inomhus utan att i princip kunna vara ute någon gång. Det hjälper inte ens att vara inomhus med särskilda kläder på sig som ska dämpa det hela. Allt detta för att folk (utan intelligens) ska spela snabba spel och se på tv via datorn. Det finns viktigare saker här i livet och ju fler som blir medvetna om de allvarliga riskerna med strålningen desto bättre!

  Mvh

  Jessica

  • sikay91 Says:

   (Ursäkta längden på svaret, men jag kände att jag ville försöka svara så gott jag kunde på din kommentar. Jag hoppas du tar dig igenom allt!)
   Hej!

   Om man nu, som du uppmanar mig, läser på, så är WHO väldigt tydliga med sin ställning angående bevisen för ett samband mellan mikrovågsstrålning och cancer. Precis som jag skrev i inlägget ”Hur påverkar mobiltelefonanvändning riskerna för hjärntumörer” så klassificeras strålning från mobiltelefoner i gruppen 2B, d.v.s. möjligen carcinogen (cancerframkallande) hos människa. Gruppen 2B används för ämnen där det finns begränsat med bevis hos människa och inte tillräckligt med bevis i djurstudier för att säkerställa ett samband (sida 23 på den här länken för fullständig definition av grupp 2B). I den ”fact sheet” som jag länkade till i det här inlägget står också att läsa: ”A large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use.”, precis under rubriken ”Are there any health effects?”.

   WHO är mycket öppna med att man inte har nog med information ännu för att helt döma ut ett samband mellan mobiltelefonanvändning och eventuella hälsoeffekter, men man är lika glasklara på att det inte finns nog med bevis för att styrka ett sådant samband i dagsläget. Därav formuleringen ”möjligen carcinogent för människor” (”possibly carcinogenic to humans”). Skulle det finnas ett samband så är det troligen väldigt svagt, eftersom mobiltelefoner har funnits i över 20 år utan någon synbar ökning av cancerfall till följd av mobiltelefonanvändning. Så om WHO nu kan litas på, vilket jag tycker att din kommentar antyder, så stödjer detta inte andemeningen i din kommentar. Läs på och rätta mig om jag har fel!

   I vilka länder förnekar man inte faran med mikrovågsstrålning? Vad grundar de sina beslut på? För det kan inte vara WHO:s uttalanden i alla fall. Att det finns en liten mängd forskning som visar på en fara med strålningen innebär inte att det absolut finns ett samband. För att ta ett exempel så finns det forskning som tyder på att växthuseffekten inte är orsakad av människans livsstil utan av vanliga moln, samtidigt som det finns en överväldigande mängd forskning som tyder på motsatsen (länk till studien och en populärvetenskaplig artikel om densamma. Bägge sidorna kan väl inte ha rätt, även om både utger sig för att vara vetenskapliga? Vad ”avvikande” resultat kan göra är att väcka intresse för mer forskning på området för att försöka bekräfta/avfärda de slutsatser som kan dras av forskningen i fråga. Jag väljer i alla fall att gå på det konsensus som har utarbetats inom WHO, som ändå är en ett organ inom FN som förhoppningsvis har mänsklighetens välbefinnande i åtanke. De är väldigt tydliga med att mer forskning behövs, något som de också stöder ekonomiskt (d.v.s. all forskning på området är inte finansierad av telekomindustrin!). Det finns även praxis inom vetenskaplig litteratur att uppge eventuella jävsituationer, och det ses väldigt allvarligt på om man har missat att delge sådan information innan publikation.

   Elöverkänslighet är hittills ett kontroversiellt och inte vetenskapligt accepterat syndrom. Även om symptomen som dessa personer får självklart är riktiga och bör tas på allvar, så är kopplingen till exponering för elektricitet eller elektromagnetiska vågor inte bevisad, utan snarare motsatsen. Om symptomen hos elöverkänsliga nu beror på denna exponering, så bör väl dessa personer vara bättre än andra på att känna av när det finns ett elektromagnetiskt fält i närheten, eller hur? Flera väl utförda studier har gjorts, och man finner konsekvent att de som säger sig vara elöverkänsliga är exakt lika bra som vanliga människor på att rapportera om de utsätts för ett elektromagnetiskt fält eller inte, de har rätt närmare 50 % av alla försök (man skulle med andra ord lika gärna kunna singla slant)! (se exempelvis den här studien, eller här för fler exempel och en utförligare text angående elöverkänslighet)

   WHO har även sammanställt en ”crash course” i elektromagnetiska fält och dess hälsoeffekter, som går att hitta här, där det finns ett avsnitt om elöverkänslighet. Wikipediaartikeln på ämnet är även den väldigt tydlig med att det saknas evidens för att symptomen hos de som säger sig vara elöverkänsliga ska ha ett samband med exponering för elektromagnetiska fält.

   Att dina vänner upplever dessa symptom är självklart inte roligt, men symptomen har alltså mest sannolikt inget samband med elektromagnetiska fält. En förklaringsmodell skulle kunna utgå från placeboeffektens elaka tvilling, noceboeffekten. Noceboeffekten innebär att man får olika symptom helt enkelt beroende på förväntningen om att man kan få dessa symptom, analogt men motsatt effekt mot placeboeffekten. Jag menar inte på något sätt att dina vänner skulle vara ”lättlurade” eller att de fejkar sin sjukdom, både placebo och nocebo är riktiga fysiologiska tillstånd, som är styrda från hjärnan och har direkta effekter i kroppen. Exempelvis så vet man att en del av placeboeffektens smärtlindring medieras genom en grupp substanser i nervsystemet som kallas för enkefaliner, som utsöndras av reglerande nervceller på synapser som ska förmedla smärtupplevelser. Enkefalinerna förhindrar fortledningen av dessa smärtsignaler. Man kan blockera placeboeffekten genom att ge substanser som motverkar enkefalinernas effekt i synapserna, och därmed vissa på deras roll i placebo. (Läs mer i mitt inlägg om placebo).

   Jag misstror verkligen inte att någon av dina vänner upplever de obehagliga symptom som de säger sig ha, jag är däremot väldigt skeptisk mot att det har något samband med de elektromagnetiska fält som finns runtom oss i våran vardag.

   • anonym Says:

    ”Jag väljer i alla fall att gå på det konsensus som har utarbetats inom WHO, som ändå är en ett organ inom FN som förhoppningsvis har mänsklighetens välbefinnande i åtanke.”

    Ja, i drömmarnas värld finns FN till för vår skull. I den världen är dubbeltänk A och O, annars tvingas man vakna upp förr eller senare.

   • sikay91 Says:

    Två enkla anledningar till att jag väljer att tro på WHO i denna fråga:
    – Forskarna är också människor, många av dem har säkert familjer. Både forskarna och deras familjer skulle också påverkas av eventuella hälsorisker med radiovågor. Att alla inblandade forskare skulle hålla tyst om eventuella hälsorisker innebär en gigantisk konspiration, som enligt min uppfattning skulle vara för stor för att hålla någon längre tid.
    – Skulle det visa sig att WHO på något sätt medvetet har undanhållit faror med radiovågor kommer detta att orsaka en sådan stor skandal att all trovärdighet för WHO skulle försvinna, något som ingen skulle tjäna på. De ansvariga forskarna inom WHO känner med all säkerhet till detta.

   • anonym Says:

    Har man familj är man ju extra mån om att behålla jobbet. Många forskningsskandaler har dokumenterats.

    Många gillar som bekant att tro på pompösa experter och organisationer. Det råder ofta en symbios mellan styrande och de styrda. Historien visar att man KAN lura nästan alla nästan hela tiden. White/green-washing funkar. Människor glömmer snabbt och hela tiden föds nya intet ont anande människor.

    Det här korta klippet med Magda Havas är intressant för hon visar lite gammal forskning. Icke-termiska biologiska effekter har varit kända sedan 60-talet.

   • anonym Says:

    WHO är ju sällan trovärdiga. Minns du svininfluensan och WHO:s roll i den farsen?

    http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd

 2. Jessica Says:

  Hej igen!

  Jag får veckovis en hel del forskningsrapporter på hur farlig mikrovågsstrålningen är och det är ingen som helst inbillning av de jag känner som är överkänsliga för el och mikrovågor.

  En väninna jag har känner stötvis pulsar varje gång g4 används av hennes granne eller grannar. När de inte använder den via sin dator känner hon av det mindre. Det är klart värre med g4 än g3. 3g kunde hon åtminstone skydda sig i sitt hem mot genom att gå ner till källaren eller ha särskilda kläder som ska skydda mot viss elektromagnetisk strålning. Denna kvinna är mycket beläst och vet väl själv bäst vad som påverkar henne. Hon är dessutom kvicksilverförgiftad, så det blir känslan av att hon är ett levande batteri. Hon får astmaanfall då mikrovågsstrålningen är som högst och ont i hela kroppen på olika sätt.

  Det fanns en tid då man i Sverige och andra länder inte trodde att kvicksilver i tänderna var farligt, som tur är vet vi bättre idag. Samma gäller med mikrovågsstrålningen. Hur förklarar du att en stor mängd poliser i England som använder tetrasystemet har blivit mycket sjuka och deras fackliga representat säger att detta kommer skörda många offer. Tetrasystemet ligger på samma frekvens som hjärnan och används numera också i Sverige trots att Mona Sahlin visste faran med det hela. Sen vi börjat använda allt mer el på 50-talet och framåt så har cancern ökat i samma takt.

  Frankrike är mycket medvetna om faran med strålningen, liksom Österrike, Spanien, Ungern, Schweiz och många andra länder. I Ungern bygger man t o m strålsäkra hus. Ericssons och Telias personal t ex har fått sluta använda decttelefonerna och övergå till gsm för att de har blivit sjuka. Däremot fortsätter de att marknadsföra telefoner som gör andra sjuka, men det behöver ju inte de ta ansvar för, det gör ju staten. Ja knappt att staten längre tar ansvaret om människor blir sjuka. Ericsson har blivit stämda av folk i USA p g a mikrovågsstrålningen p g a deras teknik.

  Det finns en mängd lagar i Sverige som säger att man ska använda försiktighetsprincipen och att människor inte ska bli utsatta för experiment. Mikrovågsstrålningen är i allra högsta grad ett experiment. Jag har pratat med folk som är ingenjörer inom el som har blivit elöverkänsliga och som inte längre tål mikrovågsstrålningen. Läs Mona Nilssons blogg, så får du se vem som kan mest om mikrovågsstrålningen.

  Inte konstigt att SSM inte varit tydligare på den här punkten då f d ordförande i deras råd Anders Ahlbom var ledamot i sin brors telecombolag utomlands. Då går det ju bra att förneka mikrovågsstrålningens fara. Det finns en mängd elever som nu mår mycket dåligt p g a trådlösa system på skolorna och bibliotikarierna har också blivit sjuka.

  Gå du in och läs om de mycket lägre strålningsvärden som man beslutat om i Österrike, Schweiz osv. Man ska nu i EU besluta om vilket värde som ska vara det godkända och det blir förhoppningsvis mycket lägre än det som är i Sverige, för det är högt.

  Jag kan skriva mycket mer om detta, men rätt meningslöst att göra till en person som inte tar in alla de vetenskapliga rapporter som säger att det är skadligt på många olika sätt. All ny teknik är inte bra bara för att den är ny, det borde alla veta.

  Mvh

  Jessica

  • sikay91 Says:

   Hej igen!

   Så, WHO dög inte som källa när de inte sa vad du ville att de skulle säga? WHO:s uttalande var ditt första argument, men nu låter du det bara vara…

   Får du måhända en hel del forskningsrapporter om hur symptom från elöverkänslighet verkar sakna koppling till exponering för elektromagnetiska fält? Eller har du begränsat ditt nyhetsflöde till bara det som passar med din åsikt? Hur kan du vara så övertygad om att det inte handlar om en form av inbillning? Den logiska följdfrågan blir då, tror du på placeboeffekten? Placeboeffekten är väl grundad i vetenskapen, alla (bra) studier kontrollerar för den, man har hittat en verkningsmekanism och man förstår mycket väl vilka steg som bör tas för att både framkalla den och för att minska dess påverkan.

   Jag är absolut villig att erkänna att alltför höga intensiteter av radiovågor har en skadlig påverkan på människor, vilket är varför det finns restriktioner kring detta (se den här länken under rubriken ”Biological effects or health effects? What is a health hazard” för att se vad jag menar). Vad jag däremot ställer mig emot är hypotesen att vardaglig användning av teknologi såsom mobiltelefoner, TV, Wi-Fi et.c. skulle vara skadligt, detta eftersom det saknas vetenskaplig evidens för hypotesen. Jag kan leta fram studie efter studie som visar att personer som säger sig vara elöverkänsliga inte kan göra skillnad på när de utsätts för ett elektromagnetiskt fält eller inte. Den första länken är en sammanställning av 46 studier, med totalt 1175 försökspersoner, som sammantaget visar en avsaknad av samband mellan upplevad symptom och styrkan på det elektromagnetiska fältet, men en stort inflytande av noceboeffekten. Den andra länken går till en enskild studie där man visade att de upplevda symptomen var större om försökspersonerna trodde att det elektromagnetiska fältet var starkare (även fast de inte utsattes för något magnetiskt fält alls).

   För mig ligger det ingen som helst skam i att en person påverkas av noceboeffekten, lika lite som en person som drabbas av placeboeffekten. Båda dessa har fysiologisk verkan, men med en psykologisk orsak. Det är med anledning av dessa som den medicinska vetenskapen behövs, för att skilja de behandlingar som verkligen åtgärdar orsaken bakom en sjukdom från de behandlingar som bara ger en placeboeffekt, men inte kommer att åtgärda den underliggande sjukdomen. När det gäller tillstånd där smärtan är den enda konsekvensen så märker man inte av att en behandling endast verkar genom placebo, men när man försöker bota cancer eller en annan progressiv sjukdom med liknande behandlingar så visar sig avsaknaden av kausal verkan tydligt!

   Förbättringarna som din vän känner av skulle utan tvekan kunna förklaras som en motverkande placeboeffekt på hennes tidigare troligen noceboberoende symptom. Om man tror att det är de elektromagnetiska fälten som ger en symptomen så kommer det oundvikligen att infinna sig en placeboeffekt när man går ner i en källare, tar på sig skyddande kläder (hur fungerar dessa? Vad består de av? Jag vill gärna veta). Har hon fått diagnosen kvicksilverförgiftning av en läkare, har hon fått diagnosen av en icke-licenserad ”naturläkare” eller har hon självdiagnostiserat sig? Oavsett svaret på det förra, har man identifierat källan till kvicksilver och gjort så att hon inte längre utsätts för den? I så fall kommer förgiftningen att ge med sig, kroppen tar naturligt hand om kvicksilvret, metaboliserar det och skickar ut det. Halveringstiden för inhalerat kvicksilver i blod beräknas vara runt 2-5 dagar, och halveringstiden i utandningsluften är sedan ungefär 12-60 timmar (källa: den amerikanska myndigheten Center for Disease Control and prevention, sök på ”half-life” i artikeln så hittar du rätt stycke). Så har hon haft problem med kvicksilverförgiftningen längre än någon månad så skulle mitt tips vara att kolla upp hennes kvicksilvervärden i blodet, och om de är fortsatt höga se ifall det finns ytterligare källor till kvicksilver och ta bort dem från henne.

   Att vi missade faran med kvicksilver var självklart inte någonting bra, men det är genom anekdoter som sedan följs upp utav riktig vetenskap som vi kan veta vad som verkligen är farligt och inte! I fallet med kvicksilver visade det sig vara farligt i doser som en del människor utsattes för, alltså åtgärdade man problemet. När rapporter om överkänslighet mot el och trådlös teknik kom in så har forskare satt tänderna i det problemet, och konsensus är för tillfället att vardagliga doser av strålning inte har någon effekt på oss människor (se mina tidigare länkar till WHO och andra studier). Det är fakta, oavsett om man vill det eller inte. Ifall det i framtiden visar sig vara farligt med vardagliga doser av elektromagnetisk strålning, då kommer jag att ändra åsikt om ny fakta presenteras för mig. I mina ögon känns det mer troligt att de allra flesta inom WHO har mänsklighetens hälsa, inte sin personliga välfärd, som första och största motivation i sitt arbete. Man bör ha i åtanke att det bara behövs en ”whistleblower” för att avslöja hela konspirationen som verkar målas upp om att WHO skulle vara i telekombranschens händer, något som hittills saknas. Ifall anklagelser om bedrägeri inom WHO kommer upp, skulle detta självklart leda till utredningar och en vilja att se över berörda beslut en gång till.

   Angående elever i skolor som mår dåligt: Mådde du bra varje dag i skolan när du var ung? Inga dagar som du kände dig lite trött, hängig eller okoncentrerad? Det finns alldeles för många barn som blir mobbade i skolan, tror du inte att de mår både fysiskt och psykiskt dåligt över sin situation i skolan? Detta fenomen fanns i skolan både förut såväl som nu (tro mig, jag gick ut grundskolan för fem år sedan!). Om sedan föräldrarna till barnet har läst på internet att illamående i skolan kan bero på elektromagnetisk strålning och säger detta till sitt barn så ser både jag och forskare runtom i världen hur detta kan leda till en kraftig noceboeffekt av en tro att man exponeras för elektromagnetiska fält.

   Angående Mona Nilsson: Du vill alltså att jag och resten av Sveriges befolkning ska lita på en journalist och författare i medicinska frågor, istället för läkare, fysiker och andra forskare som är så insatta som det går i ämnet? Inget ont om journalister, men det är sällan de får en story publicerad om den bara håller med det konsensus som redan råder. Att det grävs och undersöks om jävförhållanden inom myndigheter som WHO välkomnar jag, men frågor om medicin och naturvetenskap tycker jag bör lämnas åt de som har en gedigen utbildning i ämnet!

   En länk till information om sänkta värden i andra EU-länder vore bra, jag har inte all tid i världen att söka bevis åt dig, ta chansen och visa mig (och de andra som läser detta) de bästa argumenten. Ifall EU nu ska besluta om nya gränsvärden så välkomnar jag detta, allt som görs i befolkningens säkerhet är bra, så länge som det understöds utav solid och riktig vetenskap.

   Jag ser fram emot ditt svar!

   Simon

   • Jessica Says:

    Hej för en sista gång!

    Jag har inte tänkt fortsätta den här debatten, men skriver ett sista inlägg.

    Som någon sa i debatten, läs alla Mona Nilssons forskningsrapporter. Kalle Hellberg som skrev insändaren har jobbat i över 40 år i telekombranschen och samlat på sig närmre 90 000 rapporter om mikrovågorna som är oerhört farliga. Du kan ju kontakta honom, han föreläser i hela landet om strålningen. Wifi är ännu farligare än den vanliga mikrovågsstrålningen.

    Man har gjort undersökningar då man vattnat blommor med micrat vatten respektive vanligt kranvatten. Blommorna som vattnats i en vecka med micrat vatten dog, det gjorde inte de blommor som vattnats med kranvattnet. Micrad mat förlorar sina vitaminer dessutom.

    Du har ju rätt fel angående kvicksilver, kvicksilvret går definitivt inte ur kroppen utan stannar kvar för resten av livet. Min väninna är definitivt mer beläst än vad du är och har fått diagnoserna överkänslig för el och förgiftad av kvicksilver, av riktiga läkare. Hon inbillar sig inte något hon vet vad hon är drabbad av. Hon satt framför stark strålning i gamla datorskärmar samtidigt som hon var kvicksilverförgiftad och alla vet väl att denna strålning löser upp kvicksilvret i munnen så att det utsöndras. Hon har sanerat sin mun, men blev mycket allvarligt sjuk då hon gjorde detta, sen blev det bättre, men det tog tid och som sagt kroppen kan inte göra sig av med det kvicksilver som finns kvar.

    Jag sa att Anders Ahlbom var jävig då han satt i SSM:s råd och fick därför sluta. Han fick heller inte fortsätta i WHO. Jag vet precis vad WHO sagt om mobilstrålning och annat, det var inte bra. Mobilindustrin och annan sådan industri är så stor att de lätt lobbar för sitt så att regeringar och forskare blir köpta. Så länge pengar spelar all roll så kommer det alltid ut rapporter om att olika saker inte är farliga.

    Cancer kommer inte alltid på en gång, det kan ta 20-30 år för cancer att utvecklas. Alltså behöver man inte få cancer på en gång för att man använder mobil, men med tiden. Man ska också komma ihåg att alla människor är olika känsliga för exponering. Jag har kontakt med ingejörer och andra välutbildade människor som är elöverkänsliga och har blivit det av sina jobb.

    Jag tänker inte ge dig de siffror som är bestämda för olika länder gällande exponering av mikrovågsstrålning. Det får du leta upp själv. Gå du in på Franska sidor sidor där det står forskning och resultat av mikrovågsstrålning.

    Mvh

    Jessica

   • sikay91 Says:

    Hej!

    Det låter som en bra idé att dra streck i debatten, jag måste bara få svara kort på dina punkter. Som jag redan svarat en annan kommentar så har jag helt enkelt inte tid att läsa allt från Mona Nilssons blogg, men kommer definitivt att kolla där då och då.

    Källa på undersökningen med blommor som vattnats med micrat/omicrat vatten? Hur många blommor användes, fanns det andra faktorer som kunde påverka resultaten? Hur tillämpas denna kunskap på människa? Finns det någon teori om vad som hände med vattnet?

    Jag var kanske lite otydlig angående kvicksilvret, de siffror som jag angav gällde för inhalerad (inandad) kvicksilverånga, och därmed inte helt och hållet tillämpligt på din vännina. Jag hittade den här länken som går igenom metabolism för fler typer av kvicksilver, och den form som finns kvar längst är HgCL (ett salt av kvicksilver och klorid) som har en halveringstid räknad i år. Jag är också medveten om att man kan dö eller få allvarliga sjukdomar av kraftig kvicksilverförgiftning. Att hennes tillstånd försämrades direkt efter saneringen är tyvärr inte så konstigt, under saneringen frigjordes säkert en helt kvicksilver som man inte lyckades sanera bort helt och istället andades in eller svaldes. Jag önskar henne lycka till i sitt tillfrisknande!

    Jag tror inte att Anders Ahlbom var allsmäktig och bestämde allt vad WHO skulle säga om mobiltelefoni, även om det självklart är allvarligt med en sådan jävsituation. Du skrev i din första kommentar att:
    ”Även WHO har gått ut med att mikrovågsstrålning från mobiler och annat ger cancer och massor av andra sjukdomar. ”
    Detta påstående anser jag var väldigt onyanserat och felaktigt, eftersom WHO sa att strålning från mobiltelefoner möjligen har carcinogen effekt på människa.

    Tack för kommentarerna!
    Simon

 3. Bengt Says:

  Effekttätheten från en radiosändare (strålningskälla) avtar inte alls exponentiellt mot avståndet. Den avtar kvaratiskt mot avståndet.
  Att kroppen kan fungera som antenn är en synnerligen intressant diskussionspunkt. Faktum är att den kan det. Orsaken till att man inte förstår den mekanismen grundar sig helt och hållet i noll kunskap. En metalltråd med samma längd skulle kallas antenn. Om längden är en kvarts våglängd fås noll volt vid fotsulan och oändlig (obs!) spänning i skallens topp. Vatten leder ström (dipolbindning). Saken är klar.
  Din blogg är inte alls saklig. Och vad du än gör så kan då inte jag anse dig trovärdig i dina kommentarer om du tänker dig att referera till Wikipedia!

  • sikay91 Says:

   Kul att du hittade till bloggen!
   Tack för rättelsen, självklart ska det vara kvadratiskt, inte exponentiellt. Det är helt enkelt jag som blandar ihop min gymnasiematte, den ligger ändå ett par år tillbaka i tiden, jag ändrar i min andra kommentar med en notis!

   Att kroppen kan verka som en antenn märks, irriterande nog, av när man har en gammal FM-radio som inte riktigt hittar kanalen man vill ha. När man går för att fixa till det så hittar den kanalen, bara för att tappa den när man går därifrån igen. Detta fenomen är inte okänt för de som är insatta i ämnet, Microsoft jobbar till och med på att kunna utnyttja detta för att man ska kunna styra sina hushållsapparater genom att ”klicka” på väggarna i huset, eller bara genom vissa gester (länk).

   Jag skulle gärna se uträkningen på hur man får en spänningsskillnad på oändligt mellan fötterna och toppen av skallen enligt de förhållanden som du syftar till (vanlig människa, normalt underlag, TV-vågor). Du har tre formler att välja på:
   V = W/Q där: V = spänning i Volt, W = tillgänglig energi i Joule och Q = laddning i Coulomb. Här måste alltså Q = 0 eller W = oändligheten gälla för att få V = oändligheten.
   V = IR där: V = spänning i Volt, I = ström i Ampere och R = resistans i Ohm. Ett oändligt värde på I eller R krävs för V = oändligheten
   V = P/I där V = spänning i Volt, P = effekt i Watt och I = ström i Ampere. Oändlig effekt eller I = 0 krävs alltså för att få fram V = oändligheten.
   (Formler tagna här)

   Även om man nu skulle få en oändlig spänning över kroppen så skulle detta bevisligen inte ha så stor effekt, eftersom folk har exponerats för TV- och radiosändningar i 60 års tid.

   På physicsforums hittade jag snabbt en tråd som frågar vilken spänning som dödar en människa, och det enkla svaret är att det inte är spänningen som dödar en, det är strömmen! (http://www.physicsforums.com/archive/index.php/t-51013.html). Jag vill se hur denna ”oändliga” spänning normalt påverkar människan förutom på den rent subatomära nivå som ström verkar på, källa tack!

   Att min blogg inte är saklig får du absolut tycka vad du vill om, men jag redogör i alla fall för mina källor! Kollar vi på mina två tidigare kommentarer på det här inlägget sprider sig källorna så här:
   WHO: 4
   Originalartiklar: 4
   Egna blogginlägg (för vidareläsning): 2
   Wikipedia: 2
   Populärvetenskaplig artikel (livescience): 1
   Skeptoid (med ytterligare källor): 1
   CDC: 1

   Den första Wikipedialänken var till för att ge en möjlighet till vidareläsning, och jag dubbelkollade så att det fanns bra källor i Wikipediaartikeln. Nocebo är ett okontroversiellt fenomen inom medicin, och då är det klart enklare och mer givande för läsarna att länka till Wikipedia än till någon avancerad facklitteratur. Sen länkar jag faktiskt hellre till Wikipedia än till någon obskyr hemsida med färgglad text som är skriven av en ensam person, Wikipedia är ändå en självrättande communityinsats, även om man självklart alltid kan och bör gå till originalkällorna om man skriver ett vetenskapligt arbete.

   • Mats Bladh Says:

    Har Du redan efter 2 år lyckats tappa din gymnasiematte så grovt så kan man ju tänka sej vad det beror på.

   • sikay91 Says:

    Den s.k. mänskliga faktorn? Jag antar att du aldrig har blandat ihop två närbesläktade ord…

 4. Michael Says:

  Simon- tror du att ett termiskt gränsvärde är rätt skydd mot skadlig strålning? Väldigt relevant i sammanhanget och vill att du svarar på detta, det är en enkel fråga som avslöjar hur stor intelligens du besitter! (Fatta mig inte fel här- inte för att en läkare/läkarstudent kan anses okunnig, men intelligens inbegriper förmågan att förstå och lägga ihop större sammanhang).

  Jämför t.ex. solens strålar som genom evolutionen gett oss ett visst skydd genom att bli röd i huden vid överdosering. Denna strålning kan vi skydda oss emot genom att uppsöka skugga eller skyla oss med kläder.

  Hudcancerfallen anses öka och kan bero på radio/TV-master som satts upp- finns de som hävdar sammanhang i detta.

  Hur mycket förstår du om modulerade frekvensmönster som i dagens moderna teknik är den informationsbärare som ligger inbakad i den högfrekventa signalen, som genom den höga frekvensen når kroppens alla celler OBEROENDE var på jorden du försöker gömma dig? Kroppen har ALDRIG tidigare utsatts för dessa mönster- inget aktivt försvar mot detta således.

  Många modulerade frekvenser kan ligga i de frekvensområden som hjärnan arbetar på och som du själv relaterade till.

  Det finns således många var för sig oberoende möjligheter för radiovågor att påverka oss och alla levande celler på vår jord. Mäktigt när man kommer till insikt om detta!

  Att det finns en del forskning som ser längre än ett termiskt gränsvärde finns samlat i en omtalad rapport: The BioInitiative Report
  http://www.bioinitiative.org/freeaccess/index.htm

  Att det inte anses finnas orsakssamband i dagens korrupta värld betyder inte att det inte finns samband- men att det kan ta tid att se dessa då det finns så många som sprider dimma kring de fakta som finns- jämför tobaksindustrin!

  • sikay91 Says:

   Jag tror att när det gäller icke-joniserande strålning (såsom mikrovågor) som inte är kraftiga nog för att bryta kemiska bindningar eller påverka DNA så är värme den största risken med strålningen. Det är skillnad på UV-strålar från Solen och radiovågor (mellan dem på det elektromagnetiska spektrat ligger t.ex. synligt ljus! Se den här bilden om det råder några oklarheter). När det gäller UV-ljus är jag självklart medveten om att det inte är termiska gränsvärden som gäller, men skillnaden ligger som sagt i hur mycket energi som dessa vågor bär med sig.

   Som bekant så beter sig elektromagnetiska vågor både som vågor och partiklar (fotoner), där fotonerna är ”paket” av en bestämd storlek med en viss energi till sig, beroende på vilken frekvens motsvarande våg har. Energin hos en foton beräknas enligt E = hf, där E = Energi i Joule eller elektronvolt (beroende på hur man vill använda svaret), h är Plancks konstant och f är frekvensen hos vågen. Våglängden förhåller sig till frekvensen enligt våglängd (grekiska bokstaven lambda som gemen) = c/f, där c = ljusets hastighet i ett vakuum, vilket ger E = hc/(lilla lambda) (källa, sök under rubriken ”formulae”). Medan våglängden för UV-ljus ligger mellan 200-400 nanometer så är radiovågor allt med en våglängd på över en miljon nanometer. Skillnaden i energi blir alltså någonstans i storleksordningen 1000 (och uppåt) gånger mindre för en ”radiovågsfoton” än för en ”UV-ljusfoton” (ej vedertagna begrepp). Därför menar jag (och alla som förstår ämnet) att det är skillnad på joniserande strålning och icke-joniserande strålning.

   Att hudcancerfallen ökar (om det nu stämmer, källa saknas) kan mycket väl bero på att fler och fler solar mer och mer ohälsosamt på somrarna, och att detta orsakar skador på DNA:t i hudceller. Detta känns som en mycket mer logisk förklaring än att det skulle bero på radio/TV-master, enligt föregående stycke.

   Jag är ingen fysiker och har inte fullständig koll på modulerade frekvensmönster, det erkänner jag. Vad som dock gör att jag kan sova om nätterna är att jag vet att det finns forskare som har kollat på detta och kommit fram till att det inte är farligt i de doser som vi utsätts för (se WHO:s uttalanden). De, tillsammans med mig, tror helt enkelt inte att det behövs ett aktivt försvar mot dessa frekvenser, eftersom det saknas både bevis och verkningsmekanism för tillfället.

   The Bioinitiative Report har jag redan kommenterat på i ett helt inlägg på min blogg (länk), och flera länders strålskyddsmyndigheter har avfärdat deras resultat på grund av tydliga vinklingar av data, ”cherry picking” och avsaknad av kritik mot det egna arbetet.

   Den nuvarande avsaknaden av orsakssamband är, precis som du säger ingen garanti på att det inte finns. Skillnaden mot tobaksindustrin är att vi faktiskt har tidigare vetenskapliga data som pekar på att dessa elektromagnetiska vågor inte kan skada kroppen vid normala doser. Skulle det visa sig att den nuvarande bakgrundsstrålningen av radiovågor bryter kemiska bindningar i kroppen så måste vi revidera hur vi beräknar energiinnehållet i fotoner, något som jag inte tror att någon forskare tror att vi kommer behöva göra.

   • Michael Says:

    Simon- jag uppskattar dina kommentarer och jag tror att du verkligen är seriös i dina försök att presentera det som du uppfattar som fakta och seriös vetenskap.
    Problemet är att det är stora intressen i att presentera ”rätt” vetenskap och att några få tar sig rätten att gallra. En sann naturvetare bör ha ett öppet sinne och även sätta sig in i hur vetenskapliga ”fakta” idag kan produceras för att uppnå vissa syften- i detta fallen torde läkemedelsindustrin vara en av de större som försöker manipulera data så att det skall passa dem- telekomindustrin likaså.

    Att tro på WHO visade sig vara fel angående influensahysterin:
    ”WHO scandal exposed: Advisors received kickbacks from H1N1 vaccine manufacturers ” http://www.naturalnews.com/028936_WHO_vaccines.html

    Den som efter denna skandal fortfarande tror att WHO representerar någon slags faktabaserad sanning är ute och cyklar! (I Sverige var din yrkeskategori- d.v.s. läkarna- pådrivande för att ALLA skulle vaccineras!)

    Att antalet hudcancerfall ökade och att detta anses bero på solandet trodde jag var vedertaget, men då du saknar referens på detta: ”Strålsäkerhetsmyndigheten: Pressmeddelande: Solande orsaken till att hudcancer ökar”
    http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-Solande-orsaken-till-att-hudcancer-okar/
    ”Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Varje år drabbas 40 000 personer av sjukdomen och 500 dör. De flesta känner till riskerna med att sola. Trots det är det få som skyddar sig tillräckligt. ”
    Detta är den officiella ”Sanningen”. Den som vill skaffa sig en bredare bild av läget studerar vad Örjan Hallberg skriver på sin hemsida: http://www.hudcancer.nu/
    och referenser på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hallberg%20Orjan

    Kanske inte vad Du lärt dig i skolbänken men en som söker kunskap och fakta torde uppskatta Örjans sammanställningar och teorier, likväl som Kalle Hellbergs försök att sprida information om mobiltelefonins risker- som man från många håll försöker bortse ifrån.

    Att du sover bra på natten är trevligt för dig men som du kanske vet är sömnstörningar en av vår tids större gissel. Läkemedelsverkat anger att omkring en tredjedel av Sveriges befolkning har besvär med sömnen av och till.
    http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer—listan/Somnsvarigheter/

    Sömnstörningar kan ha många orsaker- http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_disorder – tänk om pulsade mikrovågor i den form som finns i dag kan påverka oss!

    Citerar Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Stockholm från Kalle Hellbergs hemsida- http://www.maxicom.se/Ovrigtomstralning.php :

    ””Är det bristande återhämtning som leder till utbrändhet så blir givetvis frågan varför vi inte återhämtar oss. Svaret ligger kanske i alla de många studier som visat att mobilstrålning förändrar det regionala blodflödet i hjärnan, hjärnans EEG, närminnet, koncentrationsförmågan samt påverkar längd och kvalitet av drömsömnen, den del av sömnen där mycket av den normala återhämtningen skall ske. Att mobilstrålningen dessutom ger direkta skador på vår arvsmassa (=brott på DNA-molekylen), bl a hos hjärnans nervceller, kan bara ses som ännu mer lök på laxen!””

    Alla får inte sjukdomar samtidigt beroende på flera orsaker, vi är alla individer med olika förutsättningar och olika yttre miljöfaktorer- detta är således inte ett tecken på att något skulle vara ofarligt! Däremot så torde det vara en varning för oss alla om en del upplever ohälsa som inte går att rimligt förklara, och inte som nu försöka bortse från den växande skara som anser sig må dåligt i vissa situationer.
    Utbyggnaden av den trådlösa tekniken sker lavinartat och OM den skulle visa sig så skadlig som mycket pekar på- då är vi ALLA illa ute!

    Intressant att höra din inställning till hur celler kommunicerar.
    Från början är det ju en cell som sedan genom celldelning bygger våra kroppar. Hur kommunicerar cellerna och hur vet de vilka organ de skall bygga?

   • sikay91 Says:

    Tack för referenser och länkar, uppskattas! 🙂

    Ska vi prata källkritik så känns väl kanske ”NaturalNews” inte som den mest balanserade nyhetskällan, så jag sökte vidare på British Medical Journals hemsida, och hittade något som kanske syftar till samma sak, dock ligger det fem månader tidigare än artikeln i NaturalNews, hittar du någon annan händelse? Artiklarna jag hittade var den här och den här. Dessa berättar om en finsk forskare som satt med i WHO:s panel SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization), samtidigt som hans forskningscenter (the Finnish National Institute for Health and Welfare) hade fått 5,6 miljoner pund från GlaxoSmithKline för forskning på vacciner under 2009. Enligt talesmannen från WHO gällde detta kontrakt forskning angående ett vaccin mot pneumococcer, en typ av bakterier. WHO tog emot kritiken mot forskaren, granskade hans band och kom fram till att dessa band inte var nog för att klassas som en jävsituation. Forskaren själv fick inte några pengar från kontraktet med GSK och var inte inblandad i den aktuella studien.

    Att forskning till stor del finansieras utav läkemedelsindustrin är självklart ett problem, vilket är varför man inom vetenskaplig litteratur är väldigt noggrann med att uppge eventuella jävsituationer. Det finns tyvärr inte obegränsat med pengar till medicinsk forskning, och då får man tyvärr bita i det sura äpplet, men göra allt man kan för att detta inte påverkar slutresultaten och vetenskapliga konsensus. Att H1N1 bedömdes som en pandemi kan mycket väl ha förhindrat många människors död bara genom att folk tvättade händerna oftare och var mer noggranna med sin hygien, men att vaccinerna var effektlösa och bara användes för läkemedelsföretagen och forskarnas egna vinning känns som att det kräver en storskalig konspiration för att fungera. Detta kanske inte utgör ett problem i dina ögon, men det krävs att många, många människor håller tyst om detta för att det ska fungera, och jag tror bestämt att det måste finnas minst en ärlig själ inom WHO.

    Efter mycket letande lyckades jag hitta en korrespondens mellan Örjan Hallberg och en artikelförfattare (Robyn M Lucas), där en del utav Hallbergs argument bemöts. Lucas menar att den plötsliga ökningen av malignt melanom även kan beskrivas av den skada som har skett på ozonlagret under de senaste decennierna, och att denna tolkning passar bevisen bättre än att elektromagnetiska fält av icke-joniserande strålning skulle orsaka detta. Lucas efterfrågar också individuella tester på elektromagnetiska fälts påverkan på människor, något som det inte ser ut som om Hallberg har gjort. Utan dessa blir det omöjligt att hitta och bevisa ett orsakssamband för Hallbergs tes. Jag tycker absolut att det låter intressant, men skulle gärna se forskning från andra forskare som bekräftar hans fynd, samt att man undersöker närmare hur detta skulle kunna fungera rent fysiologiskt.

    Olle Johansson drar rena lögner i sitt citat, strålning från mobiltelefoner ger inte direkta skador på DNA, eftersom det är icke-joniserande strålning. Är man rädd för detta ska man nog hålla sig i ett mörklagt blyrum, synligt ljus har högre energiinnehåll per foton än mikrovågor! Det skrämmer mig att en docent i neurovetenskap kan säga så där, när enkel gymnasiefysik och kemi går emot honom. Jag ser dessutom inga specifika källor för Olle Johanssons uttalanden, även om det finns en lång oordnad sammanställning längst ner på sidan med länkar av skiftande kvalitet. Sömn är helt klart viktigt för hjärnan, men det finns många faktorer som kan påverka människors sömn, att man ska ta med mobiltelefonsstrålning på den listan, utan klara bevis, känns inte helt rätt.

    Precis som du påpekar så skulle ALLA vara illa ute om det visar sig att trådlös teknik är farlig. Det är precis detta argument jag för i syfte att visa varför det med största sannolikhet inte finns någon stor konspiration inom WHO, alla nära och kära till forskarna skulle också drabbas. En annan sak jag har försökt visa i den här diskussionen är just hur man rimligtvis kan förklara de symptom som elöverkänsliga rapporterar, nämligen genom noceboeffekten. Denna modell passar mycket bättre med det faktum att elöverkänsliga, i blinda och dubbelblinda studier, inte kan känna när de utsätts för precis sådana fält som de menar framkallar deras symptom (jag hänvisar än en gång till review-studien av 46 separata studier).

    Relevansen i din sista fråga är svår för mig att se, men jag kan ge ett kortfattat svar:
    Under den embryologiska utvecklingen används koncentrationsgradienter utav flera olika signaleringsmolekyler (bl.a. Sonic Hedgehog och ”retinoic acid” (en metabolit av vitamin A)) för att berätta för celler var i kroppen de ligger, så att de vet vad de ska differentiera sig till. Efter embryologiskt stadium använder kroppens celler flera olika sätt för att kommunicera mellan varandra (Wikipedia):
    – Autokrin signalering. Cellen producerar ett ämne som påverkar den egna cellen via receptorer som sitter på membranytan. Kan även påverka närliggande celler av samma typ.
    – Juxtakrin signalering. Påverkar direkt närliggande celler (som har direkt kontakt med cellen som skickar ut signalen).
    – Parakrin signalering. Påverkar närliggande celler (inom samma organ).
    – Endokrin signalering. En cell som bildar hormoner, som skickas ut till blodet och kan nå målorgan nästan var som helst i kroppen.
    De ämnen som kan användas för denna signalering är hormoner (polypeptider, aminosyraderivat och fettliknande ämnen (exempelvis steroider)). (Wikipedia)

    Celler kan även dela samma intracellulära vätska, cytoplasma, genom så kallade ”gap junctions
    och på så sätt sända signaler mellan varandra i form av förändringar av exempelvis jonkoncentrationer. Jag hoppas du har överseende med Wikipedialänkarna, detta är inte någonting som är kontroversiellt överhuvudtaget inom medicinen.

 5. Patrik Says:

  Din attityd är överlägsen och dessutom är du tyvärr pinsamt dåligt påläst. Har du hört talas om ”akademisk hybris” ? Ett syndrom som det inte står något om i läkarböckerna, men är alltför vanligt i just akademiska kretsar har jag märkt. Man tror att man vet, men så är det inte. Ödmjukhet är den stora lärdomen för såna som drabbats av detta (samt lära av historien). Hoppas jag slipper möta dig som patient någon gång för efter det besöket har nog varken du eller jag något hår kvar på huvudet.

  • sikay91 Says:

   Det känns väldigt tråkigt att du tycker detta. Min mening är absolut inte att låta överlägsen. Vad jag försöker med är att hålla en informerad debatt om aktuella ämnen. Att jag ständigt ger länkar och källor till mina påståenden tycker jag visar på ett mått av hederlighet och en bakomliggande ansträngning för att meningsmotståndare ska kunna läsa på och ge mig kritik på påståendena. Kan du peka ut för mig vad jag är dåligt påläst inom, så att jag kan bättra mig?

   Rätta mig om jag har fel, men ödmjukhet känns inte precis som att det genomsyrar de andra kommentarerna heller, deras slutsatser är så självklara att det inte ens behövs källor eller referenser… Jag har försökt så gott det går att undvika personangrepp, men vad jag får höra är att jag är ”dåligt påläst”, att jag lider av ”akademisk hybris” samt att jag (troligen) är ointelligent efter mitt svar på Michaels kommentar. Bemöt gärna mina påståenden istället för min person!

  • abenholm Says:

   Ja, Patrik, ödmjukhet är nog ett nyckelord här. Är man inte utrustad med ödmjukhet, tror jag att man lätt kan bli blind för fakta och offer för ekonomisk styrning.

 6. Mats Says:

  När man läser denna blogg förleds man lätt att tro att medicin är en exakt vetenskap där full kunskap finns om hur människan fungerar. Så är dock inte fallet.

  Bloggaren anger:
  ” Några av de sjukdomar som är kopplade till ökad permeabilitet (genomsläpplighet) i blod-hjärnbarriären är temporallobsepilepsi (se den här studien), migrän och multipel skleros (exempel från samma studie, med andra källor)! Eftersom vi inte har sett en lavinartad ökning av dessa och andra neurologiska sjukdomar kan man dra en av två slutsatser:
  1. Elektromagnetisk strålning ökar visserligen permeabiliteten i blod-hjärnbarriären under de förutsättningar som ges av författaren, men detta får inga direkta konsekvenser, i alla fall på kort sikt. Konsekvenserna är hur som helst inte starka nog för att ge upphov till något av de tillstånd som skulle uppkomma vid en betydande ökning av permeabiliteten.”

  Det förhållandet att de i citatet nämnda sjukdomarna anses vara kopplade till ökad genomsläpplighet i blod-hjärnbarriären utgör inte något bevis för att andra hälsoeffekter inte kan uppkomma. Vidare finns det sjukdomar som t ex cancer och elöverkänslighet där det finns indikationer på kopplingar till exponering för strålning från elektromagnetiska fält, men där de närmare orsakssambanden ännu är okända.

  Bloggaren anför även:

  ” Låt oss kolla på vilka frekvenser som kroppen använder sig utav, jämfört med de frekvenser som vi människor använder inom våran teknologi såsom TV, radio och mobiltelefoner:
  • Hjärnan: I ett EEG kan man avläsa att hjärnan skickar ut frekvenser inom spannet 1-100 Hz. Detta innefattar alfa-, beta-, gamma-, delta-, mu- och thetavågor. (källa: Wikipedias artikel om EEG)
  • FM-radio: Frekvenserna som används inom FM-radio ligger någonstans runt 100 MHz (M:et står som bekant för ”mega”, eller en miljon !)
  • TV: Frekvensen på TV-sändningar ligger någonstans mellan 300-400 MHz
  • Mobiltelefoner: Frekvenser mellan 900-1800 MHz, beroende på vilken ”generation” av mobiltelefoni som mobilen kommer ifrån. (Källa för de sista tre, World Health Organization)”

  En EEG-mätning registrerar dock inte på något vis alla de frekvenser som människan använder. För det första begränsas uppmätt frekvensintervall av mätinstrumentets prestanda, och för det andra avser mätningen endast hjärnans aktivitet direkt under skallbenet.

  Vidare då det gäller frekvenser från radiosändare så gäller de i citatet nämnda frekvenserna endast då de elektromagnetiska fälten färdas i luft. När strålningen träffar på annat material med annan konduktivitet ändras frekvensen. Människokroppen består av en stor mängd olika material med olika konduktivitet som leder till att radiofrekvent strålning omvandlas till ett vitt spektrum av olika frekvenser som påminner om människans naturliga frekvenser. Detta är något som är välkänt, bl a av de som arbetar med magnetresonanstomografi (MRT).

  Då det gäller bloggarens starka tilltro till WHO bör även uppmärksammas den mycket allvarliga kritik som riktats mot denna organisation då det gäller deras hälsoriskbedömningar av EMF. Se: http://goto.glocalnet.net/unite/artiklar/RoEH2010.pdf

  • sikay91 Says:

   Jag menar inte att medicinen är en exakt vetenskap eller att vi vet allt om människan ännu. Se mina inlägg om pytonormars hjärtfysiologi eller nakenråttans olika förmågor så ser du att jag är väl medveten om att det finns saker som vi (tills för ett tag sedan) inte förstod hur de fungerade. Jag ser gärna att vi lär oss mer om hur människokroppen fungerar och lär oss att bota fler sjukdomar mer effektivt, men jag vill se klara bevis innan jag tror på en idé. Detta känner inte jag finns angående varken elöverkänslighet eller långsiktiga risker med mobiltelefoner och annan mikro-/radiovågsbaserad utrustning. Dessutom kan man föra ett välkänt resonemang att medicinen grundar sig i biologin, som i sin tur bygger på i kemi, som är beroende av fysik. När en hypotes kräver revidering av fysikaliska lagar (att icke-joniserande strålning skulle kunna förstöra molekyler i celler) vill jag se en stor mängd bevis innan jag är villig att tro på detta, ”extraordinary claims require extraordinary evidence” som Carl Sagan så fint uttryckte det.

   Att jag tog upp sjukdomar som är kopplade till ökad permeabilitet i blodhjärnbarriären var helt enkelt för att visa att man kan förvänta sig en markant ökning av dessa sjukdomars förekomst i befolkningen om radiovågor nu faktiskt kan öka permeabiliteten i blodhjärnbarriären. Att man känner till detta förhindrar inte att någon annan sjukdom kan orsakas av en ökad permeabilitet i blodhjärnbarriären, men mitt resonemang är fortfarande giltigt. Påverkar icke-joniserande strålning blodhjärnbarriären i en hög grad så påverkar de förekomsten av dessa sjukdomar.

   Ett EEG mäter elektrisk aktivitet närmare skallbenet bättre än aktivitet djupare i hjärnan eftersom fortledningen av elektriska signaler i (inte genom nervcellerna, utan genom den extracellulära vätskan) hjärnan gör att signalen blir svagare på längre avstånd. Som tur är så ligger många av nervcellskropparna i hjärnan just längs utkanten, i kortex. Här har vi nervceller som har hand om motorik, sensorik, visuell bearbetning, medvetande, hörsel, smak et.c. Om radiovågorna skulle ha någon generell effekt på nervceller borde väl dessa då påverkas?

   Angående konduktiviteten och frekvensändring så har du fel på två punkter. För det första menar du nog inte ”konduktivitet” utan den process du syftar på (när ljus träffar ett material med en annan fortledningshastighet av ljuset) kallas för refraktion. Ett vanligt exempel på refraktion är när en laserstråle skickas genom en glasbit så kommer ljusstrålen att böjas, beroende på vilken infallsvinkel strålen har. När ljus kommer in i ett annat medium än luft så kommer frekvensen att vara densamma, men våglängden ändras (se den här sidan för en snyggare förklaring). Samma resonemang gäller, vad jag vet, för såväl UV-ljus som mikrovågor och radiovågor, frekvensen kan inte ändras vid refraktion. Tänk dig att jag står och skjuter med ett gevär en gång per sekund (1 Hz). När gevärskulorna når en vattenyta skulle de saktas in men, i ett idealiskt scenario, fortfarande ligga med en sekunds mellanrum (1 Hz) mellan varje kula medan de färdades vidare genom vattnet.

   Vilka ”naturliga frekvenser” du syftar på vet jag inte riktigt. Vad gäller MRT (MRI på engelska) så utnyttjar man den ”spin” som alla protoner har, för att få dem att snyggt och prydligt arrangera sig i ett starkt magnetiskt fält. Signaler från detta analyseras sedan utav en dator, som ger detaljerade bilder av olika lager av den undersökta kroppsdelen. Magnetfältet i sig är ofarligt, faror med MRT kommer från olika kontrastmedel, eventuella sövningsmedel och annat. Vissa upplever en uppvärmning av den kroppsdel som utsätts starkast för magnetfältet, men denna är ofarlig (källa).

   Ifall WHO har frångått försiktighetsprincipen i sina rekommendationer kan i alla fall jag tycka att de borde dragits inför rätta på grund av detta. Av vad jag kan förstå från den artikel du länkade till så menar författarna att WHO gick för långt när de föreslog för EU och andra beslutsfattare vilka gränsvärden som borde gälla för EMF, utan att redogöra för de avvikande åsikter som finns bland forskare. Att forskarna ger förslag på gränsvärden tycker i alla fall jag känns naturligt, de bör vara bättre på att avgöra risker än politiker som saknar relevant utbildning. Angående den andra kritiken så har jag inte läst WHO:s rekommendationer till beslutsfattarna, och är därmed oförmögen att svara på denna fråga. Det faktum att WHO inte har dragits inför rätta ser jag ändå som ett kvitto på att de inte är helt ute och cyklar, vad tycker du?

   • Mats Says:

    Jag förstår att du har studerat en del naturvetenskap. Problemet i denna diskussion är dock att du inte placerar in dina kunskaper i rätt sammanhang och därför hamnar helt fel.

    Du anger:

    ”När en hypotes kräver revidering av fysikaliska lagar (att icke-joniserande strålning skulle kunna förstöra molekyler i celler) vill jag se en stor mängd bevis innan jag är villig att tro på detta, ”extraordinary claims require extraordinary evidence” som Carl Sagan så fint uttryckte det.”

    Här rör det sig inte alls om någon revidering av fysikaliska lagar. Icke joniserande strålning är skadlig på andra sätt än att jonisera atomer. Det finns sådana skadliga hälsoeffekter som är vetenskapligt säkerställda, och det är också dessa forskningsfynd som man använt för att fastställa gränsvärden för fält mellan 0 Hz och 300 GHz. Detta handlar dels om den termiska effekten och dels om påverkan på nervsystemet. Sedan finns det också ett stort antal studier som påvisat andra hälsoeffekter, men dessa fynd anses ännu inte uppfylla det mycket högt ställda kraven för att anses vara fullt vetenskapligt säkerställda.

    Då det gäller EEG-mätningar är detta en teknik som använts sedan 1920-talet och där man lärt sig att dra vissa enklare slutsatser av signaler med frekvenser upp till ca 100 Hz. Det är därför som man använder mätinstrumentet inom detta frekvensintervall. Därav kan man inte dra slutsatsen att människokroppen endast använder sig av dessa frekvenser. Alla biokemiska processer i kroppen innebär en rörelse av en elektriskt laddade partiklar (joner) och ger därmed upphov till elektriska och magnetiska fält. Frekvensen är olika för t ex cellmembranets transport av joner och joner som rör sig i nervsystemet.

    Du anger:
    ”Angående konduktiviteten och frekvensändring så har du fel på två punkter. För det första menar du nog inte ”konduktivitet” utan den process du syftar på (när ljus träffar ett material med en annan fortledningshastighet av ljuset) kallas för refraktion.”
    Nej, det är du som har fel. Såväl det elektriska som det magnetiska fältet är materialberoende. Konduktiviteten anger den elektriska ledningsförmågan, och denna är frekvensberoende. Ett elektriskt fält på 100 MHz i luft omvandlas till ett fält på ca 100 Hz då det tar sig in i ett material med en konduktivitet som kan ses som ”genomsnittlig” för biologisk vävnad. Nu förekommer det dock kraftiga variationer i konduktivitet mellan hud, blod, benmärg och andra biologiska material. Det är därför som man kan skilja på olika organ med MRT-tekniken.

    Du anger:

    ”Ifall WHO har frångått försiktighetsprincipen i sina rekommendationer kan i alla fall jag tycka att de borde dragits inför rätta på grund av detta. Av vad jag kan förstå från den artikel du länkade till så menar författarna att WHO gick för långt när de föreslog för EU och andra beslutsfattare vilka gränsvärden som borde gälla för EMF, utan att redogöra för de avvikande åsikter som finns bland forskare. Att forskarna ger förslag på gränsvärden tycker i alla fall jag känns naturligt, de bör vara bättre på att avgöra risker än politiker som saknar relevant utbildning. Angående den andra kritiken så har jag inte läst WHO:s rekommendationer till beslutsfattarna, och är därmed oförmögen att svara på denna fråga. Det faktum att WHO inte har dragits inför rätta ser jag ändå som ett kvitto på att de inte är helt ute och cyklar, vad tycker du?”

    Inför vilken domstol skulle man dra WHO-experterna inför rätta? WHO en internationell organisation som hör till FN och har ingen direkt nationell anknytning. Även om det också finns nationella vetenskapliga råd som agerar på ett liknande sätt som WHO vill jag påpeka att det förhållandet att de gör fel inte alls är samma sak som att de begår ett brott som de kan ställas inför rätta för. WHO ”experternas” agerande att dölja icke säkerställda forskningsfynd på hälsorisker med EMF har dock nyligen fördömts av Europarådet, EU-parlamentet och Europeiska miljöbyrån (EEA).

   • sikay91 Says:

    Jag känner att det är väldigt svårt att svara på dina kommentarer utan källor för dina påståenden. Vill du fortsätta diskussionen så skulle jag verkligen uppskatta lite referenser…

    Att icke-joniserande strålning har en termisk effekt anser jag självklart (mikrovågsugnar!), och jag vet att man kan framkalla nervimpulser genom yttre stimulering, jag har själv haft en del labbar på ämnet. Den termiska effekten av icke-joniserande strålning tas hänsyn till vid fastställande av gränsvärden, dock har jag inte sett någonting om dess påverkan på nervsystemet i samband med gränsvärden. Har du någon källa på detta? Sen vill jag bara fråga, hade du velat att vi hade mycket låga krav på vad som ansågs vara vetenskapligt säkerställt?

    Kan du förtydliga hur ett elektromagnetiskt fält skulle påverka flödet av joner? Gärna med en relevant formel och medföljande uträkning och förklaring, jag ser inte sambandet, tyvärr. Syftar du till Lorentzkraften?

    Hade du någon källa på att man kan förvänta sig andra frekvenser än de som redan mäts via EEG. Jag kan tipsa dig och säga att en nervcell har en övre gräns på hur många aktionspotentialer den kan avfyra per sekund, beroende på hur länge en aktionspotential varar. En källa säger att en synaps aktiveras maximalt 1000 gånger per sekund, en annan säger 500-1000 gånger per sekund. Så för påverkan på nervcellsnivå så behövs en frekvens ner mot 1 kHz, om detta nu har någon påverkan.

    Jag lyckas inte hitta någonting som säger att konduktivitet skulle förändra ett elektromagnetiskt fälts frekvens, och anser detta osannolikt (se min liknelse med gevär och gevärskulor i mitt förra svar). MRT-tekniken använder sig som sagt utav den ”spin” som finns i protonerna, du får gärna utveckla eller ange källa för att skillnad i konduktivitet mellan olika organ är grunden för att man kan skilja organ åt i MRT.

    Jag är ingen jurist, så jag vet väl inte specifikt vilken domstol de skulle dras inför rätta i, men det känns som att vi har byggt ett väldigt dumt system ifall det som ni påstår har skett inte skulle kunna dömas på något sätt. Sen låter jag experterna ta hand om vilken domstol och på vilket sätt detta skulle ske. Än en gång, utan källa kan jag hävda att jag har varit på månen och du kan inte säga något, var finns denna kritik från Europarådet, EU-parlamentet och EEA. När jag ser denna kan vi börja prata.

    Ursäkta ”tjatet” om källor, men jag känner inte att jag har tid att söka upp varenda liten sak som du syftar till, när du inte ens verkar mån om att bevisa dina påståenden själv.

   • Mats Says:

    ”Att icke-joniserande strålning har en termisk effekt anser jag självklart (mikrovågsugnar!), och jag vet att man kan framkalla nervimpulser genom yttre stimulering, jag har själv haft en del labbar på ämnet. Den termiska effekten av icke-joniserande strålning tas hänsyn till vid fastställande av gränsvärden, dock har jag inte sett någonting om dess påverkan på nervsystemet i samband med gränsvärden. Har du någon källa på detta?”

    Det krävs inga mer avancerade labbar för att påvisa att nervimpulser kan orsakas genom yttre stimulering. Det är bara att stoppa in fingrarna i närmaste vägguttag så får man en stöt. För lågfrekventa fält (bl a 50 Hz) är gränsvärdet baserat på påverkan av nervsystemet. Se ICNIRP Guidelines, 1998.

    ”Sen vill jag bara fråga, hade du velat att vi hade mycket låga krav på vad som ansågs vara vetenskapligt säkerställt?”

    Kanske inte, men problemet är att hälsorisker som ännu inte är säkerställda inte erkänns. Min önskan är att få fram korrekt information om osäkerheter i kunskapsläget, bl a för att få till stånd en ändamålsenlig tillämpning av försiktighetsprincipen.

    ”Kan du förtydliga hur ett elektromagnetiskt fält skulle påverka flödet av joner? Gärna med en relevant formel och medföljande uträkning och förklaring, jag ser inte sambandet, tyvärr. Syftar du till Lorentzkraften?”

    Definitionen av elektrisk ström är elektriskt laddade partiklar i rörelse. Ström genom en ledare ger upphov till ett magnetfält, och kan genom induktion påverkas av andra fält. En elektrisk ström ger också upphov till elektrisk spänning (Ohms lag) och ett elektriskt fält som kan påverkas av andra fält.

    ”Hade du någon källa på att man kan förvänta sig andra frekvenser än de som redan mäts via EEG. Jag kan tipsa dig och säga att en nervcell har en övre gräns på hur många aktionspotentialer den kan avfyra per sekund, beroende på hur länge en aktionspotential varar. En källa säger att en synaps aktiveras maximalt 1000 gånger per sekund, en annan säger 500-1000 gånger per sekund. Så för påverkan på nervcellsnivå så behövs en frekvens ner mot 1 kHz, om detta nu har någon påverkan.
    Jag lyckas inte hitta någonting som säger att konduktivitet skulle förändra ett elektromagnetiskt fälts frekvens, och anser detta osannolikt (se min liknelse med gevär och gevärskulor i mitt förra svar). MRT-tekniken använder sig som sagt utav den ”spin” som finns i protonerna, du får gärna utveckla eller ange källa för att skillnad i konduktivitet mellan olika organ är grunden för att man kan skilja organ åt i MRT.”

    Min källa är: M.J. Suess, D.A. Benwell-Morison, Nonionizing Radiation Protection, WHO Regional Publ, European Series No. 25, 1989. (Denna bok finner du dock inte på nätet). Möjligen kan du även finna informationen om det fortfarande finns utlagt föreläsningsanteckningar av Yngve Hamnerius från kursen ”Biologiska effekter av elektromagnetiska fält” vid Chalmers.

    ”Jag är ingen jurist, så jag vet väl inte specifikt vilken domstol de skulle dras inför rätta i, men det känns som att vi har byggt ett väldigt dumt system ifall det som ni påstår har skett inte skulle kunna dömas på något sätt. Sen låter jag experterna ta hand om vilken domstol och på vilket sätt detta skulle ske. Än en gång, utan källa kan jag hävda att jag har varit på månen och du kan inte säga något, var finns denna kritik från Europarådet, EU-parlamentet och EEA. När jag ser denna kan vi börja prata.”

    Informationen finns på deras hemsidor. Om ett par dagar kommer länkar också att läggas upp på http://www.iemfa.org (Själv har jag det endast som PDF-filer och har inte tid att leta upp länkarna nu).

   • sikay91 Says:

    Tack för ICNIRP-källan, mycket bra läsning och jag lärde mig mycket nytt! Som du skriver så använder man gränsvärden för annan påverkan än termisk påverkan för fält med en våglängd under 100 kHz, och sedan både värme och andra effekter i spannet 100 kHz-10 MHz. Mellan 10 MHz och 10 GHz används sedan enbart den termiska påverkan. Då blir min följdfråga, vilka av de saker som har diskuterats här (TV, radio, mobiltelefoner, Wi-Fi) verkar vid en frekvens under 10 MHz, där de övriga biologiska effekterna kan tillämpas, enligt ICNIRP? (Svaret ser du här: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.png)

    Då kan vi alltså enas om att vi tar hänsyn till termiska effekter när det gäller dessa apparater, eller? Att man sedan kan få en stöt av ett vägguttag eller genom att metodiskt och kontrollerat inducera en ström i nerver känns därför inte så relevant för en diskussion om dessa ämnen.

    Angående att de inte ännu säkerställda säkerhetsriskerna erkänns så låter det på dig som att du inte läste ICNIRP-rapporten särskilt ingående. De har en hel del förklaringar till vilka fynd som dittills hade gjorts angående olika sjukdomar relaterat till elektromagnetiska fält av olika intensitet och frekvens. Läs t.ex. från rubriken ”Biological basis for limiting exposure (up to 100 kHZ) på sida 498 (länken) så ser du att de redogör för resultat som både visar på negativa effekter och resultat som pekar på inga effekter alls, och förklarar varför de sätter de gränser som de sätter.

    Förstår jag dig rätt om jag tror att du menar att magnetfältet som uppstår som en följd av strömmen genom en ledare i sin tur skulle påverka de elektriska strömmarna (jonflödena) i människokroppen? I så fall vill jag veta vid vilka intensiteter på magnetfältet detta sker, och som en jämförelse hur stort magnetfält man utsätts för en normal dag.

    Jag ser inte hur frekvensen för en våg skulle ändras när den passerar in i ett annat medium, än en gång se gevärkuleanalogin och jämför med refraktion. Det finns ingen möjlighet att frekvensen på en elektromagnetisk våg skulle ändras bara för att den passerar in i människokroppen. Säg att du går från 100 MHz till 100 Hz (som du angav tidigare), vad händer med de 99,9999 % av vågor per sekund som måste försvinna för att detta ska ske? Tyvärr, jag köper inte det resonemanget.

    Jag har tyvärr inte tid att söka efter den informationen (kritiken mot WHO), du får gärna säga till när länkarna kommer upp på iemfa:s hemsida!

   • Mats Says:

    ”Tack för ICNIRP-källan, mycket bra läsning och jag lärde mig mycket nytt! Som du skriver så använder man gränsvärden för annan påverkan än termisk påverkan för fält med en våglängd under 100 kHz, och sedan både värme och andra effekter i spannet 100 kHz-10 MHz. Mellan 10 MHz och 10 GHz används sedan enbart den termiska påverkan. Då blir min följdfråga, vilka av de saker som har diskuterats här (TV, radio, mobiltelefoner, Wi-Fi) verkar vid en frekvens under 10 MHz, där de övriga biologiska effekterna kan tillämpas, enligt ICNIRP? (Svaret ser du här: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetic-Spectrum.png)”

    Jag har aldrig påstått att radiosändare arbetar med lägre frekvenser.

    ”Då kan vi alltså enas om att vi tar hänsyn till termiska effekter när det gäller dessa apparater, eller?”

    Nej, det kan vi inte. Vad jag, med stöd av ICNIRP, anger är att den vetenskapligt säkerställda effekten med radiofrekvent strålning som gränsvärdet är baserat på är den termiska effekten. Jag är dock, till skillnad från ICNIRP, av den åsikten att man även ska ta hänsyn till fynd som ännu inte är säkerställda. Detta är själva syftet med försiktighetsprincipen.

    ”Att man sedan kan få en stöt av ett vägguttag eller genom att metodiskt och kontrollerat inducera en ström i nerver känns därför inte så relevant för en diskussion om dessa ämnen.”

    Om du läser dina egna inlägg ovan så uppkom denna diskussion genom ditt påstående att icke-joniserande strålning inte kunde vara skadlig eftersom den inte kunde förstöra molekyler i celler. Nu har du, efter en del diskussioner, medgivet att icke-joniserande strålning kan orsaka skada genom såväl den termiska effekten som genom påverkan på nervsystemet. Det är bra så, och det finns ingen anledning att fortsätta den diskussionen.

    ”Förstår jag dig rätt om jag tror att du menar att magnetfältet som uppstår som en följd av strömmen genom en ledare i sin tur skulle påverka de elektriska strömmarna (jonflödena) i människokroppen? I så fall vill jag veta vid vilka intensiteter på magnetfältet detta sker, och som en jämförelse hur stort magnetfält man utsätts för en normal dag.”

    Jag menar att ett elektromagnetiskt fält kan inducera en onaturlig ström i kroppen som stör det naturliga flödet av elektriskt laddade partiklar (joner). Även för radiofrekvent strålning går det att med säkerhet fastställa en gräns för när nervsystemet påverkas, men ICNIRP har inte gjort det eftersom den termiska effekten uppkommer vid en lägre intensitet. Nu finns det dock många andra biokemiska processer i kroppen som också kan störas av externa fält, men där vetenskapen ännu är otillräcklig för att tala om när och hur påverkan sker.

    Din jämförelse mellan gevärskulor och EMF förstår jag inte alls. Om du vill ha ytterligare information om kunduktivitet och dess frekvensberoende föreslår jag att du vänder dig till någon fysiker som arbetar med MRT.

   • sikay91 Says:

    Vad du har påstått är att strålning från radiosändare förändrar sin frekvens när de när mänsklig vävnad, något som jag har försökt förklara för dig inte är möjligt. Att ett materials konduktivitet är frekvensberoende innebär just det, att vågor av olika frekvens inte har samma konduktivitet i ett material. Det innebär inte att frekvensen är beroende av konduktiviteten! Då hade man, logiskt nog, sagt att frekvensen är materialberoende, vilket den som sagt inte är.

    I gevärskuleanalogin så ska man tänka sig att varje kula är en ”vågtopp” (eller början på en ny våg fungerar lika väl). Om man skjuter dessa kulor med en frekvens av en kula per sekund så motsvarar det därmed en våg med frekvensen 1 Hz. När dessa kulor når ett material med annat motstånd kommer hastigheten på kulorna att minska, men det kommer fortfarande att vara en sekund mellan att en kula träffar ytan och att nästa kula träffar ytan. När de färdas genom det nya materialet kommer två på varandra följande kulor att nå samma punkt med en sekunds mellanrum. Det här resonemanget liknar det som används när man pratar om refraktion, men det visar att en vågs frekvens är konstant, även när det byter medium. Denna konstans ses i formeln E = hf som jag tycker mig ha förklarat förut i den här kommentarstråden.

    För mig känns det som att ICNIRP-källan ändå gör att man kan oroa sig mindre för den aktuella frågan, att vardaglig icke-joniserande strålning skulle orsaka sjukdomar. Då har man ju uppenbarligen haft koll på icke-termiska effekter sedan i alla fall 1998 och man håller med all sannolikhet fortfarande ett vakande öga över dessa och möjliga nya effekter som man upptäcker. Observationen att man kan inducera strömmar i nerver rent experimentellt tycker inte jag är särskilt konstigt, men man måste ställa detta i relation med intensiteten och frekvensen hos de elektromagnetiska fält som finns runtom oss normalt. Det är ju ändå dessa som är relevanta i diskussionen. Men jag tycker absolut att vi kan lämna den här punkten.

    Någonstans måste man tyvärr dra gränsen för vad man ska använda för att ta beslut och inte. För någon som tror att utomjordingar håller på att ta över jorden och utrota människan så är detta självklart något som man borde ägna all världens pengar åt att stoppa. Nu anses inte detta hot trovärdigt och därför får inte denna forskning så mycket pengar. Jag menar inte att det är lika otroligt att det finns ytterligare biologiska effekter från dessa elektromagnetiska fält, men poängen är att man kan inte vara rädd för alla möjligheter som finns. Som man kan läsa i alla WHO:s publikationer, och många vetenskapliga studier, så efterfrågas mer forskning på området eftersom man inte känner att man har full koll på ämnet ännu. Vad man däremot vet är att eventuella effekter som man inte har kunnat säkerställa ännu är relativt små* eller syns först efter 15-20 års tid (man har ju inte kunnat observera längre än så vad gäller mobiltelefoner).

    * Jag hittade den här texten från WHO där man använde statistisk analys av olika leukemi/EMF-studier och man kollade på hur stor andel av leukemifall som, enligt studierna, kunde ”skyllas” på EMF. Resultaten var alla under 5 % av alla fall, med en utav studiernas konfidensintervall som gick uppemot 10 % av fallen. Man menar i denna text att resultaten skulle kunna förklaras ev ett s.k. ”selektionsbias”, att de barn som utsätts för höga nivåer elektromagnetisk strålning och har leukemi är mer troliga att ingå i studierna än friska barn i samma område. Men det står också att det kan finnas bias åt andra hållet och att kopplingen kanske är större än vad man har observerat hittills, mer forskning behövs med andra ord. Nu handlar den här texten i och för sig om extremt låga elektromagnetiska fält (<100 kHz), men liknande skrifter om mer högfrekventa fält kommer 2013. Vi får se vad de säger då.

    Jag tror absolut inte att det är helt avgjort att det inte finns någon farlig effekt från icke-joniserande strålning, men jag tror på att ansvariga myndigheter har koll på läget och att effekterna inte är så stora som vissa vill få det att låta som. Jag uppmuntrar absolut forskning på ämnet, och kommer att ändra åsikt om det visar sig att effekterna är stora nog för att man bör ta hänsyn till dem. Jag tror helt enkelt på att man ska låta vetenskapens samlade kunskap leda ens åsikter på ämnen som går att avgöra vetenskapligt.

 7. Patrik Says:

  Jag vill börja med att be om ursäkt om du känner dig sårad, helt ärligt. Jag är en normalt mycket hövlig person, men är numera allergisk mot läkare som tror de vet allt om människors sjukdomar (av goda skäl). Jag är elöverkänslig och jag vet det. Jag anser att jag är tillräckligt erfaren, påläst, intelligent och högt utbildad (ingenjör från LTH), och med förmåga att känna min egen kropp och vad som orsakar dess symtom att läkare borde lyssna på vad jag har att säga. Vad har detta givit mig?, Jo diagnosen somatiseringssyndrom….. (tänk vad de vet…).

  Man har en övertro på studier idag och det motsatta när det gäller kliniska erfarenheter. Det känns som om läkare för länge sedan kopplade bort eget tänkande/egna erfarenheter/sunt förnuft till förmån för studier och implementering av andra experters åsikter. Jag hävdar att det blir fel om det går för långt i den riktningen. Jag själv har t.e.x sett studier gjorda och underskrivna av professorer, läkare och tandläkare som utan att reflektera hävdat att: ju mer amalgam en person har i tänderna (läs – ju mer kvicksilver..), ju friskare är hon. Eller varför inte den studien som hävdade att det är troligt att strålningen från mobiltelefoner kan skydda mot Alzheimers…. och detta är seriös forskning, inte ”pseudoscience”.

  Jag tänker inte skriva något mer, just nu för det blir säkert en evighetsdebatt och jag har inte tid med det, men låt mig få passa på att ge några råd till en blivande läkare:

  1. Upprepa inte dina många äldre kollegors misstag att tro att du vet allt om ”nya diagnoser”. En ödmjuk attityd till olika möjligheter kommer att göra dig till vinnare i längden.
  2.När det kommer en ny studie, börja då med (innan du ens läser eller lyssnar) att ställa frågorna: vem finansierar studien? Vilka har gjort den och har de ekonomisk koppling till något företag som tjänar på studiens resultat, eller är de helt oberoende? (världen är mer korrupt än vad man kan tro). T.e.x finns det de som skulle vilja forska mer om elöverkänslighet, men hör och häpna: DE FÅR INGA FORSKNINGSPENGAR. Varför? ja fundera över det.
  3. Läs inte bara det som ”etablisemanget” kommer fram till att man skall läsa. Läs ALLA forskningrapporter på Mona Nilssons blogg, visserligen mest på råttor, men det kan verkligen få en att förstå att strålningen påverkar och att det numera finns enormt mycket som inte går att avfärda. Om bara en del av detta är överförbart på människa, så skulle inte jag vilja vara den som skrikit mig hes över att strålningen är ofarlig. Ha det gott

  • sikay91 Says:

   Ursäkten godtagen. Efter dina upplevelser förstår jag att du har jobbigt för ”förståsigpåare” och jag tar åt mig av kritiken och försöker bättra mig! Om jag försöker sammanfatta och hålla mig kort så är problemet med elöverkänslighet som diagnos för mig tudelad:
   – Den grundläggande vetenskap som finns angående icke-joniserande strålning och påverkan på människa visar inte på något uppenbart orsakssamband. Läs gärna den här artikeln om radiovågor och påverkan på människors hälsa. Har du lite tid kan du läsa från frasen ”For RF energy to change physiological function”, där (som frasen säger) en beskrivning ges av vad som krävs för att radiovågor ska ändra en fysiologisk funktion, vilket det måste göra för att orsaka en märkbar reaktion. Det första steget som krävs för detta är att radiovågorna på något sätt förändrar molekyler, membran eller jonflöden. Detta steg hade man inte lyckats förklara när den här artikeln skrevs i alla fall (2006).
   – När man har undersökt elöverkänsligas möjlighet att avgöra ifall det finns ett starkt elektromagnetiskt fält runtom dem så har de konsekvent misslyckats. Att elöverkänslighet är en manifestation av noceboeffekten är för tillfället den teori som bäst motsvarar bevisen (se den här review-studien som jag har länkat till tidigare). Jag menar inte att du ”bara inbillar dig” och skulle kunna tänka bort dina symptom på en gång (inte riktigt samma sak, men placebo fungerar även om en försöksperson får veta att han/hon får sockerpiller, så länge som man får veta att placebopiller brukar ha viss effekt, källa). Båda dessa effekter är självklart väldigt komplexa och vi vet inte allt om hur de fungerar, men riktiga är de utan tvekan.

   Självklart bör läkare vara uppmärksamma på kliniska erfarenheter som skiljer sig från vad vetenskapliga studier har visat. Varje läkare är till exempel skyldig att rapportera in observerade läkemedelsbiverkningar som inte står med i FASS (ett uppslagsverk med alla registrerade läkemedel i Sverige). Självklart bör läkare få använda sin ”fingertoppskänsla” för att anpassa behandlingar efter patientens behov, men jag tror att vården försämras kraftfullt ifall man börjar gå för långt ifrån vad vetenskapliga studier har visat. Jag vill i alla fall att en läkare som behandlar mig håller sig till sådana behandlingar som man vet ”verkligen” fungerar, utöver placeboeffekten.

   De studier som du tar upp låter väldigt konstiga, vilket självklart är varför man bör kolla på flera studier i samma område, inte dra alltför stora slutsatser utan att resultat har replikerats av andra forskargrupper et.c.

   Tack för tipsen! Några korta svar:
   1. Självklart ska jag vara öppensinnig mot nya sjukdomsmodeller eller behandlingar, men jag kommer att vara kritisk i min bedömning av dessa. Jag vill att dessa nya modeller är vetenskapligt grundade, är konsekventa med nuvarande kunskap, eller förklarar varför man bör revidera sin kunskap om det aktuella ämnet. ”Extraordinary claims require extraordinary evidence”.
   2. Jävförhållanden och finansiering ska finnas redogjort i varje studie och jag ser till att dubbelkolla detta. Sen märker man ofta när slutsatser dras som överträffar bevisen i studien. Alla forskare har nog svårt att få pengar till just sina studier, sen kan det tänkas att många ser ett problem i att elöverkänslighet inte är grundat i grundläggande fysiologiska principer.
   3. Jag har, som du säkert anar, ett liv utanför bloggen, men ska absolut bli en mer regelbunden besökare på Mona Nilssons blogg. Men ska vi se till finansiella intressen så kan man ju bara påpeka att Mona Nilsson har gjort sig en karriär på sin uppfattning av forskningen, säljer mängder med böcker, håller föreläsningar et.c. Som man kan förvänta sig så vinklar hon alla nya studier till fördel för hennes uppfattning, och tar kanske inte med alla studier som talar mot hennes uppfattning. Sedan lägger jag hellre min tilltro till en samling forskare (WHO) än en ensam journalist, även om jag som sagt kommer att följa hennes blogg och granska hennes argument och bevis.

 8. Michael Says:

  Simon- det finns ingen svar-funktion på din senaste kommentar i vår diskussion så jag tvingas att öppna en ny kommentar.

  Att ett fåtal lyckas lura en hel värld framgick för mig med all tydlighet vad avser vaccinationshysterin för två år sedan, som WHO orsakat och hela Sveriges läkarkår ställde sig bakom. Visar att ett fåtal människor kan påverka hela världens inställning i vissa frågor. WHO och olika stater har ett fåtal rådgivare som då kan få stor påverkan på oss och vi bör ställa stora krav på dessa människor. Att läkarkåren får stor makt och dess bedömningar får stora konsekvenser på många människor gör att vi också skall ställa stora krav på dem, men också ifrågasätta vad de får för utbildning och vilka riktlinjer Socialstyrelsen utfärdar. Här är det också så att ett fåtal kan påverka övrigas inställning.

  Hur studier planeras och hur studier tolkas kan få stora konsekvenser för hur man ser på kopplingar till sjukdom. Om man inte förstår de bakomliggande mekanismerna eller behärskar tekniken, som i fallet med mikrovågor och mobiltelefonin med dess komplexa signalöverföringar, lär vi få vänta på studier som ser samband. Framför allt när tekniken förändras över tiden och att det i dagsläget inte finns någon kontrollgrupp som kan anses vara opåverkad, då den nya tekniken blivit så spridd på kort tid.

  Hur kan man i hela världen endast utgå från en termiskt gränsvärde som enda skyddsmekanism och alla, inklusive WHO och andra internationella och nationella myndigheter hänvisar till detta gränsvärde, baserat på ENDAST termisk påverkan?

  (Det är först på senare tid som ofoget rökning blivit allt mer accepterat som skadligt och blir behandlat så i samhället. Fortfarande kan vi köpa cigaretter och förpesta vår omgivning i bostäder utan restriktioner samt att rekryteringen av rökare fortgår år efter år…)

  Jag var så inne i kommunikation via mikrovågor så jag var otydlig angående cellkommunikation i tidigare kommentar. Det man vanligtvis menar är tydligen molekyl-baserad kommunikation i befintliga celler ”Wikipedia-Cell signaling” http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_communication , vilket du också tänkte på och svarade med- eller hur?

  Jag tänkte mer på den kommunikation som celler använder sig av och som inte är överförd via molekyler utan som ren informationöverföring. Organisering av celler och att det finns ett energiflöde i våra kroppar. Allt är i grunden energi!

  ”Electromagnetic Communication Between Cells – Signals Pass Through Glass” http://www.medicalnewstoday.com/releases/144718.php
  ”Cellular communication through light” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19340303

  ”The study, which is published by the online, open-access, peer-reviewed journal PLoS ONE, is significant because chemical signals cannot transmit through a glass barrier, but electromagnetic signals can. Hence, the single-celled organisms studied here can use a communication system that is based on radiation. Even though the idea of organisms signaling via radiation was discussed between the two world wars, research into molecule based-communication has advanced much further. Accumulating studies, however, support the idea that both these communication systems co-exist and interact.

  Hittade ytterligare en:
  ”Photon emissions from human brain and cell culture exposed to distally rotating magnetic fields shared by separate light-stimulated brains and cells” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21396353

  Då det går elektroner i olika banor i kroppen så finns det också magnetiska fält. Magnetiska fält kan påverkas av andra magnetiska fält!

  ”Body’s Ability To Emit Light Arouses New Hopes & Fears On Radiation From Mobile Phones” ScienceDaily (July 29, 1998) http://www.sciencedaily.com/releases/1998/07/980729064343.htm
  ”Dr Hyland believes that the origin of this coherence stems from the body’s own metabolism which generates its own coherent electromagnetic field, which imposes the observed coherence on the emitted photons, the very weak emission of which can be viewed as an outward sign of an orderly functioning metabolism. If this is the case then serious questions arise about the effect of external sources of microwave radiation on living tissue and its own electromagnetic patterns.”

  ”Assessing the Risks of Wireless and Mobile Phone Radiation More Accurately” ScienceDaily (May 12, 2011) http://www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110512082947.htm
  ”Some research projects within NRP 57 have confirmed that non-ionising radiation affects biological processes in cells and organs. With the help of cell culture experiments, they have discovered that radiation causes a slight increase in DNA strand breaks without, however, directly damaging the DNA. In another study, data on mobile phone usage and actual exposure to radiation among the population was collected for the first time. However, no link could be found between everyday exposure to radiation and ill-health in humans.”

  Är det så att det sker ett informationsutbyte mellan celler via magnetiska fält så lär det inte vara så smart att störa detta flöde med likartade frekvenser. Det är då ej säkert att det finns en lägsta gräns för vad som kan anses ”säkert”! (Det vill säga att även ”låga” signaler i ”fel” frekvens kan få avsevärd påverkan.)

  För att återgå till min ursprungliga fråga- Hur kan EN cell dela sig i likadana celler och skapa helt olika organ och funktioner i våra kroppar?
  Det behövs en yttre påverkan på denna process för att det skall uppstå en fungerande organism?
  Jag undrade hur du ser på hur denna utveckling kan ske? EN cell kan knappast bara prata med sig själv- det kommer inte att förändra något i utvecklingen? En cell som blir till två identiska celler kan heller inte skapa olika organ?

  • Michael Says:

   Simon- då jag inte ännu erhållit något svar på mitt senaste inlägg passar jag på att lägga till ett par lämpliga videor på en intervju med Olle Johansson :

   WAKE UP CALL from Olle Johansson:
   http://www.youtube.com/watch_popup?v=cczGVhd63pM&=medium

   WAKE UP CALL 2 from Olle Johansson:
   http://www.youtube.com/watch_popup?v=tdmQDJ9WOiQ&=medium

   Tycker att det framkommer en väldigt sund syn på problematiken i denna intervju, gjord 8 Oktober 2010.

   För att du skall få ytterligare fakta som styrker att det händer saker i kroppen när man utsätts för mobilstrålning kan en studie i detta påvisa förändringar i hjärnans glukosmetabolism: JAMA. 2011 Feb ”Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism”
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21343580?dopt=Abstract

   Kan knappast bero på nocebo/placebo-effekter?

   • sikay91 Says:

    Hej!

    Jag svarar på det här inlägget först eftersom det kändes lättast (jag är ju bara människa) 😉

    Intervjun med Olle Johansson var verkligen intressant, jag kollade igenom bägge klippen. Jag kan absolut hålla med honom på vissa punkter. Jag tycker att det är konstigt att han inte fick något svar från den förra svenska regeringen när han bad om underlag till varför man anser mikrovågor vara säkra för allmänheten (även om vi inte kan veta hur den här kommunikationen har sett ut, vem kontaktade han, fick han något svar alls, vad fanns i det svaret i så fall, et.c.). Sedan jag inte tror på en stor konspiration inom WHO, även om enskilda fall av jävsituationer bevisligen har uppkommit, så tror jag att den medicinska litteraturen, sett till helheten, visar på en relativ säkerhet med mikrovågor. Ser man t.ex. till den forskning som du länkade till så hittar man två kritiska kommentarer till denna studie på samma sida som du länkade till. Jag prenumererar tyvärr inte på JAMA eller har råd att köpa alla artiklarna, så jag fick nöja mig med de första 150 orden… En av kommentarerna menar att modellen för strålning var alldeles för simplifierad under analysen, samt att studien inte kontrollerade för eventuella värmeeffekter av den påslagna mobiltelefonen (länk). Den andra påpekar att de områden av hjärnan där metabolismen ökade inte var de områden som utsattes för högst dos strålning från mobiltelefonen. De mest utsatta områdena visade inte den ökade metabolism man kunde väntat sig ifall denna koppling fanns (källa).

    Detta tar mig tillbaka till intervjun med Olle Johansson. Han nämner i del två The Bioinitiative Report som han själv bidrog till. Som Johansson själv nämner så har den fått stark kritik, bl.a. för ”cherry picking” (att välja ut de studier som styrker ens egna åsikt och ignorera motsägande data), att resultatet från studierna som är inkluderade inte har replikerats av andra forskare och för att den inte genomgick någon peer-review-process. Huvudförfattaren är inte ens en forskare, utan driver ett EMF och hälsa-konsultföretag! Läs det här inlägget så förstår du vad jag menar. Jag är för kritisk granskning, men det måste ske åt bägge hållen!

    Angående långtidseffekterna av strålning från mobiltelefoner så kan vi ju inte veta så mycket längre än vad mobiltelefoner har funnits, men de data vi har hittills och den teoretiska kunskap som vi har visar som sagt inte på att det kommer ske en mikrovågsframkallad utrotning av den mänskliga arten. Jag, i likhet med WHO, anser att mer forskning behövs på området, men jag menar inte att vi ska döda all användning av mikrovågor tills dess, med tanke på nuvarande bevisning.

    Om det nu är en neurovetare i Sverige som är kritisk mot strålning från mobiltelefoner, hur många finns det då som inte är det?

  • sikay91 Says:

   Alternativet till att vi skulle ha experter på dessa väldigt komplicerade områdena är? Det är just detta som gör att vi människor tillsammans kan uppnå stora saker, att vi låter människor specialisera sig på vad de vill. Att alla världens människor, för sig själva, skulle veta allt som finns att veta om kvantmekanik, statsfinanser, psykologi, medicin och litteraturhistoria på en gång känns både orealistiskt och högst onödigt. Jag erkänner att det skulle finnas ett problem ifall 10 personer bestämmer över människans framtid i denna fråga, men nu tror jag inte att situationen är så allvarlig. Den vetenskapliga metoden innebär att resultat ska replikeras utav andra forskare innan de räknas som pålitliga. Det är dessa resultat som WHO utgår ifrån, och processen gäller även dem. Ifall resten av forskarvärlden och/eller medlemmar ur läkarkåren inte höll med WHO:s analys av befintliga data så skulle dessa berätta det, och försöka styrka sina egna påståenden. Jag tror inte på någon världsomspännande konspiration eller att medlemmarna i WHO:s paneler riskerar alla människors liv för sin egna personliga vinning. Det räcker med att en av de som sitter med i någon utav panelerna inte går med på detta för att hela konspirationen ska falla!

   Självklart påverkas man utav ens nuvarande uppfattning, men det gäller åt bägge hållen. Se mitt svar på din senare kommentar angående Bioinitiative Report så ser du varför.

   Som du kan se i min kommentarväxling med signaturen Mats så tillämpas inte bara termiska gränsvärden för lågfrekventa elektromagnetiska fält. Man har med andra ord kollat på de icke-termiska effekterna från elektromagnetiska fält och fastställt gränsvärden utifrån dessa också. Ursäkta för att jag inte var påläst på den punkten förut i diskussionen, men jag rättar mig härmed.

   Jag har sökt runt lite grann angående elektromagnetisk kommunikation mellan celler, men hittade inte så mycket mer än länkarna du gav. Vad jag hittade var den här artikeln, men kom bara åt abstractet som tyvärr inte sa så mycket… Vad som står är bl.a. att det finns en liten mängd studier och experimentella bevis för det här potentialla fenomenet, men att mängden långsamt ökar. Det låter helt klart intressant, men det är nog länge kvar innan vi vet hur detta fungerar, om det nu gör det. Jag vill bara påpeka att den första studien du länkade till inte kändes helt seriös, med personligt språk (användande av ”I”, ”jag”, praktiskt taget så fort möjlighet ges) och utan att redovisa alla data. Men det blir spännande att se hur det här artar sig! Jag vill, som väntat, ha lite replikationer och förklaringar av dessa resultat.

   Jag måste tyvärr säga att jag inte är helt kunnig gällande elektronerna, de magnetiska fälten och deras interaktioner, men jag tror att det finns de som kan det här bättre än båda oss. Tiden finns helt enkelt inte där för mig att sätta in mig mer i det här…

   Citatet från nästa artikel (”Body’s ability to…”) hade en hel del ”om”, ”kanske” och ”tror” i sig. Å ena sidan ett tecken på att någon har förstått att ens egna resultat inte är allt. Jag kan som sagt inte ge någon informerad kommentar på detta, utan får invänta resultaten från andras forskning.

   Läser man nästa stycke efter citatet från din sista länk så står det:
   ”All in all, the research conducted under NRP 57 has not brought to light any alarming new facts that would necessitate changes to the law or intervention by the authorities. With one exception: until now, the protection needed by foetuses in the womb has not been given enough attention, as a modelling study has shown. ” Man fann med andra ord att man har missat att beräkna fosters utsättning för EMF när mamman arbetar i ett yrke där hon får utsättas för mer strålning än allmänheten. Annars menar författarna att de gällande gränsvärdena uppfyller säkerhetskraven. Se bara på ditt egna citat ”However, no link could be found between everyday exposure to radiation and ill-health in humans.”.

   En fråga, hur kan människokroppen i så fall tåla att vara inne i en MRI-maskin där man utsätts för magnetfält med upp till 3 Tesla i intensitet? Det har till och med gjorts experiment på försökspersoner som säger sig vara elöverkänsliga där de har låtit sig undersökas med en sådan magnetkamera (se här)!

   En cell behöver inte dela sig symmetriskt. Läs den här artikeln om asymmetrisk celldelning. En enskild cell klarar mycket väl av att dela sig i två olika delar, och embryogenesen är inte hotad. Det känns väldigt osäkert om embryots utveckling ska vara beroende av faktorer utanför livmodern!

   • Johan Ahlfors Says:

    ”Det är just detta som gör att vi människor tillsammans kan uppnå stora saker”

    Ja det ser vi i luften, haven, utrotningen av djurarter på löpande band och på den alarmerande ökningen av cancerfall m.m?

    Kan Du förresten förklara för mej vad gravitation är, och lägga fram de vetenskapliga studier som styrker ditt påstående i ett eventuellt svar?

   • sikay91 Says:

    Utan vetenskapliga metoder hade vi inte kunnat mäta dessa försämringar i luften och haven som du pratar om. Dessa effekter är, som du nog förstår, orsakade av människor som du och jag, inte uteslutande av några elaka vetenskapsmän. Utan vetenskap skulle vi behöva ännu större fält för att odla våra grönsaker och spannmål. I den processen förstörs än mer natur och fler arter utrotas än om man effektiviserar med hjälp av ny teknologi. All ny teknologi är inte bra per definition, men de är inte heller dåliga per definition!

    Angående ökning av cancerfall:
    – Alla måste dö av någonting till slut (i alla fall för tillfället).
    – Naturen hos cancersjukdomar gör att alla kommer att få någon typ av cancer, förutsatt att de lever länge nog (p.g.a. slumpmässiga mutationer i alla replikerande celler, dessa mutationer ansamlas och gör till slut att cellen delar sig oförhindrat).
    – Läkekonsten utvecklas med hjälp av medicinsk vetenskap.
    – Medellivslängden ökar.
    – Fler människor hinner drabbas av cancer innan de dör.

    Kan du förklara relevansen i din sista fråga innan jag ägnar tre timmar åt att besvara det?

   • Michael Says:

    Tack för dina länkar du refererar till!

    Jag tycker det låter väldigt spännande med att celler kan kommunicera på annat sätt än genom molekyl-baserad kommunikation. Kommer säkert att bli mer forskning på detta i framtiden! Även asymmetrisk celldelning verkar vara ett nytt område, så här finns det säkert utrymme för fler infallsvinklar!?
    (Var lite off-topic, men uppskattar att du tog fram informationen- får titta vidare på denna för mig nya infon. Intressant att det dessutom anses skillnad på detta m.a.p. växtceller och djurceller, då dessa skiljer sig i cellmembranen).

    Som jag skrivit tidigare så är det intressant i detta sammanhang, med mobilstrålningens effekter, då det i mobiltelefonins signalöverföring finns inbyggt modulerade frekvensmönster som i dagens moderna teknik är den informationsbärare som ligger inbakad i den högfrekventa signalen.
    Detta är EN eventuell möjlig påverkan som kan orsaka hälsoproblem bland många andra möjliga mekanismer.

    För att förtydliga och samla lite information så sammanfattar jag lite om detta:

    BioInitiative Report: http://bioinitiative.org/freeaccess/report/index.htm
    SECTION 14: Evidence for Disruption by the Modulating Signal: http://bioinitiative.org/freeaccess/report/docs/section_14.pdf
    ”This section describes some features of exposure and physiological conditions that are required in general for non-thermal effects to be produced, and
    specifically to illustrate how modulation is a fundamental factor which should be taken into account in public safety standards.”

    E. Sine and Pulsed Waves/”Obviously, pulse wave exposures represent an entire genre of exposure conditions, with additional difficulty for exact independent replication of exposures, and thus of results, but with increased opportunities for the production of biological effects. Current
    standards were not developed with explicit knowledge of these additional consequences for biological responses.”

    V. Conclusions/”There is substantial scientific evidence that some modulated fields (pulsed or repeated signals) are bioactive, which increases the likelihood that they could have health impacts with chronic exposure even at very low exposure levels. Modulation signals may interfere with normal, nonlinear biological processes.”
    ”To properly evaluate the biological and health impacts of exposure to modulated RFR (carrier waves), it is also essential to study the impact of the modulating signal (lower frequency fields or ELF-modulated RF).”
    ”Current standards have ignored modulation as a factor in human health impacts, and thus are inadequate in the protection of the public in terms of chronic exposure to some forms of ELFmodulated RF signals.”

    International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz)
    http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf
    s.506: ”Special considerations for pulsed and amplitude-modulated waveforms”
    ”The issue of athermal interactions of high-frequency EMF has centered largely on reports of biological effects of amplitude modulated (AM) fields under in-vitro conditions at SAR values well below those that produce measurable tissue heating.”

    En rad olika biologisk påverkan radas upp och dessutom skulle påverkan kunna bero på samtidig påverkan av olika kemikalier! Man avslutar med:
    ”Overall, the literature on athermal effects of AM electromagnetic fields is so complex, the validity of reported effects so poorly established, and the relevance of the effects to human health is so uncertain, that it is impossible to use this body of information as a basis for setting limits on human exposure to these fields.”

    Om AmplitudModulering anses för komplex, vad är då andra moduleringsmönster?

    s.508: ”GUIDELINES FOR LIMITING EMF EXPOSURE”: ”Between 100 kHz and 10 GHz, basic restrictions on SAR are provided to prevent whole-body heat stress and excessive localized tissue heating; in the 100 kHz–10 MHz range, restrictions are provided on both current density and SAR; ”

    Mobiltelefonins begränsningar på människan är beroende av endast ett gränsvärde för uppvärmning av vävnad, som jag påpekat tidigare, satt av ICNIRP.

    ICNIRP ”Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences (100 kHz-300 GHz)” ICNIRP 16/2009:
    http://www.icnirp.de/documents/RFReview.pdf
    Litteraturgenomgång av de som de tycker relevanta studierna.
    I sammanfattningen s.259 förnekar författarna all påverkan förutom mekanismen direkt uppvärmning av biologisk vävnad.

    För att belysa hur komplext problemet är kan man studera vilka olika tekniker som används i sammanhaget av informationsöverföring (Mobiltelefoni/Internet) via luften, d.v.s. radiovågor:
    ”Mobile phone standards” http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mobile_phone_standards

    Bithastigheten för den enheten man använder kan variera beroende på vilken teknik som används:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_efficiency_comparison_table#Comparison_table

    Beroende på olika faktorer såsom vilken teknik som används och informationsinnehållet kan den pulsade signalen se olika ut.

    I boken ”WCDMA FOR UMTS- Radio Access for Third Generation.Third edition” Kap.6 ”Physical layer” kan man ta del av hur signalöverföringen sker i ett WCDMA-nät.

    Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) is a third generation mobile cellular technology for networks based on the GSM standard.
    The technology described in UMTS is sometimes also referred to as 3GSM.
    The cell phones are typically UMTS and GSM hybrids.
    The original and most widespread radio interface is called W-CDMA. ( http://en.wikipedia.org/wiki/W-CDMA)

    För att försvåra ytterligare så sker överföringen på olika frekvenser, frekvensband, beroende bl.a. på vilken världsdel man befinner sig i.

    Kalle Hellberg har gjort en sammanfatting på http://www.maxicom.se/Stralningskallor.php
    ”UMTS (3G) är tekniskt mycket komplicerad, den tekniken bygger inte på fasta tidsluckor på olika kanaler, som t ex GSM.”
    ”Pulserna varierar i bredd efter vad som ska förmedlas (beroende av mängden data) och hela tiden hoppar de omkring, tillsammans med andra abonnenters pulser, i ett fullkomligt pulsinferno inom sin 5-MHz-kanal.”

    Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) har i ”ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM MOBILE PHONES: HEALTH EFFECT ON CHILDREN AND TEENAGERS” (April 2011) http://www.iemfa.org/images/pdf/RNCNIRP_Resolution_2011.pdf
    har kommit till en annan slutsats än ICNIRP (och då också WHO och andra myndighter som följer ICNIRP).

    (Note: Anders Ahlbom har varit en förgrundsfigur i styrande myndigheter och ledande expert, men är nu ifrågasatt p.g.a. intressekonflikter inom telecomområdet!
    Tidigare ”Former ICNIRP Member” men nu ”Consulting Expert” åt ICNIRP!? Hur mycket utrymme för saklig kunskap finns det i frågan egentligen?
    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4521860
    http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Myndigheten-accepterar-Anders-Ahlboms-begaran-om-att-bli-entledigad-som-ordforande-i-vetenskapligt-rad/
    http://www.monanilsson.se/document/de-oberoende-experterna.pdf )

    Förutom misstänkta ohälsoeffekter på framförallt barn och tonåringar så skriver man från Ryska RNCNIRP:
    ”Human brain and the nervous system tissues directly perceive EMF and react irrespective of its intensity, and in certain cases it depends on EMF modulation. This feature distinguishes EMF from all other environmental factors and complicates human health risk assessment for EMF exposure.”

    ”Taking into account the RNCNIRP position and the precautionary measures suggested by WHO, the Committee considers that urgent measures must be taken because of the inability of children to recognize the harm from the mobile phone use and that a mobile phone itself can be considered as an uncontrolled source of harmful exposure.”

    Din fråga: ”En fråga, hur kan människokroppen i så fall tåla att vara inne i en MRI-maskin där man utsätts för magnetfält med upp till 3 Tesla i intensitet? Det har till och med gjorts experiment på försökspersoner som säger sig vara elöverkänsliga där de har låtit sig undersökas med en sådan magnetkamera..”
    Det är ett starkt statiskt magnetfält som finns där, och som blandas med andra svagare fält och en RF-signal.
    Bra information om tekniken finns på: http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_4/Radiologi/MR/Patientinformation%20fysik.pdf

    Att de elöverkänsliga inte känner av ett starkt statiskt magnetfält tyder på att de inte är känsliga för starka statiska fält, utan man måste titta på andra faktorer. (Hänsyn till de långsiktiga hälsoeffekterna av starka statiska fält ej kontrollerade?)

    BioInitiative Report;SECTION 14: ”C. Static Magnetic Field”:
    ”There are many reports of EMF-caused effects being dependent on the static magnetic field intensity (cf. Blackman et al., 1985) and of its orientation, with respect to an oscillating magnetic field (Blackman et al., 1990; Blackman et al., 1996). One aspect common to many of these reports is that the location in the active frequency band is determined by the intensity of the static magnetic field. There have been many attempts to explain this phenomenon but none has been universally accepted. However, it is clear that if a biological response depends on the static magnetic field intensity, and even its orientation with respect to an oscillating field, then the conditions necessary to reproduce the phenomenon are very specific and might easily escape detection (cf. Blackman and Most, 1993).”
    Inte lätt att förklara således, och att avföra begreppet elöverkänslighet med avseende på endast detta betyder att man inte mycket förstått!?

    Det blev ett långt inlägg och jag hoppas att jag inte varit för rörig i mitt försök att samla informationen runt detta mycket viktiga, men komplexa ämne!
    Man kan inte lita på nuvarande ställningstaganden som finns i Sverige och mycket är ogjort i frågan!

 9. Patrik Says:

  Hej Simon,
  tycker du är hövlig, det är en bra start på en läkarkarriär. Om än tycker jag att du har lite för stor tilltro till vetenskapen. Tyvärr, så är det ibland allt för stor skillnad på vetenskap och verkliget, något man ofta kommer på med åren, d.v.s när man blivit lite ”ärrad”.
  SSI hänvisar till sitt höga gränsvärde hela tiden och det har att göra med termiska effekter, som du vet. Några andra effekter kan det ju inte finnas…..eller? Detta är ”pudelns kärna” och det ställer till det för hela debatten om elöverkänslighet. Man vet idag att det förekommer effekter lååångt under gränsvärdet, men detta är en helig ko för SSI, eftersom det skulle kunna komma krav på effektminskning runt om i samhället då. Det står enorma belopp på spel och detta är inget man skulle ge upp särskilt lätt, trots att det ständigt kommer nya forskningsrapporter som visar på dessa effekter. Troligen så tycker SSI att detta bara är skräpforskning, att det behövs mera forskning (standardsvar) och att det mest är på råttor och cellkulturer gör ju det oxå möjligt för en illvillig experttrojka (som är mycket medveten om att det står enorma industriella värden på spel och skatteintäkter) att slå ner på den. Om du läser på ordentligt på Monas blogg, så ser du tydligt ett mönster, de forskare som ”kommer på” att det finns oroväckande tendenser avseende hälsoeffekter, plockas snabbt bort från forskning som skulle kunna bevisa det man inte vill bevisa. Jag vet att det låter hemskt, men tyvärr så har jag kommit på ”den hårda vägen” att det är så här vår värld ser ut. Follow the moneytrail, and you will get your answer….

  Här är en lättläst och intressant artikel som jag vill delge dig:

  http://www.monanilsson.se/document/Belyaev-stam.pdf

  mvh

  • Josef Boberg Says:

   …tycker du är hövlig, det är en bra start på en läkarkarriär. Om än tycker jag att du har lite för stor tilltro till vetenskapen. Tyvärr, så är det ibland allt för stor skillnad på vetenskap och verkliget, något man ofta kommer på med åren, d.v.s när man blivit lite ”ärrad”….”

   Jo… – Patrik – som själv 70 år LivsErfaren – så kan jag bara instämma i detta – och då ej minst avseende IT-smogen.

  • sikay91 Says:

   Tack för komplimangen och tipsen, du har helt klart gett mig saker att tänka på, även om min åsikt på just den här frågan står kvar. Vi får väl se hur jag uppfattar saker och ting när jag är lite mer ”ärrad” helt enkelt 😉

   Du skriver att forskare som hittar oroväckande tendenser plockas bort från sin forskning, I give you Olle Johansson från Karolinska Institutet. Trots tydliga sådana åsikter och resultat (enligt honom) i frågan så är han fortfarande hos Sveriges högst ansedda institut för medicin. Nu vet jag självklart inte hur hans finansiering ser ut, men han kan i alla fall säga att han är på KI.

   Att forskare i WHO och de som sitter med i SSI skulle vara partiska och ekonomiskt bundna till sina idéer mindre än Mona Nilsson känns avlägset för mig. Skulle grovt fusk uppdagas inom de två förra organisationerna så skadas de enskilda forskarnas, och organisationernas, rykten kraftfullt. När dessutom deras nära och käras hälsa tillsammans med miljarder människor också står på spel så tror jag inte att de alla skulle tycka att det är en bra idé att föra alla bakom ljuset för att tjäna några (nåja, ganska många enligt er) slantar själv. Mona Nilsson däremot har ju skapat sig en karriär, heltidsjobb, mediauppmärksamhet och skrivit två mycket väl säljande böcker på sin teori om storskaligt jäv inom forskarkåren. Skulle hon erkänna att hon har haft fel så har hon ju inte längre någon sysselsättning och blir utmålad som att hon har lurat alla. Och det är inte som att hon ger den mest balanserade bilden av läget, i artikeln du länkade till kan man läsa ”Ett tydligt exempel är leukemirisken från kraftledningar och radio/ TV-master där studie på studie genomgående har konstaterat högre risk för den allvarliga sjuk- domen hos barn än hos vuxna.”. En riktig genomgång av litteraturen ger en mycket mer balanserad bild än att alla studier genomgående har visat på denna risk. (se här och här (sida 498, rubriken ”residential cancer studies”, läs hela paragrafen så ser du vad jag menar). Att tro på en journalists ord istället för majoriteten av forskarna skulle kännas konstigt för mig. Ni ber mig att vara källkritisk, se gärna till er själva också.

   P.S. Jag menar inte att Mona Nilsson är en dålig människa eller att göra något personangrepp, det som står i föregående stycke syftar helt till hennes professionella roll. Jag antyder inte att hon skulle på något sätt veta att det hon skriver är falskt, jag bara lyfter frågan om hennes egna intressen i frågan.

   • Josef Boberg Says:

    Apropå professor Olle Johansson på Karolinska Institutet…

   • Johan Ahlfors Says:

    Det är majoriteten av forskningen Mona Nilsson hävisar till… den lilla skara som ”ser ofarligheten” med strålningen är i 90% av fallen knutna till eller har delvis/helt finansierats av mobilindustrin.

    Inte ens SSM kan hålla fingrarna borta då de har en ”expertpanel” (ingen av dem är expert på något som har med biologi eller människans fysik att göra) som till större delen har jävssituation med mobilidustrin och förvanskar rapporter som slår på varningstrumman till att bli ”ja man ser inga som helst risker” och som vanligt så kommer standardsfrasen ”intressant, men vi måste forska mera då ”den samlade vetenskapen” inte ser någon fara alls.

   • sikay91 Says:

    Källa på dina båda påståenden?

    Jag gick in på SSM:s hemsida och läste vad de hade att säga om magnetfält och trådlös teknik. De verkar ha en sund inställning, råder till försiktighet angående mobiltelefonanvändning eftersom det finns indikationer på möjliga hälsofaror. Läs gärna det du kritiserar innan du kritiserar det.

 10. Mats Bladh Says:

  Alla påståenden som Du idiotförklarar finns styrka med vetenskapliga belägg.
  Och hänvisning till flesta av dessa vetenskapliga undersökningar går att hitta på http://www.monanilsson.se.
  Det spelar liksom ingen större roll hur du vrider och vänder på det hela eftersom det redan är visat som faktum att mikrovågor i allmänhet och mobilstrålningen i synnerhet är mycket farlig på flera olika vis, för allt levande.

  • sikay91 Says:

   Alla påståenden som jag gör finns också styrkta med vetenskapliga belägg (se tidigare inlägg och kommentarer för individuella källor). Flera kommentarer har redan hänvisat till Mona Nilsson, och om det är er enda nyhetskälla på ämnet så kan jag berätta att den är aningen vinklad, precis som allt annat i den här världen.

   Ditt sista påstående tycker jag att jag har bemött i diverse former i tidigare inlägg och kommentarer.

   • Mats Bladh Says:

    Då kan du börja med att ta fram den vetenskapliga studie som visar att blod/hjärnbarriären inte mister sin funktion vid exponering av mikrovågor (den som avges från mobilsändare)

    Att Du med all din ”kunskap” inte har en aning om pulsfrekvenserna som används inom mobiltelefonin är också mycket märkligt.

    Men det är lätt att förneka, vill man så kan man ju !?
    Och man kan ju hålla på i all evighet eller hur?

    Jag för min del är inte varken akademiker, läkare eller vetenskapsmänniska.. men Jag har mött flertalet läkare som redan innan millenieskiftet såg ökning av hjärntumörer, på den sida av huvudet där folk håller mobilen.. och Jag kan säga att läkarnas åsikter om den bakomliggande orsaken definitivt inte minskat vad gåller mobilstrålningens påverkan.

    Nej det är inte lönt att lägga ner mer tid på att bemöta ordbajseriet du sysslar med på denna sidan (förresten vem är sikay91? Har Du inget namn ?)

    Om Du skall bli läkare så hoppas Jag innerligt att varken Jag eller någon av mina anhöriga någonsin kommer att råka ut för den behandling en person med dina kvalifikationer kan komma att servera de ”underdåniga” patienterna i hierarkin som kallas för traditionell sjukvård. (där just hierarkin verkar vara viktigare än allt annat)

    Bemöda dej inte med att svara, du kan behöva använda den tiden till att hitta på annat trevligt.

    Godnatt

   • sikay91 Says:

    Dina ”ad hominem”-attacker tänker jag strunta i.

    Jag tänkte bara kort länka till en review-studie från 2010 som sammanfattar:
    ”The literature on effects of low frequency EMF, which do not cause tissue heating, is sparse and does not yet permit any conclusions on permeability changes. Studies on the potential effect of EMF exposure on permeability of the BBB in humans are virtually absent. Future permeability studies should focus on low frequency effects and effects in humans. Care should be taken to avoid the methodological limitations of earlier studies and to determine the pathophysiological relevance of any changes found.”

    Jag hittade även en studie som försökt replikera resultat från Salfordgruppen angående ökad permeabilitet i blodhjärnbarriären efter exponering från GSM-strålning. De hittade ingen effekt.

   • Johan Ahlfors Says:

    Var finns det vetenskapliga belägget för att mikrovågsstrålningen inte påverkar blod-hjärnbarriären negativt?

   • sikay91 Says:

    Reviewstudie från 2010:
    ”Exposure to levels of radiofrequency electromagnetic fields (EMF) that increase brain temperature by more than 1 °C can reversibly increase the permeability of the BBB for macromolecules. The balance of experimental evidence does not support an effect of ‘non-thermal’ radiofrequency fields with microwave and mobile phone frequencies on BBB permeability.” och:
    ”The literature on effects of low frequency EMF, which do not cause tissue heating, is sparse and does not yet permit any conclusions on permeability changes. Studies on the potential effect of EMF exposure on permeability of the BBB in humans are virtually absent.”

    Misslyckat försök till replikering av resultat från Salfordgruppen i Lund

    Ännu en reviewartikel från 2010:
    ”This critical review deals with 16 articles on this topic published since 2005. The methodological quality of these articles was not equivalent. We therefore analysed the underlying methodologies from both their biological and physical aspects. We conclude that recent studies provide no convincing proof of deleterious effects of RF on the integrity of the BBB, for specific absorption rates (SAR) up to 6 W/kg.”

    Det verkar som att frågan inte är helt besvarad, men ser man till sammantagen bevisning verkar det för tillfället inte finnas så mycket att oroa sig för. Problemet är att man inte har kunnat studera fenomenet på människor ännu, det anses med goda skäl inte etiskt försvarbart att avliva människor för att dissekera deras hjärnor och söka svar på denna fråga. Vi får hoppas att man kommer fram till någon metod att undersöka detta närmare!


 11. I en debatt kan man ofta ana vilken sida som har mest på fötterna bara genom att lyssna på vem som verkar mest sansad. Om man vet att man har rätt och vet att man kan styrka det behöver man t ex inte ta till (fula) retoriska knep som att beskylla den andre för att vara okunnig och dåligt påläst.

  Mats, Bengt, Michael, m fl. Efter att ha läst igenom hela (!) den här diskussionen kan jag inte annat än förundras över att ni verkar anse det självklart att ALLA skolade människor borde vara insatta i en typ av fysik som är väldigt olik den fysik som vi alla får lära sig i skolan.

  Det borde väl inte komma som en chock för er att den syn ni förespråkar är en fullständig nyhet för de allra flesta av oss? I så fall borde ni utgå från det och anstränga er för att pedagogiskt förklara er syn på fysiken och tydliggöra hur den skiljer sig från den etablerade fysiken.

  Jag tycker det är helt okej att ha en annan uppfattning. Nya infallsvinklar är alltid bra för vetenskapen. Men jag råder er att – om ni verkligen vill bli tagna på allvar och åstadkomma en förändring – vara mer pedagogiska och ha mer överseende med det ni betraktar som okunnighet. 😀

 12. Johan Ahlfors Says:

  Prenumeration på sidan startas

 13. Patrik Says:

  Hej Simon, ursäkta dröjsmålet med min kommentar. tråden är väl nästan död nu…

  1. Menar du att det inte råder konsensus att vissa magnetfält ökar risken för Leukemi hos barn? Det trodde jag var allmänt känt sedan minst 20 år tillbaks…men rätta mig gärna om jag har fel, men det tror jag knappast.

  2.Mona Nilsson tjänar riktigt dåligt på det hon gör, bara så du vet det. Ämnet är för speciellt och nästan helt okänt bland befolkningen, så varför tror du hon skulle tjäna bra på detta? Man väljer inte att göra karriär på detta eller tjäna sitt uppehälle på det för att det skulle vara lukrativt på något sätt, det är inte deckarbranchen vi pratar om! Nej Mona är en sk eldsjäl. En sådan skapas lättast genom att någon upplever stark orättvisa/blir trampad på av myndigheter t.e.x och ett bra exempel är att gå och bli elöverkänslig, dvs först upptäcka att du fått ett tillstånd som inte finns och sen mötas av totalt oförstånd av b.l.a läkare när du skall försöka få hjälp, då kan man bli rädd och förbannad på riktigt, tro mig.

  3. Sidan Monanilsson.se är en mycket bra källa i detta ämne, då den kan ses som en portal vidare till olika sidor på internet. Om du kollar så finns det länkar vidare till studier och olika artiklar från hela världen. Hon är fenomenal på att dammsuga upp allt, även på olika språk, Att hon har egna åsikter i ämnet behöver man således inte bry sig om alls. Så att det skulle vara en dålig källa håller jag inte med om, men ”etablissemangets” åsikt är givetvis precis den!

  4. Så här skriver du Simon:
  ”Att forskare i WHO och de som sitter med i SSI skulle vara partiska och ekonomiskt bundna till sina idéer mindre än Mona Nilsson känns avlägset för mig. Skulle grovt fusk uppdagas inom de två förra organisationerna så skadas de enskilda forskarnas, och organisationernas, rykten kraftfullt.”

  Här är artikel från gårdagens SvD, som kanske kan få dig att inse att vi lever i en oerhört korrupt verklighet:

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd

  5. Här en läkarkollega till dig som står för egna åsikter och som vågar ”simma mot strömmen”. Givetvis är han hatad av många läkare och i synnerhet läkemedelsindustrin. Han står upp mot det som är fel och det som många kollegor till honom vet, men inte vågar säga eftersom de inte vill få problem. Artikeln handar om mobiltelefoni, Anders Ahlbomaffären m.m, mycket intressant:

  http://emf.mercola.com/sites/emf/archive/2011/06/18/finally-experts-admit-cellphones-are-a-carcinogen.aspx

  mera om Ahlbom och jävsskandalen som uppdagades på SSI för några månader sedan:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svensk-mobilexpert-utreds_6204741.svd

  Och

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/experter-varnar-for-stralning_6205939.svd

  Detta är ju oxå oförklrligt om nu strålningen är ofarlig:

  • sikay91 Says:

   Ingen fara, jag har annat att göra med mitt liv än det här 😉

   1. Det verkar som om juryn fortfarande är oenig i fråga om leukemi. Jag hittade en review-artikel från 2010 som skriver:
   ”Studies to date have not convincingly confirmed or ruled out an association between non-ionizing radiation and the risk of childhood leukemia. Discrepancies among the conclusions of the studies may also be influenced by confounding factors, selection bias, and misclassification.” och:
   ”Methodological problems to be solved include the proper diagnostic classification of individuals and the estimated exposure to non-ionizing radiation, which may act through various mechanisms of action. There appears to be an urgent need to reconsider exposure limits for low frequency and static magnetic fields, based on combined experimental and epidemiological research into the relationship between exposure to non-ionizing radiation and adverse human health effects.”

   Dessa forskare menar alltså att man bör se över gällande regler runt kraftledningar, men man kan inte slå fast varken någon effekt eller avsaknaden av densamma.

   2. Jag menade inte att Mona Nilsson tjänar storkovan på att driva den här frågan, men jag kan inte tänka mig att hon bara har det som en hobby. Det tar tid att skriva böcker, debattinlägg, artiklar, hålla föreläsningar o.s.v och jag tror inte att hon kan leva på luft och kärlek 😉 Jag kan aldrig förstå hur det känns att vara i din situation utan att själv vara där, men jag kan tänka mig att det väcker en hel del jobbiga tankar och känslor. Jag känner inte till Mona Nilssons bakgrund/motivation till att driva den här frågan, och tänker inte kommentera på detta heller. Vad jag kan säga är att jag välkomnar att det grävs och undersöks i eventuella jävsituationer inom vetenskapen, på så sätt uppskattar jag det arbete som hon gör!

   3. Problemet med monanilsson.se är enligt mig att hon har en väldigt tydlig agenda i vilka länkar hon lägger upp på sin sida och hur hon kommenterar och framställer dessa. På samma sätt som jag inte hittar ett gott ord om AIK på ett forum för Djurgården-supportrar, så lär man inte hitta de bästa bevisen mot en fara med vardagliga strålningsdoser på Mona Nilssons hemsida. Om monanilsson.se är ens enda nyhetsflöde på ämnet kommer man garanterat att få en skev bild av verkligheten. Kollar man på vad som skrivs från Strålsäkerhetsmyndigheten och WHO så är det en balanserad bild, där man är tydliga med vad man är säkra på och vad man inte är säkra på. Se exempelvis klassificeringen av mobilstrålning som ”possibly carcinogenic to humans”, grupp 2B. Du kommer inte att hitta någon seriös källa som säger ”Mobiltelefoner är helt säkra att använda”, för den kunskapen har vi inte ännu. Både WHO och Strålskyddsmyndigheten erkänner detta, Mona Nilsson skriver, utan nyans, att allt är en stor konspiration och medger inte att det fortfarande är en fråga under utredning.

   4. Om nu 5 av 15 i expertpanelen för svininfluensan var direkt mutade utav läkemedelsindustrin, varför gick de andra 10 med på att klassa svininfluensan som en pandemi om det inte var rimligt? Om läkemedelsindustrin verkligen var ute efter att få igenom allt de vill skulle de väl ha mutat alla för att konspirationen inte ska röjas utav de som inte är mutade?

   Att WHO genomgår en förtroendekris beror väl mer på allmänhetens uppfattning än vad som egentligen försiggår i WHO? Ja, det har skett skandaler (Anders Ahlbom), men WHO försöker ju uppenbarligen bättra sina rutiner. Bristen på pengar beskrivs till och med i artikeln som att den främst beror på dollarns värdeminskning, vilket väl knappast kan vara WHO:s fel?

   5. Intressant läsning på Dr. Mercolas sida. Det känns dock inte som att han säger så mycket nytt egentligen, utan han har samlat en hel del citat och kommenterat dessa. Samma problem uppkommer här som med Mona Nilsson. Vilka citat väljer man ut? Hur kommenterar man på dessa citat?

   Jag håller med Dr. Mercola att en av de positiva effekterna från klassificeringen av mobiltelefonstrålning som ”möjligen carcinogen” troligen gör forskningsanslag mer tillgängliga och att det öppnar för mer forskning, men jag delar inte åsikten att detta bevisar att mobiltelefonstrålning är farlig. Hade det verkligen varit farligt så hade en annan klassificering använts. Så enkelt är det, förutsatt att det inte är en storskalig konspiration, större än någon känd konspiration hittills.

   Anders Ahlbom-affären känns det inte som att det finns så mycket mer att säga om än att det självklart skadar förtroendet för forskning, vilket jag i alla fall tycker är väldigt synd. Hanterandet av affären tycker jag ändå visar på att WHO gör allt de kan för att förhindra jävsituationer, och SSM genomför också en utredning nu. Klassificeringen av mobilstrålning till 2B verkar ha gjorts utan Ahlbom.

   Att säga att någonting är ”oförklarligt” känns väldigt modigt. Det brukar ofta vara så inom vetenskap att inte alla är överens om sådant som ännu inte är utrett till fullo. Man kan alltid hitta någon som säger vad man vill ha sagt, det är därför man söker överenskommelser och konsensus inom vetenskap.

 14. Patrik Says:

  Här vidare:

  Detta från Europarådet är ju oxå väldigt märkligt om nu strålningen skulle vara ofarlig:

  ”Europarådet antog resolution som uppmanar medlemsländerna att vidta alla rimliga åtgärder för att minska allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Medlemsländerna uppmanas att särskilt skydda barnen genom att ge företräde åt fast bredband i skolor i stället för WiFi samt att strikt reglera användning av mobiltelefoner i skolor. Medlemsländerna uppmanas också att se över den vetenskapliga grunden för dagens gränsvärden..”

  Tyvärr gick det inte att länka här, men kollar du under ”nyheter” på Mona:s blogg, så hittar du det och därifrån kan man läsa hela resolutionen.

  I takt med att du blir äldre, så kommer du nog oxå att börja ifrågasätta. Men ställ dig själv frågan redan nu: vill jag bli en självständig tänkare, eller en som bara återger det andra säger åt en att återge (som jag uppfattar de flesta läkare, dvs i händerna på socialstyrelsen, läkemedelsverket och läkemedelsbolagen)

  Ha det gott oavsett/ Patrik

  • sikay91 Says:

   Bra läsning! Jag uppmuntrar som sagt försiktighet och att man tar hänsyn till eventuella risker. Jag har faktiskt en del saker som jag ifrågasätter, en av de sakerna är politikers färdigheter för vissa beslut. Detta är ett av de områden där jag hellre lyssnar till de som förstår det aktuella ämnet än folkvalda politiker. De 321 röstande medlemmarna i europarådet är inte inröstade för sin vetenskapliga förmåga, utan för att de:
   a) är högt ansedda inom partiet
   b) lyckades få nog många kryss i valet.

   Vem vet hur mycket lobbying som skedde i Strasbourg? Punkt 8.1.4. lyder
   ”8.1.4. pay particular attention to “electrosensitive” people who suffer from a syndrome of intolerance to electromagnetic fields and introduce special measures to protect them, including the creation of wave-free areas not covered by the wireless network;”

   Det här citatet får i alla fall mig att inse att det inte är vetenskapen som har fått tala när uttalandet skrevs. Jag förstår att du inte håller med mig, men tidigare kommentarer från mig får stå för varför jag skriver så här.

   Som du kanske förstår så är det ingen som har sagt åt mig att skriva det jag skriver (det vore praktiskt om jag fick en hundralapp för varje inlägg/kommentar där jag försvarar vetenskapen ;)). Jag är ödmjuk nog för att inse att jag inte förstår elektromagnetiska fält och biologiska system lika bra som experterna. Därför väljer jag att tro på vad de säger tills de är motbevisade. Jag hoppas att du har fått ut lika mycket av den här korrespondensen som jag har

   Hälsningar
   Simon

 15. Michael Trädgårdh Says:

  Du kan fortsätta tvivla på att folk mår dåligt av strålningen från mobiler. Och om du mot förmodan skulle vilja se sanningen så finns både google och strålskyddstiftelsen.
  God Kväll.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: