Vad är ateism (inte)?

I Newtonbloggens inlägg ”Ateism: tron på ‘ingenting’?” finns en text som jag har sett florera runt internet ett tag nu.

Johannes Axelsson frågade sina läsare vad de tyckte om definitionen, så här är mina tankar:

The belief that…

Ateism är, definitionsmässigt, avsaknaden av gudstro. Etymologin kommer från grekiskan atheos, via franskans athéiste, som som går att härleda från prefixet a– (”utan”) och theos (”en gud”). Den här definitionen, att ateism bara är avsaknaden av gudar, har ateister länge varit överens om och gör inga egna påståenden som behöver beläggas med bevis, utan bevisbördan ligger på den som gör extraordinära påståenden (jämför gärna med Christopher Hitchens citat ”what can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence.”). Vissa har valt att kalla detta för ”svag ateism” för att särskilja den från den ”starka ateismen” som gör specifika påståenden. En ”stark ateist” väljer istället att lägga fram olika argument och bevis för att förneka existensen av en eller flera specifika gudar. Ett exempel kan vara att lyfta fram hur bevisen som ligger bakom evolutionsteorin kraftfullt motsäger skapelseberättelsen i Bibeln (och många andra religioners skapelseberättelser). Alla religioner vars tro motsäger evolutionsteorin måste därför belägga sin tro med jämbördiga eller bättre bevis för att nå samma status hos en person som grundar sin världsbild i rationalitet och konkreta bevis.

För svag ateism är alltså inledningen rent utav felaktig, för stark ateism är inledningen något av en halmgubbe i att den utelämnar det faktum att ateistens påståenden grundar sig i bevisföring och rationellt tänkande, inte ”blind faith”. Se gärna den här artikeln på atheism.about.com för en vidare diskussion och fler länkar kring definitionen på ateism.

”…there was nothing and nothing happened to nothing and then nothing magically exploded for no reason, creating everything…

För svag ateism blir självklart all doktrinbaserad diskussion orelevant sedan den inte gör några egna, positiva påståenden om vad som skulle finnas eller vad som skulle ha hänt. Det här citatet blir ändå intressant eftersom universums början är en väldigt intressant fråga som jag tror har förundrat alla människor i alla fall någon gång. Utan en eller flera skapande gudar kommer därmed frågorna ”Hur bildades universum?”, ”Vad fanns före universum?” och relaterade frågor att skrika efter ett svar. En förklaring till den senare frågan, som bland annat stöddes av Albert Einstein, är att dimensionen ”tid” skapades samtidigt som universums rumsdimensioner. Detta kommer sig av att tiden, enligt relativitetsteorin, saktas ned i närheten av objekt med massa. När hela universum var samlat i samma oändligt lilla matematiska punkt skulle därför tiden ha stått stilla.

En intressant aspekt är att detta svar skiljer sig inte så mycket från en av kristendomens mest kända teologer, Sankt Augustin, som hävdade att Tiden skapades av Gud samtidigt som Skapelsen, vilket gjorde att det inte fanns något ”före” som denna gudom kunde kalla ”hem”. Lägg gärna märke till skillnaden mellan dessa två stora tänkares processer fram till liknande slutsatser. Einstein utgick ifrån hans teoretiska kunskap om universum och drog ekvationerna till sin spets för att se vad som händer när all universums massa är på samma plats, Sankt Augustin drog en slutsats som enkelt räddade honom och andra teologer från en paradox.

Att det inte skulle finnas något innan universums uppkomst är än en gång en halmgubbe från textens sida. Numera finns det några olika hypoteser kring vad som skulle ha funnits innan universum. Ingen vet säkert, och ingen kommer någonsin att kunna veta säkert, men dessa hypoteser är grundade i beräkningar, logik och blottar sig mer än gärna för att bli testade del för del för att undersöka dess plausibilitet.

Att ordet ”magically” finns med i citatet ter sig förresten minst sagt ironiskt för mig. Det är inte vi som lägger tillit i den vetenskapliga metoden som känner oss nödgade att involvera en övernaturlig varelse för att förklara naturens svara frågor… När det finns något vi inte förstår, och det finns många saker vi inte förstår till fullo ännu, så söker vi naturliga och pålitliga svar som kan testas och verifieras.

En av de vanligaste hypoteserna är att det innan universum fanns en singularitet (kodord för: ”våra ekvationer bryter samman och räcker inte till”). I denna singularitet fanns all massa i universum samlat på en matematisk punkt, utan höjd, bredd eller längd. Vad som bröt denna singularitet är fortfarande okänt, men några av världens smartaste människor jobbar på det genom att leta bevis så långt bort i universum som vi bara kan se. Läs gärna några av dessa artiklar om ni vill veta mer:

How Stuff Works: ”What existed before the Big Bang?”

Universe Today: Thinking about time before the Big Bang (om Sean Carrolls syn på frågan)

Talet ”A Universe from Nothing” utav Lawrence Krauss (vill du verkligen veta vad som är vår bästa gissning just nu, se den här föreläsningen! Hoppa in någonstans kring 15 minuter in om introduktion och inledande skämt inte intresserar dig ;))

… and then a bunch of everything magically rearranged itself for no reason what so ever into self-replicating bits

Låt mig först påpeka att om det inte hade bildats självreplikerande organismer så hade det med all sannolikhet inte funnits någon som ställde frågan ”hur kommer det sig att självreplikerande organismer uppkom?” (en variant av den antropiska principen). Ett universum utan liv hade inte haft någon som ifrågasatte varför universum inte tillät liv, medan ett universum med liv per automatik tillåter liv. I sammanhanget kan också tilläggas att medan universum är 13,7 miljarder år gammalt så är minimiåldern på liv någonstans kring 3,8 miljarder år (se denna tidslinje från BBC Nature för lite perspektiv på tiden för olika livsformer). Det tog alltså runt 10’000’000’000 år för universum att tillåta liv på vår planet Jorden (som förresten behövde finnas till cirka en miljard år innan våra första tecken på liv blev till). Det är självklart möjligt att det fanns liv som inte har lämnat några spår, men universum har fortfarande ett rätt rejält försprång på livet på Jorden.

Vidare behöver man inte tillföra särskilt mycket magi för att möjliggöra uppkomsten av självreplikerande DNA som senare kan bli informationsbärare i levande organismer. Jag har tidigare länkat till ”Evolution of DNA”, en kärlekssaga som berättar historien om hur aminosyror och kvävebaser i lagom antal och med nog många försök (ni vet, sådant där som man får när man har miljarder med år på sig) kunde bilda självreplikerande strängar som i sin tur kunde bli en av hörnstenarna i vad vi har valt att kalla för liv.

Användningen av ordet ”magically” är än en gång förbluffande i sammanhanget…

… which then turned into dinosaurs.

Jag hoppas verkligen att NO-läraren Axelsson inte tror att det bara är de självreplikerande ”bitarna” som blev till dinosaurier. En rätt grundläggande del i ”liv” är att det skapar sig en egen miljö genom att särskilja sig från omvärlden med ett cellmembran eller en cellvägg. Dessa är uppbyggda av bl.a. olika typer av fett, ett ämne som mig veterligen inte går att klassa som ”självreplikerande”… Av största vikt i utvecklingen av dinosaurier är ju också det faktum att de kunde tillgodogöra sig energi via födan, exempelvis kolhydrater från olika växter som har bildat kolhydraterna genom att ta tillvara på energi från solljuset och bilda energirika kemiska bindningar via fotosyntesen.

Tilläggas bör självklart att det tog cirka 1,7 miljarder år (alla åldrar än en gång från BBC:s tidslinje) för multicellulärt liv att utvecklas från unicellulärt liv, ytterligare någon halv miljard år för celler att skaffa en cellkärna för att samla sitt DNA, ytterligare någon miljard år för leddjuren att uppkomma, och sedan ytterligare en halv miljard år för dinosaurier att göra sin entré på denna jord. ”Which then turned into dinosaurs” kan alltså inte ses som något annat än en grov, grov, förenkling utav verkligheten, så till den grad att det blir en halmgubbe av det hela.

Makes perfect sense.

Om man kollar lite närmare på påståendena i texten och sorterar bort halmgubbarna så tycker i alla fall jag att bilden blir både tydligare och ärligare än religionens dogmer vars fastställande skedde långt innan vetenskapen hade lärt oss särskilt mycket om hur universum fungerar. Det finns saker som vi inte vet (finns det någon form av gud?), det finns saker som vi har hypoteser kring hur det kan ha skett (uppkomsten av de första självreplikerande DNA-strängarna) och det finns saker som vi har så stor kunskap kring att det vore intellektuellt perverst att tro motsatsen (evolutionsteorin). Eller vad tycker ni som har tagit er igenom detta monster till inlägg?

Explore posts in the same categories: Debatt, Evolution, Fysik, Kreationism, Religion, Skepticism, Vetenskap

Etiketter: , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

5 kommentarer på “Vad är ateism (inte)?”

  1. Johnny Lilja Says:

    Brukar inte rekommendera youtubefilmer men Krauss är onekligen underhållande! Du har stavat namnet fel annars bra artikel. Ska bokmärka den. Keep up the good work!

  2. Albin Says:

    Bra och välskrivet inlägg som vanligt, hade varit skoj om du hade gjort en liknande kort text som den inlägget handlar om fast med dina ord.


  3. […] vemvadhurvarfor Stora och små frågor ur en läkarstudents perspektiv « Vad är ateism (inte)? […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: