Varför behövs vetenskap i politiken?

Enligt DN är Mora Kommun nästa kommun att falla för pseudovetenskap. På anmodan av en elöverkänslig man överväger man nu att tvinga alla mobiloperatörer att rikta om sina master, för att lindra denna persons besvär. Problemet är, som jag har skrivit härhär och här, att så kallad elöverkänslighet med största sannolikhet beror på placeboeffektens elaka tvilling, nocebo. Förväntan om illamående och olika symptom i samband med ett stimuli kan ge upphov till de förväntade symptomen. En review-artikel utav Rubin et al. sammanställde 46 blindade studier (total mängd försökspersoner = 1175) där man undersökte om personer med självrapporterade elöverkänslighet kunde avgöra ifall de  utsattes för ett elektromagnetiskt fält (EMF) eller inte. Svaret var nej, i en blindad situation kan dessa personer inte avgöra ifall de exponeras för EMF eller inte. Inom vetenskaplig litteratur kallas elöverkänslighet numera för ”Ideopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields”, IEI-EMF, vilket bättre förklarar hur symptomen bör tolkas (för den som undrar, Merriam-Websters ordbok definierar ”ideopathic” som ”arising spontaneously or from an obscure or unknown source” eller ”peculiar to the individual”). Läs gärna den här sammanställningen om du är intresserad av att veta mer om IEI-EMF.

En annan studie av Landgrebe et al. (som nämns i sammanställningen ovan) undersökte specifikt ifall personer med hävdad elöverkänslighet kunde uppleva riktiga symptom (smärtcentra i hjärnan aktiverades) när de trodde sig ligga i närheten av en aktiverad mobiltelefon. Personer som led av IEI-EMF upplevde mycket riktigt symptom när de trodde sig utsättas för strålning från den fejkade mobiltelefonen. De utförde även ett kontrolltest med en värmeutvecklande apparat, dels för att utesluta termiska effekter hos IEI-EMF-personerna, men också för att kontrollera för fMRI-apparatens magnetfält.

Världshälsoorganisationen (WHO) sammanställde 2005 en fact sheet, bl.a. på svenska, där man skriver om IEI-EMF (under den äldre benämningen EHS, electrical hypersensitivity) som jag kan rekommendera. Där står också vad olika parter i frågan råds att göra. Bl.a. står det att:

Regeringarna bör tillhandahålla lämpligt riktad och balanserad information om eventuella hälsorisker med EMF till elöverkänsliga personer, vårdpersonal och arbetsgivare. Informationen bör innehålla ett tydligt uttalande om att det för närvarande inte finns någon vetenskaplig grund för ett samband mellan elöverkänslighet och exponering för EMF.

För att återknyta till nuvarande situation i Mora så anser jag det högst orimligt att en mans sjukdom ska kosta halva Dalarna TV-täckning och halva Mora mobiltäckning, när sjukdomen med största sannolikhet inte har ett samband med EMF! Vad denna person behöver är vård och förståelse för sin sjukdom, inte att hela samhället bekräftar hans troligen obefogade rädsla för EMF. Säg att han nu får igenom det här, kommer han någonsin kunna åka till en annan stad där det finns mobilnätverk utan att uppleva sina symptom igen? Genom att bekräfta rädslan så begränsar man också mannens livskvalité, istället för att hjälpa honom på djupet. WHO rekommenderar att läkare utför följande åtgärder:

 • En medicinsk utvärdering för identifiering och behandling av eventuella specifika tillstånd som kan ligga till grund för symptomen.
 • En psykologisk utvärdering för identifiering av alternativa psykiatriska/psykologiska tillstånd som symptomen kan bero på.
 • En bedömning av arbetsplatsen och hemmet för identifiering av faktorer som kan tänkas bidra till de aktuella symptomen. Exempel på sådana faktorer är luftföroreningar inomhus, starkt oljud, dålig belysning (flimrande ljus) samt ergonomiska faktorer. Dessutom kan det vara lämpligt att minska stress och förbättra arbetssituationen på annat sätt.
 Detta tycker jag låter många gånger smartare än att hela samhället ska bli lidande medan mannen blir fånge i sin egen stad. Jag har en känsla av att jag kan få anledning att återkomma till skärpunkten vetenskap/politik, så vi får väl se om detta blir en ”serie” av inlägg som återkommer då och då.

Medialänkar (alla är samma TT-notis, men p.g.a. länkarna kan läsare hitta hit via tidningarna):

Aftonbladet, Sveriges Radio, SvDGPMetro, Dagen, Uppsala Nya Tidning, Norrköpings Tidning, NSD

Annonser
Explore posts in the same categories: Alternativmedicin, Debatt, Medicin, Politik, Skepticism, Vetenskap

Etiketter: , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

10 kommentarer på “Varför behövs vetenskap i politiken?”

 1. Kurran Says:

  Vill du läsa mer om detta ärende? Gå då till http://hilbertshotell.net/page36.php?post=218

 2. A Certain Homosexual Teleporter Says:

  Trots tusentals skadade i trafiken varje år, väljer vi att ha kvar privatbilismen – då den skada den gör ändå anses liten i förhållandet till dess nytta. Men mobiltelefonin, som inte alls skadar (enligt forskning), och har enorm nytta, framförallt på landsbygden när Telia monterar ner det fasta nätet, den ska stängas ner så fort någon klagar på besvär.


 3. Mora kommun följer EU-rådets resolution. Cancergruppen IARC inom WHO har klassat denna typ av strålning som lika cancerogen som DDT. Anders Ahlbom blev entledigad från IARC på grund av intressekonflikt till mobilindustrin, av samma skäl sade han upps ig på SSN:s vetenskapliga råd. Maria Feychting är anmäld för misstänkt forskningsfusk gällande barn/hjärntumör/mobiltelefoner. Dessa två personer har uppdraget att bevaka hälsoriskerna med mobiltelefonins miljöfrämmande elektromagnetiska strålning, alltså två lobbyister för mobilindustrin. Regeringen ändrade miljölagarna för att skräddarsy dem för mobilindustrin. 9 miljoner i Tyskland blir sjuka av mobilstrålningen. Idag finns det en världsorganisation som bildats av dem som skadats av strålningen och som har skaffat sig kunskaper om denna typ av strålning. SSM svara inte på om det referensvärde som de hänvisar till om det är anpassat till pulsmodulerad strålning. I SSI författningssamling 2002:3 står det att pulsmodulerad strålning påverkar nervsystemet. Läkarstuderande imponerar inte speciellt det är ytterligare en yrkesgrupp som styrs av en annan storindustri läkemedelsindustrin. Slutligen Mora kommun var den första kommunen som förbjöd Hormoslyr och de hade helt rätt i sin bedömning och det har de nu också eftersom forskningen visat på att det finns risk för långtidseffekter, men vad bryr sig en blivande läkare om våra barns framtida hälsa?
  Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar, miljöenheten

  • sikay91 Says:

   För det första så tänkte jag bara påpeka att fallet i Mora inte är relaterat till eventuella långtidseffekter (t.ex. potentiellt ökad risk för gliom) utav strålning från mobiltelefoner och annan elektromagnetisk apparatur. Mannen i Mora ville att sändningar från mobil- och TV-master skulle riktas om och minskas i styrka p.g.a. att han lider av elöverkänslighet (eller IEI-EMF som jag skrev i inlägget). Eftersom dina påståenden är ett påstående per mening så tänkte jag svara i kort och koncis punktform, hoppas det är okej 🙂
   – Vilken resolution från EU-rådet syftar du på? Oavsett vilken, så tycker jag att WHO trumfar EU när det gäller medicinska ärenden, men det är min personliga åsikt, du kanske tycker annorlunda?
   – Att mikrovågsstrålning är klassat i samma grupp som DDT låter helt klart illa, men DDT är inte farligt i första hand för dess möjliga carcinogena effekt, utan pga ökad risk för andra sjukdomar eller döden (läs Wikipediaartikeln och använd dess referenser för vidareläsning om du vill). 2B-klassificeringen innebär att ett ämne ”möjligen” är carcinogent hos människa, men att det bara finns begränsade bevis för denna eventuella koppling. Se sida 23 i det här dokumentet för att se vad 2B-klassificeringen innebär. Kaffe är också i grupp 2B, beroende på ett påvisat men ej säkerställt samband med urinblåsecancer (källa).
   – Visste du att Lennart Hardell, den svenska forskaren som har påvisat kopplingar mellan mobiltelefoner och gliom, var närvarande och hade rösträtt när IARC beslutade om 2B-klassificeringen? Anders Ahlbom avsade sig (i alla fall officiellt) sitt uppdrag självmant när han informerades om att hans situation kunde uppfattas jävig (här har du en deltagarlista från seminariet, här hittar du alla inrapporterade potentiella jävförhållanden hos de olika deltagarna). De som håller på med detta är medvetna om att jävsituationer kan uppkomma, och man gör sitt yttersta för att undvika att felaktiga beslut tas på grund av jäv.
   – Anmäld för misstänkt forskningsfusk är väl inte detsamma som dömd? I ett rättsäkert land ska man väl betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad? Går du in på SSM:s hemsida så skriver de bl.a. ”I dag finns inget vetenskapligt stöd för att avråda från att använda mobiltelefon. Däremot finns en viss osäkerhet om långtidseffekterna. I väntan på ytterligare kunskap förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten viss försiktighet vid användning av mobiltelefon.” Låter som en ganska bra ståndpunkt tycker jag i alla fall…
   – Bevis för att 9 miljoner i Tyskland blir sjuka av mobilstrålningen? Inte bara att de själva kopplar symptomen till mobilstrålning, utan att det faktiskt är mobilstrålningen som utlöser symptomen (se studier i mitt inlägg).
   – Det finns stora organisationer av folk som tror på Jahve, Allah, Vishnu eller Flygande Spaghettimonstret (lite mindre organisation), kan alla dessa ha rätt? Har de i så fall rätt bara för att de är en stor grupp av människor som tror samma sak?
   – När svarade SSM inte på frågan angående pulsmodulerad strålning? Hur skedde kommunikationen? Finns det dokumenterat?
   – Står det vilken styrka det måste vara på den pulsmodulerade strålningen? Är den i närheten av den styrka som vi människor utsätts för utav mobil- och TV-master?
   – Belägg för att läkarstuderande styrs utav läkemedelsindustrin? Att läkare skriver ut läkemedel är lika naturligt som att en bilmekaniker använder motorolja och annat för att förbättra en bils tillstånd. Något annat förslag på hur man tar död på bakterier vid en infektion, eller motverkar dopaminbrist i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom?
   – Att Mora Kommun händelsevis var först med att förbjuda Hormoslyr har väl inget samband med det här? Hormoslyrdebaclet verkar av vad jag hittade ha skett på 1970-talet, över 30 år sedan. Inte kan det vara många politiker som sitter kvar nu?
   – Vad menar du med att forskningen visat på att det finns risk för långtidseffekter. Läs gärna den här sammanställningen från WHO så ser du att i alla fall år 2007 fanns det inga övertygande bevis om långtidseffekter från lågfrekvent strålning (mobiler, TV, et.c.). Mobiler har bara varit ett utbrett fenomen i ca. 15 år, så jag är medveten om att vi inte kan veta något om risker efter mer än 15 års användning, men det finns inte starka nog bevis i nuläget för att total panik bör råda bland befolkningen.

   En blivande läkare bryr sig minst lika mycket om våra barns (och andra människors) hälsa som en miljöingenjör bryr sig om miljön. Ifall du tror att jag har valt att utbilda mig till läkare för att jag vill åt de påstådda mutorna från läkemedelsindustrin så kunde du inte vara mer fel ute. Jag vill bli läkare för att hjälpa människor som har det svårt och för att jag tycker att människokroppen (främst hjärnan) är väldigt intressant att studera. Jag och mina klasskompisar studerar inte i fem och ett halvt år för att bli läkemedelsindustrins lakejer, vi studerar för att vi vill bli läkare och bota/behandla/vårda människor som är sjuka. Kan jag göra denna poäng tydligare?

   • Tommy Roxenstein Says:

    Sikay91

    Vill du också påstå (?) att nedanstående kreatur har någon form av elektrofobi, och att dom tagit intryck av vad som visats på TV eller att dom läst dagtidningar!?

    Jag har bara översatt några citat från bifogade länkar.

    Från Minnesotas Högsta domstolen meddelas i dag att två av Wabashas läns lantbrukare kan söka pengar från ett elbolag, vars vagabonderande ström,(från kraftledningar) säger de, har orsakat sina kor för att ge ut mindre mjölk. Den vagabonderande ström tros också ha dödat 80 mjölkkor.

    Att upprätthålla en lägre domstols dom, sade Högsta domstolen Greg och Harlan Siewert av Zumbro Falls är fria att söka skadestånd från norra staterna Power Company,

    När de två flyttat till sina nya gård i 1989, märkte de att mjölkproduktionen minskade från sina 150-200 kor. Experter sade att det var för att elektrisk ström gick tillbaka till marken genom korna.

    ”Det är en långsam, plågsam plågsamma död, är vad det är för dem”, sa Greg Siewert till Star Tribune 2008. ”Det är som att se någon dö i aids.”

    Följande är särskilt intressant, eftersom det var lyckat att $ 17.500.000 i skadestånd fall ut till en jordbrukare som påstod hans kor har skadats av vagabonderande ström (smutsig ström). Tydligen hade elbolaget och dess band av experter misslyckats med att motbevisa ärendet till juryn. sitt påstående att deras anläggningar för att vara inom normala normer.

    http://www.emfacts.com/2005/11/rf-on-powerlines-175-million-court-case/

    http://minnesota.publicradio.org/collections/special/columns/news_cut/archive/2011/01/supreme_court_hands_dairy_farm.shtml

    Apropå WHO, är som bekant deras tidigare chef Gro Harlem Brundtland också elöverkänslig.

    http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article10288486.ab

    Apropå WHO idag.

    ”Förtroendekris skakar WHO”

    BRIST PÅ PENGAR OCH KOPPLINGEN TILL LÄKEMEDELSINDUSTRIN STÖRSTA PROBLEMEN

    FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa. Större öppenhet är ett viktigt krav.

    http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd

   • sikay91 Says:

    Så vi ska lita på USA:s domstolar istället för fysikens lagar och de faktiska studier som har gjorts på området? Jag kanske borde fråga en polis nästa gång min bil (om jag hade haft någon) går sönder? Senast jag kollade så var USA välkänt för att man kan stämma nästan vem som helst för vad som helst och om man har tur (och en bra advokat) skratta hela vägen till banken…

    Oj då, telekomindustrin missade alltså att muta WHO:s (före detta) generaldirektör till tystnad. Det var ju slarvigt av dem 😉 Men ärligt, intressant att hon också var drabbad, det hade jag faktiskt inte hört något om förut. Även om det fortfarande kan vara ett fall av inlärning och betingning, se mitt svar till Stig Karlssons kommentar.

    Pengabristen för WHO förklarar, som artikeln också säger, av att dollarn har sjunkit i värde. Eftersom ländernas bidrag är satta i dollar så inser detta att WHO:s pengar inte längre räcker till lika mycket som man har budgeterat för. Detta skulle mycket väl kunna leda till att man måste ”låta anställda gå”. Att frågan om förtroende och jäv väcks är bra, det ger en möjlighet till förbättringar. Däremot tror jag inte att WHO:s agerande i främsta hand bör dömas utifrån hur allmänheten uppfattar det. För några hundra år sedan var allmänheten övertygad om att Jorden var platt, skapad av Gud och Universums mittpunkt. Nu har vi i överbevisat två av dessa uppfattningar, och här i Sverige är det inte alls lika många som tror på det andra påståendet heller. Jag tror mer på att faktiskt utreda vad som har hänt, än att använda allmänhetens uppfattning som argument. Men mitt inlägg handlade inte om svininfluensan, så jag kommer inte att ägna mer tid åt just denna fråga.

   • Kurran Says:

    Tyvärr har både mannen ifråga, miljöförvaltningen och den anlitade juristen valt att blanda ihop akuta problem, dvs vad vissa kallar elöverkänslighet, och eventuella långtidseffekter av strålning från bl a mobilmaster.

    Läs vidare på http://hilbertshotell.net/page36.php?post=221 och
    http://hilbertshotell.net/page36.php?post=222 m fl poster på samma blogg.


 4. […] att återkoppla till mannen i Mora, ponera att han får en ”strålningsfri zon” runt sitt hus. Kommer denna man någonsin […]


 5. […] jag om redan när historien först uppdagades i höstas och jag hänvisar därför till “Varför behövs vetenskap i politiken?“ för den som vill veta varför jag inte tror att symptomen vid elöverkänslighet orsakas […]


 6. […] till att man flyttar ut i skogen och isolerar sig från resten av samhället, att man kräver att halva Dalarna ska avstå från TV och telefoni för att man ska slippa vara sjuk, eller miljonkostnader för landsting som bygger […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: