Vad är skillnaden på evolution och livets uppkomst?

När jag sitter och klickar runt på min gamla lokaltidning Västerbotten-Kurirens hemsida läser jag till min förskräckelse hur en NO-lärare på högstadiet har skrivit en insändare där han som så många kreationister (medvetet eller omedvetet) gör misstaget att blanda ihop evolutionsläran med livets uppkomst (läs insändaren här).

I mitten av 1800-talet utvecklade Charles Darwin en teori som gick ut på att den mångfald av arter som man kan se på Jorden är resultatet av en ständig utslagningsprocess och utveckling. Han kollade bland annat på näbbarna hos olika fåglar på olika öar i Galapagos (”Darwins finches”), och såg att deras näbbar var väl anpassade till det utbud av föda som fanns på den specifika ön. Vid närmare undersökning av en ornitolog visade det sig att nästa alla av darwins finkar hörde till olika arter. Fåglarna (som inte är finkar enligt dagens nomenklatur) hade dock alla gemensamma egenskaper och liknande utseende i övrigt med fåglar från Nordamerika, även fast Galapagos ligger i Sydamerika. [Uppdatering: för en kort lista över exempel som tydligt visar på evolution, här har ni en länk!] [Uppdatering 2: för en mer vetenskaplig redogörelse för bevisen för makroevolution har ni en länk här]

Den gängse teorin på denna tid var att alla arter hade skapats på den plats där de befann sig, men de här fåglarna var alldeles för liknande de nordamerikanska, bortsett från näbbarna. Här, sägs det, föddes Darwins tankegångar om hur arter kan anpassa sig till sin nuvarande miljö över ett antal generationer, så till den grad att de till slut har bildat en egen art (läs gärna Wikipedias inlägg på definitionen av en ”art”, ett uttryck som är väldigt komplext trots dess stora användning). Man bör alltid tänka på att ”art” är något som vi människor har kommit på för att kategorisera de skillnader vi ser i djurs utseende, beteende och numera genetisk uppsättning.

Darwins teori, och den moderna teorin om evolution behandlar endast denna fråga, hur kommer det sig att det finns så många arter på Jorden? Vad insändaren i VK, såsom många kreationister, gör är att diskreditera evolutionsteorin på grund av att de menar att det inte finns någon förklaring till hur liv kunnat uppstå från ”ingenting”. Denna koppling är helt felaktig, teoretiskt sett skulle evolution (såväl makroevolution såsom mikroevolution) kunna ske även om livet uppstod som en följd av att Gud blåste liv i allt som han/hon/den/det bedömde skulle leva.

Denna blandning av koncept gör att insändaren både skriver ”Jag känner inte till någon kreationist som förnekar evolutionen som mekanism.” såväl som ”… evolutionsteorin är långt ifrån bevisad, vilket många forskare faktiskt erkänner.” (se ”fotnot, version längre” i slutet av inlägget för att förstå varför användningen av ”många” kan och bör ifrågasättas). Evolutionsteorin har gett vetenskapen väldigt mycket, och har en oerhörd förklaringsstyrka. Inga seriösa resultat har publicerats som pekar mot att evolutionsprocessen inte skulle vara ett faktum. Insändaren skriver i slutet av texten (relaterat till snabbare-än-ljuset-neutriner) att

Just nu frågar sig ärliga forskare om Einstein kan ha haft fel i sin relativitetsteori? Varför skulle inte Darwin kunna ha fel i sin teori?

Även om det visar sig att Einstein hade fel i att inget kan färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum, så innebär inte detta att hela Einsteins teori slängs ut från alla fysikers kontorsfönster. När ungdomar räknar på gravitation i gymnasiet använder man sig fortfarande av Newtons formler, inte Einsteins. Detta eftersom felmarginalen är väldigt liten för Newtons formler när man räknar på normala företeelser (äpplen som faller till marken, bilar som dras mot Jorden et.c.). När man däremot räknar på svarta hål och större stjärnor så är Newtons formler inte längre tillämpbara, det är här Einsteins relativitetsteori får fylla i hålrummen. Ifall neutrinerna skulle visa sig ha åkt snabbare än ljusets hastighet så kommer alla världens fysiker att jobba för att tillämpa dessa nya resultat, men Einsteins teorier är fortfarande användbara när man har att göra med allt annat än neutriner i så fall.

Angående livets (inte arternas) uppkomst så är detta ett för nuvarande mycket vällevande forskningsfält, där flera studier publiceras med indikationer på att aminosyror (artikeln är från 1975!), någonting liknande kvävebaser och andra viktiga ämnen (t.ex. ammoniak) kan bildas från enklare ämnen, utan att detta sker i någon levande organism. Ännu har ingen heltäckande modell av abiogenes (livets uppkomst från inorganiska ämnen) beskrivits, men allt pekar mot att vi går emot en sådan. Detta är mycket mer troligt än att världen skapades av Gud (Jehova, Allah, Vishnu, et.c.), i alla fall om man ser till vilka bevis vi har hittat i världen runt om oss.

Fotnot, version längre: En lista uppkom för ett par år sedan där forskare som inte tror på evolution hade skrivit under. Som ett svar på detta startades ”Project Steve” där endast forskare som hette Steve (eller liknande) fick skriva under detta uttalande:

Evolution is a vital, well-supported, unifying principle of the biological sciences, and the scientific evidence is overwhelmingly in favor of the idea that all living things share a common ancestry. Although there are legitimate debates about the patterns and processes of evolution, there is no serious scientific doubt that evolution occurred or that natural selection is a major mechanism in its occurrence. It is scientifically inappropriate and pedagogically irresponsible for creationist pseudoscience, including but not limited to ”intelligent design,” to be introduced into the science curricula of our nation’s public schools.

Project Steve har för tillfället över 1100 signaturer, varav majoriteten har biologi som sin expertis. Alla motparter har inte lika många underskrifter, och inte så förvånansvärt så är väldigt få av deras underskrifter från biologer. Nu menar varken jag eller Project Steve att vetenskap avgörs demokratiskt, men eftersom kreationisterna använder sig av taktiken att visa ”hur många som avvisar evolution” så, kan man ju alltid visa hur många som faktiskt stöder densamma.

Annonser
Explore posts in the same categories: Evolution, Kreationism, Religion, Skepticism

Etiketter: , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

18 kommentarer på “Vad är skillnaden på evolution och livets uppkomst?”


 1. Hej!

  Kul att detta ämne engagerade! Eftersom du var så vänlig och postade detta både på min facebook-sida och som kommentar till min artikel på VK, tänkte jag returna the favor. 🙂

  Tråkigt att det blev sådan begreppsförvirring. När jag skriver ”evolutionen som mekanism” menar jag bara en liten del av vad som förknippas med ”evolutionsteorin”.

  Jag gör nämligen skillnad på SMÅSKALIG evolution (variation av individer, bildandet av nya arter inom befintliga grupper) och STORSKALIG* evolution (nya egenskaper förvärvas som gör att t ex helt nya grupper av djur och växter bildas)?

  Den förstnämnda typen av förändring är vad jag räknar till ”evolution som mekanism” i kombination med det naturliga urvalet som ”väljer ut” de bäst lämpade individerna. Detta finns det massvis med exempel på!

  Den sistnämnda typen finns det pinsamt lite stöd för. Och om inte det är det som är själva kärnan i evolutionsteorin, så säg!

  Simon, om din definition av evolutionsteorin stämde (den som endast innehåller den förstnämnda typen och inte dess överdrift) vore jag väldigt glad. För då slapp alla Sveriges elever bli undervisade om fantasifulla sagor om hur deras farfars farfars farfars… (osv) … far var en liten cellklump som bodde i en ursoppa. Istället kunde man då hålla sig till vetenskap.

  (I Sverige är vi nämligen skyldiga att undervisa om ”evolutionsteorin” – och jag tror inte att skolverket nöjer sig med att jag berättar att det finns variation och att nya arter kan uppstå.)

  *Råkade först stava fel: ”STORKSALIG evolution” 🙂
  Det borde väl i så fall vara teorin om att alla barn kommer med storken. 😀

  • sikay91 Says:

   För mig finns det ingen som helst motivering till varför en småskalig evolution inte skulle kunna leda till en storskalig evolution, givet nog många år. När uppstår den punkt som säger att en art inte får utveckla sig mer, för en sådan punkt behöver finnas ifall vi ska kunna ha småskalig men inte storskalig evolution. Att ingen människa har sett en övergång där en art delar sig till två arter betyder inte att vi inte kan härleda detsamma. Ett av sätten att göra detta på är att se till alla vestigiala (överflödiga, eller som inte fyller sin ursprungliga funktion) organ och kroppsdelar som finns hos praktiskt taget alla djurarter. För att börja hos människan så har vi en blindtarm som vi klarar oss jättebra utan, men vars motsvarighet hos primaterna är livsviktig. Blindtarmens funktion hos dessa är nämligen att spjälka föda som intas i form av växter, deras största del av dieten! (http://www.talkorigins.org/faqs/vestiges/appendix.html). Fler exempel på vestigiala strukturer hos människan hittas på Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_vestigiality), eller hos Talkorigins med länkar till ursprungsartiklar (http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/section2.html#morphological_vestiges). Exempel från Talkorigins inkluderar det faktum att de flesta pytonormar har ett bäckenben ”flytandes” i sin bukhåla, en tydlig kvarleva från det faktum att de har utvecklats från fyrbenta reptiler!

   Om du har tid och engagemang att gräva djupare så får du gärna läsa hela artikeln från Talkorigins, där de har både mer expertis och utrymme för att presentera bevisen för storskalig evolution och det faktum att alla arter delar ett och samma ursprung! Här är länken: http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/.

   Angående att använda ordet evolution i bemärkelsen ”livets uppkomst” har du helt rätt i att du inte gör detta. Det som gjorde att jag tolkade din argumentation på det sättet var att du tog upp komplexiteten hos DNA som ett argument mot storskalig evolution. Min reaktion grundar sig i att det för att liv, så som vi känner det, ska kunna uppkomma och fortplanta sig krävs DNA, eller en molekyl med liknande egenskaper. När celler delar på sig så måste bägge dottercellerna kunna ha kvar en ”instruktionsbok” för hur man tillverkar de proteiner som krävs av cellen för att överleva, och sprida sig (en organism som saknar denna förmåga blir inte så framgångsrik!). Om man antar detta, så blir uppkomsten av DNA en fråga som behandlas av forskning angående livets uppkomst, inte evolution.


   • Jaix, hiskligt lång artikel på talkorigins. Men jag tror jag ska ta och plöja mig igenom den ändå. Har du läst den själv? Många nöjer sig med att ”det verkar ju finnas bevis” och att andra forskare säkert vet vad de sysslar med. Vetenskapshistorien har lärt oss (borde ha lärt oss) att inte ta något för givet eller blint lita på auktoriteter. Sådan mentalitet leder till att vetenskapen bara går runt i cirklar och klappar sig själv på axeln och aldrig leder till stora genombrott. Apropå det så är det flera nobelpristagare som klagat över att deras banbrytande artiklar först refuserats pga att de ”inte stämmer med den gängse synen inom ämnet”.

    Jag har iaf läst listan över 10 recent signs…

    Nr 10, 8, 7, 6, 5, 4: lysande exempel på mikroevolution eller biologisk variation – förprogrammerad i generna av … någon… eller ingen 😉

    Nr 3: Bakterierna har inte förvärvat nya egenskaper, utan förlorat den egenskap som gjorde att antibiotika bet på dem. Det är som att antibiotikan är en nyckel och att bakterien har ett nyckellås. Om nyckellåset förstörs kan inte antibiotikan låsa upp och förstöra den. Det är alltså en skada (negativ mutation) som i detta fall får en lyckosam effekt för bakterien (mindre lyckosam för oss). Den gynnas kraftigt av det naturliga urvalet, men gjorde det genom att gå miste om något – ungefär som en stad som bränner sina broar för att överleva. Detta är därför inte ett giltigt bevis för evolutionsteorin (eftersom det snarare är devolution).

    Nr 9, 2, 1: dessa är förvisso iakttagelser som man kan förvänta sig att finna om evolutionsteorin stämmer, men de är förstås inte bevis (vilket inte artikelförfattaren påstår: ”SIGNS evolution is real”). Det finnas andra förklaringar till dessa observationer. T ex att en intelligent designer använt samma lösning fler gånger, eller att båda arterna oberoende av varandra utsatts för samma mutation (som i fallet med c-vitaminsyntes).

    Den obesvarade frågan kvarstår: Var finns de fossila bevisen på t ex valens och vargens gemensamma förfader? Förutsägelse ifall evolutionsteorin stämmer: Det borde finnas massvis med fossil bevarade från dessa årmiljoner. Varför har man inte hittat dem? En del förklarar bort det med att utvecklingen har gått väldigt snabbt och att den därför inte lämnat några spår efter sig. Om vi låtsas att det argumentet håller, så kvarstår ändå det faktum att det saknas bevis och observationer för att understödja storskalig utveckling.

    Du har rätt i att det är svårt att fastställa gränserna för variationen/utvecklingen. Det pågår skapelsebaserad forskning för att hitta dessa gränser och komma fram till vilka som var de ursprungliga slag som skapades, respektive togs med i arken. Jag medger att det svår forskning (får inget forskningsanslag). Vilket gör att du med all rätt kan undra vad det är som säger att småskalig evolution inte KAN leda till storskalig evolution.

    Men det går väl inte att bygga en vetenskaplig teori på önsketänkandet att det KAN ha gått till på ett visst sätt. Det behövs väl bevis? Tydligen så lyckades man med det ändå. Fast en sådan teori blir förstås ett fuskbygge.

   • sikay91 Says:

    (Jag hade skrivit ett jättelångt svar men WordPress krånglade till det och allt försvann… Jag skriver ett kortare svar med de viktigaste punkterna istället…) Artikeln på Talkorigins har jag inte hunnit läsa i sin helhet ännu, men om du hade tänkt göra det så kan väl inte jag vara sämre? 😉
    – Angående nobelpristagarna som inte fick sina resultat publicerade från en början så ser jag det som en ganska logisk konsekvens av hur vi människor fungerar. Vi har väldigt svårt att ta till oss information som bestrider det som vi tror på (därav ”confirmation bias”). De som har lyckats vinna Nobelpris har dock ändå fått sina resultat accepterade, publicerade, dubbelkollade och bekräftade, annars skulle de inte ha fått nobelpris! En sund dos skepticism hos andra forskare är bra, så länge som det inte går överstyr.
    – Listan över 10 tecken på evolution är självklart inga färdiga bevis, och jag kan väl hålla med dig om att 10 och 4-8 är exempel på en småskaligare evolution (även om jag hävdar att denna gräns är suddig och egentligen obefintlig om man tillåter tiden att gå ett längre tag). Nummer 3 är absolut oftast ett exempel på ”tappad” egenskap (”loss-of-function”), och inte en vunnen egenskap. Man kan ta den som bevis på småskalig anpassning till miljön, och det sker även exempel på nyvunna eller återuppväckande mutationer som gör att en bakterie inte påverkas av antibiotika som stör specifika proteiner i bakteriens celldelning och fortplantning (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC153070/). 9 & 1 tycker inte jag är exempel på att en intelligent designer har använt samma ”lösning” flera gånger, vilken funktion har Darwins tuberkel, Jacobsons organ eller plantarismuskeln för oss människor? Man kan väl knappast kalla någonting för en lösning, om den saknar funktion?
    – Fossila bevis på en direkt förfader till valar OCH vargar är det inte säkert att vi kommer att hitta, detta eftersom det faktiskt krävs relativt speciella omständigheter för att fossilisering ska ske (kan du tänka dig hur proppfull jorden under våra fötter vore med fossil annars?). Med dagens kunskap placerar man vargar i ordningen carnivora (rovdjur) och valar i ordningen cetacea (vattenlevande däggdjur), där både carnivora och cetacea ingår i överordningen laurasiatheria (http://en.wikipedia.org/wiki/Laurasiatheria). För mer exakta familjeträd för vargar och valar finns dessa två länkar, i respektive ordning: (http://www.talkorigins.org/faqs/faq-transitional/part2a.html#carn), (http://www.talkorigins.org/faqs/faq-transitional/part2b.html#ceta). Valarnas utveckling finns även ännu mer detaljerat förklarad och bevisad här: http://www.talkorigins.org/features/whales/. I den senare länken tas flera oberoende bevis för valarnas släktskap med andra däggdjur, tagna från nio olika perspektiv. Många valar har, precis som pytonormar, bäckenben som ligger löst i muskelmassan där bakbenen tidigare hade sina ursprung. För mig så känns inte det som en särskilt perfekt och designad lösning, det känns som en tydlig kvarleva från deras respektive utveckling! Dina svar på detta?
    Du skrev själv:

    Men det går väl inte att bygga en vetenskaplig teori på önsketänkandet att det KAN ha gått till på ett visst sätt. Det behövs väl bevis? Tydligen så lyckades man med det ändå. Fast en sådan teori blir förstås ett fuskbygge.

    Jag tycker att jag har lagt fram mer än tillräckligt med bevis för min ståndpunkt. Jag förväntar mig inte att forskare ska kunna peka på ett barn som föds som en annan art än sin moder, det är inte så naturen fungerar. Att vetenskapen har bevisat att alla arter är besläktade menar både jag och den överväldigande majoriteten av experter. Förespråkare för kreationism brukar tyvärr ägna merparten av sin tid åt att försöka motbevisa evolutionen, med den falska uppfattningen om att detta i sin tur skulle bevisa kreationism. Det vore mer än intressant att se bevis för en annan teori än den allmänt vedertagna. Se bara på mitt tidigare inlägg om neutriner som åker snabbare än ljusets hastighet. Även om Einstein är en stor idol och ikon inom vetenskapen så är det många med mig som blir upphetsade av tanken på att han kan ha missat någonting.


   • Vem påstår idag att planetarismuskeln är utan funktion, och hur kan man vara så säker på det? Är det bevisat att Jacobsons organ inte fungerar hos någon människa? Även om så är fallet kan man ju inte utesluta att även de av Gud skapade människorna skulle kunna ha utsatts för mutationer som förstört funktionen. När det gäller Darwins tuberkel… som jag sa i mitt förra inlägg kan dessa samband mellan olika arter även förklaras med ”att båda arterna oberoende av varandra utsatts för samma mutation (som i fallet med c-vitaminsyntes)”.

    Angående fossil så anser jag att jorden är ungefär så proppfull med fossil som man kan förvänta sig att den är om det har skett en världsvid översvämning där alla djur och växter hastigt blivit begravda. Själv är jag förstås inte ett dugg förvånad över att man hittar fler och fler fossil som fortfarande innehåller vävnad (http://news.nationalgeographic.com/news/2005/03/0324_050324_trexsofttissue.html), för det passar perfekt in i den modell jag tror på.

    ”Valarnas utveckling … bevisad”, säger du. Eller det är kanske snarare artikelförfattaren som påstår detta. (http://www.talkorigins.org/features/whales/) Här kommer min ”lilla” recension av den artikeln:

I inledningen får vi höra att författaren är starkt kritisk mot kreationister. Han har säkert sina skäl till det. Jag – för min del – får känslan av att det är av personliga skäl snarare än vetenskapliga skäl. Ett effektivt sätt att värja sig mot eventuella motargument är att förlöjliga dem redan innan de har yttrats. Om författaren verkligen är så säker på att han har bevisen på sin sida, varför behöver han då använda denna retorik? Det han i bästa fall kan uppnå (från sitt eget perspektiv) är en ord-står-mot-ord-standoff. (När han säger att det finns gott om bevis och någon annan säger det finns det visst inte.) Då har han iaf inte förlorat. Hellre remi än att bli schack matt. :)

I den annars så utförliga uppräkningen av vad som gör en val till en val har han hoppat över några ”detaljer” som skiljer dem från andra däggdjur:

    -En enorm lungkapacitet för långa dykningar
    -Ögon som kan se i vatten (med högre brytningsindex) och som kan motstå högt tryck
-Specialdesignade mjölkkörtlar för undervattensbruk
-En ”ljudlins” kallad ”melon” för eko-orientering (hos t ex delfiner) – försök gärna förklara detta organs ursprung med mutationer och naturligt urval 🙂

    Efter en intressant historielektion om när olika förklaringar först föreslagits kommer vi så till ett avsnitt som heter ”The Evidence”. Vi börjar med paleontologin. Författaren säger att han inte har plats att redogöra för den stora mångfalden av tidiga valar (Archeocetus). Undrar vilka han menar då? Om vi utgår från att han verkligen har haft många att välja så kan vi ju anta att han i så fall har valt ut de allra bästa bevisen till sin artikel.

    1. Paleontologiska bevis
    Sinonyx – en utdöd art av hovdjur – utnämnd till valens förfader på grund av sin långa nos.

    Pakicetus – På senare år har denna övergivits som förslag på mellanform. De skuggade delarna av bilden (några tänder, en del av käken och en del av skallen) var allt de hade! Gingerich rekonstruerade resten av skallen. I den här bilden http://creation.com/images/book_chapters/refuting_evolution/pakicetus.gif ser du (uppe till vänster) ett exempel på hur fantasifulla teckningar konstnärerna kan göra utifrån ett par benbitar (nere till vänster). Senare hittade man mer av Pakicetus (uppe till höger, med en mer realistisk teckning nere till höger) och kom fram till att den knappast var en ”cetus” (val).

    Men Ambulocetus då? ”The walking whale that swims” – Författaren säger att slutsatsen om att den kunde gå grundas på att man hittat lårbenet. Men vad han inte nämner är att detta lårben (och övriga röda delar i bilden http://creation.com/images/journal_of_creation/vol8/whale5a.jpg) hittades 5 meter ovanför resten av skelettet. Dessutom: Som du ser hittades heller aldrig bäckenet! Hur kan man då vara så säker på att lårbenet hör ihop med resten?! 😮
    Hur kan detta ha hänt? En sådan tabbe borde väl ha rättats till av peer-review? Men det gick bara rekordsnabba 5 veckor från det att denna studie skickades in till science till det att den publicerades, fastän den innehöll fabricerat material. Hur gick det igenom? Ingen aning. Mutor? Hot? En PRAO-elev som referee? ”Confirmation bias”? – En sak till: Ambulocetus har daterats (enligt evolutionistisk datering) som yngre än de valar den antagits vara förfader till.

    Rodhocetus – Jag kan inte finna någon beskrivning av vad exakt man har hittat av Rodhocetus och vad som är rekonstruktion. Men det verkar som att det första fyndet saknade ben men hade ett bäcken (kanske det är det fyndet som finns med bild i artikeln). I de tidigaste illustrationerna – baserade på första fyndet – visades den upp som ett vattendjur som inte hade så mycket användning av sina ben på land. En passande mellanform, alltså. När Gingerich och hans team senare hittade ett mer komplett skelett fann man att den ändå hade god användning för sina ben – ”four fully-functional legs”, och man började återge den som mer flodhäst-lik. Man kan i så fall inte bevisa att rodhocetus var en mellanform som var på väg att tillbakabilda sitt bäcken och sina bakben. Jag vet inte på vilka fakta artikelförfattaren baserar slutsaten att Rodhocetus använde svansen för att simma (”must have been a very good tail-swimmer”), för Gingerich drog motsatta slutsatsen – att den inte gjorde det: ”Tail swimming evolved later in the history of whales, when the link to land was lost”. Författaren skriver även ”It is also likely that Rodhocetus had a tail fluke” men erkänner visserligen att detta inte kan styrkas av fossil. Hur och när valarnas stjärtfenor utvecklats är okänt. Bland referenserna ser jag förresten att författaren tackar Gingerich för att han granskat artikeln – så den kanske bara är out-of-date (2001).

    Ett landdjur som utvecklas till val måste genomgå en rad stora förändringar som är svåra att förklara hur de gått till. T ex måste den bli av med sitt bäckenben. Ett krympande bäckenben skulle göra den till ett sämre landdjur. Ett djur som är handikappat i både vatten och land, hur kan det gynnas av det naturliga urvalet? Enligt evolutionsteorin måste det finnas en förklaring till detta. Detta problematiseras inte alls i artikeln. Om man utger sig för att ha bevis, måste man väl vara något mer utförlig och övertygande än så, genom att åtminstone förklara hur alla gradvisa förändringar hypotetiskt kan har gått till. (Hypotetiskt, eftersom det inte finns några fossil som stöder det.)

    Basilosaurus och Dorudon – Författaren påstår att basilosaurus har ett bäcken, vilket i så fall skulle kunna styrka dess ställning som mellanform. Det är bara det att det inte alls stämmer. Båda saknade bäckenben. Däremot hade de benförstärkta fenor, som var alldeles för små för att gå på land med. Gingerich säger att ”bakbenen” förmodligen användes vid parningsakten. Att de var ”fully aquatic” vattenlevande djur (med stjärtfena) tvivlar jag inte på. Men det behöver förstås inte betyda att dessa är förfäder till dagens valar. För att citera den evolutionistiska paleontologen Barbara Stahl: ”The serpentine form of the body and the peculiar shape of the cheek teeth make it plain that these archaeocetes [like Basilosaurus] could not possibly have been the ancestor of modern whales.” Valarna uppkommer plötsligt (utan tidigare former) i de fossila lagren.

    Sammanfattning av fossila bevis:
Sinonyx – fyra fullt fungerande ben med bäckenben
    Pakicetus – fyra fullt fungerande ben med bäckenben
    (Ambulocetus – ofullständigt)
    Rodhocetus – fyra fullt fungerande ben med bäckenben
    Basilosaurus – inget bäckenben, benförstärkta fenor
    Dorudon – inget bäckenben, benförstärkta fenor

    Om de påstådda förfäderna till dagens valar antingen var fullt fungerande fyrbenta varelser, eller vattendjur som saknade ben och bäckenben. Var finns då själva mellanformerna?

    Författaren avslutar avsnittet med att briljera att redan efter att bara ha tittat på de paleontologiska bevisen har kreationisternas påstående om ”inga fossila bevis” visat sig felaktigt. Det är frestande att ge igen, men jag vet att artikeln är gammal och att författaren kanske inte ens längre själv håller med om det som står där. (Fast, varför uppdaterar man inte sidan…? Den har hög ranking på google och det är många som läser den och blir felinformerade.)

    Morfologiska bevis
    Frågan är om jämförelserna fortfarande är aktuella, eftersom forskarna (vad jag förstår) nu är på jakt efter andra förfäder till valarna (bland andra djurgrupper än hovdjuren). Detta betonar bara ännu mer vad jag annars skulle ha sagt: Att likheter i utseende inte kan säga något definitivt när det gäller släktskap. Vilka är t ex näbbdjurets släktingar, om vi går efter utseende?

    Molekylärbiologiska bevis
    Evolutionsbiologer utgår från att likheter i DNA beror på gemensamt (evolutionärt) ursprung. Detta är en tolkning som man gör utifrån sin grundsyn. Visst passar observationen bra med evolutionsteorin – vid första anblick. Men det finns gott om exempel på organismer som har likheter i DNA utan att det kan kopplas till gemensamt ursprung. Jämför man t ex hemoglobin så får man att ett nejonöga är mer släkt med människan än med grodan.

    Författaren tar en risk när han drar dessa slutsatser utifrån DNA-jämförelse av ett urval av proteiner. Om forskarna till slut enas om att valarna härstammar från en annan djurgrupp (sådana lappkast har skett historiskt), kommer man att styrka det med DNA-jämförelse på andra punkter (t ex ett nytt urval av proteiner). Om man gör det demonstrerar det bara hur flexibel evolutionsläran är. Flexibel är förstås inte en bra sak när det gäller vetenskapliga teorier, för en teori som kan förklara allt förklarar inget – icke-falsifierbar.

    4. Rudimentära bevis
    Precis som Gingerich antytt kan ”baklemmarna” behövas vid reproduktionen. Benbitarna är för övrigt olika för hanar och honor! Bara för att vi inte vet vilken funktion ett organ (eller en DNA-snutt) har betyder inte det att den saknar funktion. Evolutionensteorin ledde till förutsägelsen att det skulle finnas massvis med rudimentära organ. Först hittade man en massa, men snart började man upptäckte funktioner hos dem, och nu är det inte många kvar. Detsamma kan sägas om så kallat skräp-DNA.

    Självklart är det inte bara kreationister som inser detta. Evolutionisten Scadding sa redan 1981 att: ”vestigial organs provide no evidence for evolutionary theory.”

    5. Embryologiska bevis
    Embryots ”tänder” fungerar som vägvisare vid bildandet av käkarna.
Benen i ”baklämmarna” har som sagt en funktion.
    När det gäller hårväxt vet jag inte vilka valar författaren menar, men det finns ju valar som har hår (knölvalar och rätvalar tror jag, kanske finns det fler.

    Geokemiska bevis
    Eftersom de tidigare ”valarna” var landdjur med fyra ben, är det väl inte så konstigt om de drack färskvatten? Och de ”senare” har förstås levt i havet.

    7. ”Paleoenvironmentala” bevis
Den ordning (eller rättare sagt oordnig) i vilken fossilen är begravda kan även förklaras av en världsvid översvämning. Många fossil visar tecken på bråd överraskande död, där djuren plötsligt blivit översköljda av en flodvåg av vatten blandat med sediment. (Det finns fossil som fångat kodak-moment av hur en fisk håller på att äta upp en annan fisk, och djur som håller på att föda.) Som artikelförfattaren själv säger: ”the sediment associated with Pakicetus shows evidence of streaming or flowing”. Detta passar perfekt in i det flodscenario Bibeln beskriver. Att sedan ”Basilosaurus and Dorudon have been found in a variety of sediment types” är ur det perspektivet föga överraskande, eftersom de i egenskap av vattendjur kunde klara sig bättre vid en flodkatastrof – men förstås olika beroende på vilket djup de befann sig på när en våg av sediment sköljde över dem.

    8. ”Paleobiogeografiska” bevis
    Vilka fina ord! 🙂 Dessa observationer är inte ens kopplade till om arterna har utvecklats eller ej, så jag vet inte vad det skulle bevisa. Denna förklaring passar förstås in lika bra i ett bibliskt perspektiv. Vi vet väldigt lite om hur kontinenterna såg ut före floden. Om vi skulle satsa lite anslag på forskning som är baserad på hypotesen att de flesta fossil blivit till genom en världsvid översvämning, kanske det skulle leda till många spännande upptäckter. Men det är väl ingen professor som törs föreslå det (underförstått: med risk att bli stämplad som kreationist och därmed döda sin karriär – det har hänt många!).

    9. Kronologiska bevis
    Objection your honor! He’s speculating! Författaren har inte direkt sparat det bästa till sist, utan verkar ha hoppats att vi skulle bli övertygade redan vid paleontologin och slutat läsa där.
    Visst passar det in i bilden att dinosaurierna skulle vara ute ur bilden när valarna kom in i bilden. Men hela den bilden har han ju fått från evolutionsläran i övrigt, vars validitet han med detta resonemang försöker bevisa. Rätta mig om jag har fel, men det är väl det här som kallas cirkelbevis?

    Jag menar det: ”Rätta mig om jag har fel!” Det finns säkert många fel i mitt resonemang också, för jag är också människa. Jag menar egentligen inte att jag är mer kunnig än den person som skrev den här artikeln. Det är alltid lättare att kritisera. Men när det gäller vetenskapliga teorier är det bara bra att man ifrågasätter. Om teorin stämmer stärks den av att prövas. Om den inte stämmer är det verkligen dags att ”sverka” den. Det är vad jag tycker att vi ska göra med evolutionsläran. Men… Don’t take my word on it, and don’t take his word on it either, utan kolla upp fakta! ”[That] is how real science works” – för att citera artikelförfattaren. 😉


 2. Förresten, kan någon citera för mig var i artikeln jag använder ordet evolution i betydelsen ”livets uppkomst”? För jag kan inte hitta det.

 3. Lolle Says:

  Vetenskapen sysslar inte med att bevisa teorier (dvs förklaringsmodeller) – tvärtom. Teorier kan inte bevisas, de kan bara motbevisas, eller i det bättre fallet styrkas/revideras allteftersom nya fakta kommer in. ”Teori” är inte detsamma som ”fakta”. ”Darwinism” är inte detsamma som ”evolutionism”, ”Röntgenism” är inte ”Fysik”.

  Citatet ”evolutionsteorin är långt ifrån bevisad” visar tydligt att den där människan inte förstår sig på grunderna inom vetenskapsteori.


  • Tack för piken 😛
   Jo, tack. Jag är egentligen medveten om skillnaden mellan teori och naturlag etc. Men som du säkert märkt är det även skillnad mellan folkmun och vetenskapligt fackspråk. Egentligen borde man ju vara pedagogisk och försöka ändra det, men då är risken att folk inte riktigt förstår vad man menar när man t ex skriver en insändare i en lokaltidning. Därför tror jag att det underlättar för alla att man inte märker ord och istället anstränger sig för att förstå vad en skribent egentligen försöker säga (tillbakapik). 😛

   Men, ok du har rätt. Ska försöka bättra mig.

   Vilket ord anser du förresten är lämpligt att använda istället för ”bevis”? Hur skulle du t ex vilja skriva om meningen ”Detta är inte ett bevis för evolutionsteorin”?

   • Lolle Says:

    Om jag säger ”jag har bevisat evolutionsteorin/ gravitationsteorin/cellteorin/atomteorin” så har jag
    – gjort en teori ofalsifierbar.
    – gjort anspråk på att ha tillgång till absolut sanning om hela vårt universum.
    – gjort klart för alla att det aldrig har funnits, inte finns för närvarande, eller någonsin kommer att finnas fenomen i vårt universum som avviker från min teori.
    – gjort bort mig fullständigt.

    Ordet ”bevis” är ett begrepp man använder för deduktiva resonemang (inom matematiken). Inom naturvetenskapen (som i grunden är induktiv) använder man i stället ord som ”styrka”, ”belägga”, ”verifierad”, ”evidens”.

    Den där meningen skulle jag således formulera som ”Detta är inte ett belägg för evolutionsteorin”.

    Tack för en bra blogg!


   • Tack för förtydligandet, Lolle! Sprid gärna ditt budskap till alla som säger sig ha ”överväldigande bevis” för evolutionsteorin.

 4. sikay91 Says:

  Oj, det var något av en ”Ghish Gallop” du utsatte mig för, jag tror inte att jag kan avvara de 24 timmar som behövs för att svara på alla detaljer, jag är ändå läkarstudent! Jag gör mitt bästa, sen får du väl be om specifika svar på enstaka detaljer om du så finner nödvändigt 😉

  När du frågar ifall plantarismuskeln ”saknar funktion” så syftar det till en äldre och utdaterad definition av vestigiala organ. Numera syftar vestigialt till att en struktur (organ, muskel, benknöl, et.c.) eller dylikt saknar den funktion som detta/denna fyllde förut (ur ett evolutionärt perspektiv, d.v.s. hos organismens förfädrar). Det engelska ordet ”vestige” kommer förresten från latinets ”vestigum”, för ”trace, footprint, step, track, trace” (http://www.myetymology.com/english/vestige.html). Vestigiala strukturer ska med andra ord ses ur perspektivet att de bär tydlig anknytning till strukturer hos andra organismer, men där funktionen är ändrad och minimerad. Den definition som du verkar utgå ifrån, att strukturen helt måste sakna funktion, är per definition omöjlig att leva upp till och att bevisa, av den enkla anledningen att man inte kan bevisa frånvaron av någonting (jämför Russels tekanna (http://en.wikipedia.org/wiki/Russell's_teapot) eller för den delen agnostikers syn på frågan om guds eventuella existens). Att definitionen har ändrats innebär inte att evolutionsteorin inte är falsifierbar, det innebär bara att vetenskapen revideras för att ge en så exakt bild av verkligheten som möjligt. Man anpassar sin uppfattning efter vad naturen visar en i form av bevis, istället för att anpassa bevisen från naturen efter sin egna uppfattning! Att aldrig ändra sig är inte något positivt, snarare motsatsen. Jag litar hellre på bevisen från idag, än på vad som skrevs ned för 2000 eller mer år sedan, men där skiljer vi oss uppenbarligen åt.

  Så, till dina exempel:
  – Plantarismuskeln återfinns bl.a. hos apor, där funktionen är att greppa saker (t.ex. grenar, bananer) med fötterna, en funktion som varken finns eller är nödvändig hos människan! Hos människor hävdar vissa att plantarismuskeln numera fyller en sensorisk, proprioceptorisk roll i vadmuskulaturen, men man klarar sig alldeles utmärkt utan den. För det första så saknas den hos 7-10 % av alla människor, för det andra används den ofta rent kirurgiskt som ”reservsena” ifall man måste ersätta en brusten sena någon annan stans på kroppen, utan märkbar effekt. Noteras kan att det finns en liknande muskel i överarmen, palmaris longus, vars funktion hos andra djur är att exponera klorna. Palmaris longus saknas hos ≈ 14 % av människor, skillnader finns beroende på etnicitet, precis vad man kan vänta sig ur ett evolutionärt perspektiv. (http://en.wikipedia.org/wiki/Palmaris_longus_muscle)
  – Jacobsons organ (även kallat det vomeronasala organet, VNO) utvecklas hos mänskliga embryon, och fyller en roll vid den första bildningen av könshormoner. Det tillbakabildas dock, vilket är varför man inte hittar några nervfibrer som sammanbinder det ställe där VNO ska finnas med hjärnan. Många av generna som används specifikt i nervceller i VNO är hos människor muterade och icke-funktionella, men de finns fortfarande i det mänskliga genomet. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187972961100010X). Här har du en artikel från 2001 (för länge sedan?) om VNO och de olika möjligheterna för funktioner hos människa, (http://mugwump.pitzer.edu/~bkeeley/pix/Portugal/Meredith_2001.pdf)

  Du skrev: ”Angående fossil så anser jag att jorden är ungefär så proppfull med fossil som man kan förvänta sig att den är om det har skett en världsvid översvämning där alla djur och växter hastigt blivit begravda”. Skulle inte detta innebära att alla individer som levde vid syndafloden bör ha fossiliserats? Och varför ligger fossilerna arrangerade på ett sätt som motsvarar att evolution har skett? Jag hade i alla fall förväntat mig mycket mer oordnad, om inte slumpmässig, fossildata ifall alla fossil bildades samtidigt. Länken du hänvisar till säger förresten ingenting om att man har hittat ”fler och fler fossil som fortfarande innehåller vävnad, det är samma artikel som du länkade till på VK, och den berättar bara om ett enda fynd. Vad jag kan hitta så är det ännu ingen som har lyckats replikera hennes resultat, vilket är synd, det vore jättehäftigt om mjuk vävnad kunde överleva så länge! En del teorier har kommit upp om alternativa förklaringar till Schweitzers fynd, bl.a. att det i själva verket är en ”biofilm” av mikrober och bakterier som har lagt sig i hålrummen av benet, där vissa av dem till och med innehåller järn vilket skulle förklara att vissa celler kan se ut som röda blodkroppar med teknikerna hon har använt. (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002808)

  Även om det visar sig att det verkligen är mjuk vävnad från en T-Rex som hon har hittat, så underkänner inte det evolutionsteorin, det betyder bara att det fanns kunskap inom paleontologi som vi saknade förut men som vi har nu. Bara för att fossilisering kanske inte fungerade exakt som vi trodde att det fungerade, innebär inte det att alla slutsatser som någonsin har dragits från fossil måste vara felaktiga, även om visst revideringsarbete självklart måste göras. Att världen uppkom för 6000 år sedan är fortfarande en hypotes saknar evidens, medan både evolution och att jorden är 13,7 miljarder år gammal är underbyggt av en stor mängd evidens, vilket är varför en överväldigande majoritet av världens forskare står bakom teorierna (i den vetenskapliga meningen!) evolution och en ”gammal” jord.

  Att författaren av artikeln tar upp ”God of the gaps”-retoriken som ofta används av kreationister ser jag som mer än befogat, eftersom det faktiskt är bland de vanligaste taktiker som används för att försöka motbevisa evolution. Alla saker du menar att han ”missade” tycker jag är bra exempel på egenskaper som det kan finnas ett stort evolutionärt tryck på en art att utveckla om de är i processen att vistas mer och mer i vatten. De individer som föddes med lite större lungor kunde dyka lite längre än alla andra, och kunde därför vistas längre tider under vatten för att äta. Som man själv har upptäckt när man dyker i vatten utan simglasögon så är allting suddigt, detta p.g.a. skillnaden i brytningsindex mellan vatten och luft (som normalt ligger mot landlevande djurs ögon). Samma resonemang kan tillämpas här, när valens förfädrar emigrerade till vattnet är det självklart att de som började utveckla ögon som är anpassade till djupdykningar kommer att överleva bättre än de som inte gör det. Specialiserade mjölkkörtlar för ”undervattensbruk” är även det perfekt i linje med att valarnas förfädrar vistades mer och mer i vatten, när evolutionen hade kommit till en viss punkt krävdes ju detta för artens överlevnad, och innan dess var det nog även mycket mer praktiskt om mamman och barnet slapp ta sig upp på land innan barnet kunde få mjölk. ”Melonen” har jag inte tid att läsa på mer om exakt hur den utvecklades, men på rak arm kan jag väl hänvisa till mina tidigare resonemang och helt enkelt säga att denna, såsom allt annat kan ha utvecklats gradvis, troligen från en struktur som kunde avvaras när de blev mer vattenlevande, och därmed kunde ”experimenteras” med utav ”evolutionära krafter” utan att individen för den delen dog. Tack för så bra exempel för att synliggöra evolutionens ”krafter”!

  Angående din genomgång av alla mellansteg som presenterades i artikeln på talkorigins så får jag ge en komplimang för tiden du har lagt ner på att hitta motsägande data. Jag kör ett litet axplock eftersom jag, som skrivet, inte har ett dygn att lägga på detta svar…

  – Pakicetus: Ingen har hävdat att pakicetus är en ”val”, motsvarande dagens valar. Det som har hävdats och fortfarande är gängse teori är att pakicetus var en art som med största sannolikhet är en förfader till dagens valar, endera direkt (att en pakicetus barnbarns….barn idag är en val) eller att pakicetus är nära besläktade med den art som sedan utvecklades till dagens valar. En trovärdig (icke-kreationistisk) källa på att pakicetus inte längre ses som en mellanform vore en bra början för din ståndpunkt! Är det en pågående vetenskaplig kontrovers angående pakicetus besläktning med dagens valar får du gärna visa mig varför! Anledningarna till att pakicetus ses som en förfader till moderna valar är tre saker:
  1. Ett av benen i mellanörat är någorlunda adapterat för hörsel under vattnet (de hade inte jättebra hörsel, varken på land eller i vatten, men detta förklarar i sin tur varför utvecklingen av undervattenshörsel skyndades på under valarnas utveckling, http://www.nature.com/nature/journal/v430/n7001/full/nature02720.html).
  2. Pakicetus, tillsammans med andra arter i familjen pakicetidae, har dorsalt (i det här fallet ”uppåt”) orienterade ögonhålor, mer liknande krokodilers (innebär inte närmare släktskap med krokodiler, jag använder detta som en analogi!) än andra däggdjur. (http://www.bioone.org/doi/abs/10.1671/0272-4634(2006)26%5B746:CAOPCM%5D2.0.CO%3B2) Denna adaptation har troligtvis kommit till för att de ska kunna ”lura i vattnet”, än en gång likt krokodiler, för att äta djur som har kommit till vattnet för att dricka.
  3. Bakbenen hos pakicetus, såsom en tidigare art som heter indohyus, är osteosklerotiska, det vill säga starkt förkalkade. Detta är en välkänd strategi för att öka sin kroppsdensitet, för att undvika att flyta i vatten! (http://www.neoucom.edu/DEPTS/ANAT/Thewissen/pdf/HT2.pdf)

  Den senaste länken är en artikel från 2009 som visar var vetenskapen står idag angående mellanformerna som har lett fram till valar och delfiner, kolla gärna där, så ser du att fossildatat inte är så fattigt som du tror. Även om få fossil är fullständiga, så kan man lägga ihop fynd från olika platser och få fram en mer fullständig bild, t.ex. av pakicetus på sidonummer 277 i artikeln.

  Din korta ”sammanfattning” av övergångsformerna är rent utav felaktig, eftersom basilosaurus hade visst ett bäckenben, precis som moderna valar! (http://www.sciencemag.org/content/249/4965/154.short, jag kommer tyvärr inte åt hela artikeln, men abstractet säger allt som behöver sägas). Precis som du skrev så tror man att bakbenen kan ha fyllt en funktion under reproduktion, men detta är väl i så fall en adaptering för att utnyttja de bakben som man ändå hade.

  Jag känner tyvärr att den här debatten tar lite för mycket tid, svara gärna på mitt inlägg och be om några (max 5) ytterligare svar om du tycker att det behövs, men jag kommer inte kunna lägga ner så här mycket tid, även om jag tycker att det här är väldigt intressant! Du får gärna passa på att visa bevis för din ståndpunkt.

  P.S. Sorry för den något utdaterade länken, jag hoppas att artikeln från 2009 duger, skeletten har fler ben i den senare artikeln 😉 Jag ska bättra mig 🙂


  • VESTIGIALA ORGAN
   Bra att åtminstone DU vet bättre, men många människor har ju fått lära sig i skolan att vi har organ i kroppen som helt saknar funktioner, och att detta är ett bevis på att människan evolverat. Än idag står det så i många läroböcker för högstadiet och gymnasiet (för att inte nämna wikipedia). Så bra att det iaf inte står så läkarstudenternas böcker! Då slipper jag oroa mig för att mina organ blir bortopererade för att läkaren trodde de var onödiga. 😛

   Men hur kan man vara så säker på att ”funktionen är ändrad och minimerad”? Detta är ju en tolkning man gör utifrån evolutionsteorin. Den vetenskapliga observationen att det finns likheter i strukturer mellan organismer leder ju inte automatiskt till den slutsatsen. Utifrån ett annat perspektiv kan samma data tolkas som ett tecken på en gemensam skapare. T ex: Att appendix vermiformis är mycket mindre hos människan än hos kon kan ju bero på att vi från början är skapade för en annan typ av diet (med mindre cellulosa).

   Observationen att icke-vitala organ som t ex palmaris longus saknas hos en del människor passar lika bra in i det scenario Bibeln beskriver samt i vad vi vet om skadliga mutationer. Det finns många organ som inte är livsviktiga, men som ändå är användbara. Att det finns djur som har större nytta av sina motsvarigheter till dessa organ bevisar inget.

   TEORINS ANPASSNING
   Naturligtvis måste man få revidera en teori och ”anpassa bevisen” som du så fint uttrycker det. 🙂 Men hur anpassningsbar får en teori vara? Det måste ju gå att göra förutsägelser som slår in. Vad vi istället sett historiskt är en ständig revidering av teorin för att förutsägelserna INTE slår in. Betänk att inga av de ursprungliga ”bevisen” för evolutionsläran finns kvar. Bevisen kommer och går, endast evolutionsläran består. Det tyder på en omvänd logik som börjar med slutsaten och låter den styra tolkningen av data.

   Evolutionsteorin har iaf bevisat en sak: att anpassning leder till överlevnad! 😀

   FOSSIL
   Jag uttryckte mig slarvigt. Jag menade inte att ”alla” djur och växter blev begravda. Alla då levande djur och växter utsattes för översvämningen, men det var inte alla som begravdes. T ex kan fåglar ta till luften under katastrofens början och när de väl dör flyter deras kroppar på vattenytan. Därför finner vi så få fågelfossil. Motsvarande gäller människorna. De kunde hålla sig vid liv längre än landdjuren genom att söka sig till högre höjder eller genom att klamra sig fast vid flytande föremål. De kunde undvika att bli begravda av sediment, och därför hittar vi väldigt få människofossil. Reptilerna var långsammare (och dummare) och begravdes längre ner. Apor högre upp. Allra längst ner finner vi förstås vattenlevande djur och växter (t ex trilobiter) som befann sig på havsbottnen när sediment sköljde över dem. Evolutionistens slutsats: Aha! Livet började i vattnet. Men som du ser finns det alternativa tolkningar även till denna observation.

   Fossilen ligger förresten inte alltid ordnade på ett så enhetligt sätt som vi alla fått höra i skolan. Det finns väldigt många exempel på felplacerade fossil – vilket gör att evolutionsbiologerna antingen måste komma på varför de har hamnat i fel lager, eller ändra sig när det gäller dateringen eller i vilken ordning livet utvecklats. Både evolutionsteorin och flodscenariot kan förklara den fossila ordningen, men det är bara flodscenariot som på ett tillfredsställande sätt kan förklara den fossila o-ordningen.

   Sök på google bilder efter ”rock strata” och ”polystrate fossil” och säg sedan om du tror att dessa lager bildats under översvämningar eller ett lager i taget under årmiljoner.

   Om du har tid (vilket jag har full förståelse för att du som läkarstudent inte har) få du gärna kolla upp vilken som är den mest kompletta geologiska kolumnen. M a o, var på Jorden har vi flest av geologiska lager samlade? Hur många lager finner vi i där? (*spoiler* http://creation.com/does-geologic-column-exist)

   MJUK VÄVNAD I FOSSIL
   Det finns fler fynd, som t ex dessa:
   http://creation.com/dinosaur-soft-tissue-and-protein-even-more-confirmation
   http://creation.com/muscle-and-blood-in-fossil

   Oftast öppnar man inte fossila ben, för man vill hålla dem intakta. T-rex benet gick sönder av misstag och det var så man upptäckte det. Jag tror man skulle hitta ännu fler exempel på bevarat kollagen m m om man sågade itu alla stora fossil vi har.

   Självklart förväntar jag mig inte att dessa fynd ska motbevisa evolutionsteorin, för den kan ju anpassa sig till allt. 😉 Men som skapelsetroende tycker jag förstås att det är roligt att dessa fynd bekräftar min syn på att dessa fossil bara är ca 5000 år gamla.

   VALARNAS EVOLUTION
   Angående de saker jag tyckte att han ”missade”. Visst finns det IBLAND förklaringar till hur det rent hypotetiskt skulle kunnat gå till. Men oftast är det bara på den här nivån: ”Vi vet VARFÖR det skulle vara bra för det här djuret att få större lungor.” Och så nöjer man sig med att vi kan förklara VARFÖR. Men oftast kommer man inte längre än så. Inte nog med att det saknas konkreta fossila bevis för ATT det har gått till på det sättet. Men man kan inte ens komma på HUR det gått till. Sällan kan man ens i fantasin konstruera fungerande mellanformer! (T ex i fallet med ”melonen”). Än mindre bevisa att några mellanformer existerat.

   En sak jag glömde ta upp (kanske för att artikelförfattaren ”glömde” att nämna det). 😛 Valarna hade väldigt kort tid på sig att göra alla dessa anpassningar. 400 000 generation för en lång lista av förändringar. Man har förresten nyligen hittat ett nytt fossil av Basilosaurus i Antarktis (http://www.msnbc.msn.com/id/44867222/ns/technology_and_science-science/#.Tqhz83OFyIU) och enligt evolutionslärans dateringsmetoder dyker denna ”fully auquatiq whale” upp 9 miljoner år för tidigt och är till och med är äldre än Rodhoceus (”four fully functional legs”) som ska vara dess föregångare. Detta är helt nytt, så vi får se vart det leder. Men om de har kvar denna datering av fyndet innebär det att valarnas redan orimligt korta utvecklingstid mer än halveras!

   Du bad om en länk om Pakicetus: http://www.royalsociety.org.nz/2001/09/20/science-whales-9/
   Där kan du bland annat läsa följande:

   How whales evolved and who their ancestors were has been hotly debated for decades.
   Until now palaeontologists thought whales had evolved from mesonychians, an extinct group of land-dwelling carnivores, while molecular scientists studying DNA were convinced they descended from artiodactyls.

   ”The palaeontologists, and I am one of them, were wrong,” Gingerich said.

   Vilka som var valarnas förfäder är forskarna inte helt eniga om. Visst, Pakicetus (”cetus” betyder val – ett namn som den får dras med) finns kvar i en del versioner av valarnas utvecklingsträd, men det beror inte på att fossilen är så övertygande utan för att man helt enkelt inte har något bättre att komma med. I boken ”Teaching about evolution” har man valt att inte ta med den alls – förmodligen för att den inte räknas som ett bra bevis.

   Angeående det jag kallade ”bäckenben”. Det är skillnad på bäckenben av det slag som finns hos pakicetus (kopplad till ryggraden) och de fria benbitar som finns hos basilosaurus och moderna valar. Det verkar som man kallar det ena pervic girdle och det andra pelvic limbs. Jag tror inte du hittar en basilosaurus eller modern val med en pelvic girdle. Det var detta jag menade, och min poäng var just hur ett en tänkt mellanform skulle få problem (med ett mellanting mellan dessa två).

   Jag ska definitivt ta och läsa det nyare dokumentet om valarnas evolution, men jag tror inte att jag vill recensera det också 😛 Dels på grund av tidsbrist (hos både dig och mig), dels på grund av att kanske även denna artikel redan är out-of-date (får se vart de nya fynden leder), men framför allt för att:

   Frågan om valarnas utveckling utgör bara ETT AV MÅNGA problem med evolutionsteorin (faktiskt så verkar detta vara det bästa eller enda ”beviset” man har för sk makroevolution). Precis som många evolutionsbiologer (t ex Gingerich och Thewissen) stirrar man sig blind på ett enda forskningsområde och tror att OM man bara kan hitta något bevis för evolutionen på sitt eget område så är hela pusslet lagt. Men dessa specialiserade forskare ser inte hela bilden. De ser inte att hela evolutionsskogen håller på att falla, för de står och kramar sitt eget träd, som de iaf tycker står hyfsat stadigt.

   Faktum är att upptäckter inom genetiken (gällande mutationer) just nu håller på att såga ner det största och viktigaste trädet i hela evolutionsskogen – dess ”home tree” som Na’vi-folket skulle ha kallat det. Se nästa stycke:

   EVOLUTIONENS KRAFTER
   Med ”evolutionens krafter” antar jag att du menar slumpmässiga mutationer som väljs ut med hjälp av naturligt urval. Tillåt mig då presentera John Sanford (http://en.wikipedia.org/wiki/John_C._Sanford) – en forskare med över 80 vetenskapliga publikationer och över 30 patent, bland annat ”the gene gun” (http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_gun). Hans forskning om mutationer hos växter ledde till att han började tvivla på om det du kallar ”evolutionens krafter” verkligen fungerar. Ska försöka ge en kortfattat förklaring:

   Vi får med oss 300 mutationer per individ och per generation, varav många mutationer ger en skadlig eller neutral effekt i fenomet. Så vitt jag vet har det aldrig observerats några informationsökande mutationer som har en positiv effekt (Dawkins kunde inte heller komma på någon: http://creation.com/dawkins-stumped). Men antag att en individ har fått en sådan positiv mutation. Det naturliga urvalet kan i så fall inte välja ut enbart den mutationen utan måste välja ut HELA individen TILLSAMMANS med 299 mutationer med skadlig eller neutral effekt.

   För varje generation samlar vårt DNA på sig fler och fler tryckfel. Det som man trodde skulle vara evolutionens motor som driver utvecklingen framåt (med naturliga urvalet som styr), driver snarare utvecklingen bakåt. Vad vi OBSERVERAR är ”DEvolution” istället för evolution. (Och det är många fler än Sanford som observerat detta. Det är dock än så länge inte så många forskare som velat offra sin karriär genom att sticka ut hakan och fråga om evolutionsteorin kan ha fel.)

   Det är bland annat det här jag menar med att självaste vetenskapen håller på att motbevisa evolutionsteorin. Jag ser fram emot ett paradigmskifte inom vetenskapen!

 5. sikay91 Says:

  En kort kommentar först bara: om vi ska anta att Bibelns version av hur människor och andra arter skapades är sann, vilken ska vi tro på? Citaten är tagna från King James Version, såsom den finns i Olive Trees bibelstudieapp till iPhone.
  – Första mosebok 1:24-31 beskriver skapelsens sjätte dag, och innehåller citatet ”So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them”.
  – Första mosebok 2:5 (kapitel två utspelar sig under den sjunde dagen, se 1:31) säger sedan att ”And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there WAS NOT (egen förstärkning) a man to till the ground.
  – I första mosebok 2:7 skapas sedan människan, eller i alla fall Adam (igen): ”And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul”.
  – Eva skapas sedan (igen) under första mosebok 2:21-22, där Gud söver Adam, tar ut ett revben och gör Eva utav detta (citatet var lite långt för att skriva ut, här är en länk: http://tinyurl.com/5vcp9ve).
  Detta må tyckas vara en liten detalj, men ska Bibeln vara Guds verk, ofelbar och tillförlitlig som källa tycker jag i alla fall att man kan vänta sig att den är konsekvent, eller?
  Så, tillbaka till dina kommentarer:
  VESTIGIALA ORGAN
  Såsom du säkert vet så är läroböcker på gymnasienivå, och framförallt högstadienivå, ofta skrivna med grova förenklingar, för att inte eleverna ska bli överväldigade med information. Även om kursböckerna på läkarprogrammet, om lästa tillsammans, ger en väldigt bra och detaljerad bild så tar det 5-10 år innan ny forskning tar sig in i böckerna, för att man vill vara säker på att det som skrivs inte är rent utav fel p.g.a. dålig forskning, manipulering av data et.c.
  Ingen kan någonsin vara helt säker på någonting, försök att motbevisa att vi lever i the Matrix, eller Russells tekanna. Det man kan göra är att se till följande punkter:
  – Hur ser världen ut?
  – Hur skulle den kunna se ut så här? (Man kan få fram många, många alternativ i det här steget)
  – Vilket av dessa alternativ känns mest troligt? (Ockams rakkniv, googla om du inte känner till begreppet)
  – Vilka andra saker borde vi se i världen om detta alternativ stämmer?
  – Ser vi dessa saker?
  Evolutionsteorin har gått igenom alla dessa steg, stötts och blötts, och man har funnit att den håller för alla dessa steg, bättre än någon annan teori. Det är av denna anledning som många forskare brukar säga ”the fact of evolution” (http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_as_theory_and_fact, kolla gärna källorna från Wikipediaartikeln).
  Det är i ljuset av detta som de vestigiala organen blir aktuella att prata om. Hypotetisera att människan skapades av Gud, som den är nu minus några mindre mutationer, varför skulle han skapat en blindtarm som alldeles för lätt blir inflammerad, vilket med stor sannolikhet ledde till döden innan man förstod hur man skulle operera ut den? Och vad har de människor som saknar palmaris- och plantarismusklerna och därmed inte har en ”extrasena” som reserv gjort för ont? Och vilken ”intelligent designer” hade planterat in något som motsvarar bäckenben i ormar och valar?
  TEORINS ANPASSNING
  Först och främst tar du mitt citat ur sitt sammanhang där. Det jag skrev var att ”Man anpassar sin uppfattning efter vad naturen visar en i form av bevis, istället för att anpassa bevisen från naturen efter sin egna uppfattning!”. Vad jag menar är, som du säkert förstår, att man låter teorin utvecklas i takt med nya observationer, istället för att börja med en uppfattning och sedan tvinga in alla pusselbitar i det pusslet, hur dåligt de än passar. Bibeltroende har redan sitt pussel klart innan de börjar kolla på pusselbitarna, medan vetenskapsmännen har en arbetshypotes, ser hur bevisen passar in i detta, och utvecklar teorin efter observationerna. När läroböcker i molekylär cellbiologi skrivs om runt vart tredje år så är bibelns ord mer eller mindre detsamma sedan över 2000 år tillbaka. Vilken sida det är som ”anpassar bevisen” tycker jag är ganska uppenbart. Darwins finkar tycker i alla fall jag är väldigt bra exempel på hur miljön påverkar arters utveckling, vad tycker du?
  FOSSIL
  Jag tycker det är en ganska misslyckad syndaflod om Gud inte lyckades begrava alla människor utom Noak och hans familj, det var väl ändå syftet med det hela? ”For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earh forty days and forty nights; and every living substance that I have made will I destroy from off the face of the earth” (Första mosebok 7:4, King James Version). Det känns ju inte som någon vidare bra syndaflod om människorna bara kunde ta tag i en planka och överleva? Och även om Noaks barn fick ta med sina fruar, så blir det ändå en väldigt stor mängd inavel i nästkommande generation, alla i den generationen kommer ju att vara kusiner med varandra! Fast det är klart, Noak var ju välsignad av Gud, så de kanske slapp problemet med genetiska sjukdomar?
  Exempel på dessa ”felplacerade fossil” vore praktiskt, just nu har jag inte så mycket att kommentera på angående det… Jag är absolut ingen expert på fossilbildning, men när de som är insatta i ämnet menar att fossildata matchar både evolutionsteorin och teorin att Jorden är flera miljarder år gammal, så tänker jag ta dem på deras ord. Jag har fortfarande inte sett någon säga annorlunda, om de inte har en bakomliggande religiös motivation bakom det. Polystrata fossil är svårt att hitta något om, eftersom det inte är en vedertagen vetenskaplig term utan bara används inom kreationistisk litteratur, men de fem första träffarna på Google för ”polystrate fossils” ger allihopa väldigt bra förklaringar till hur de kan uppkomma. Alla verkar överens om att polystrata fossiler uppstår under en kort period (från exempelvis lavautbrott eller översvämningar), men detta betyder väl på inget sätt att alla världens fossil begravdes under en och samma översvämning? Om inte annat så skulle väl din argumentering leda till hypotesen att alla världens fossil bör vara polystrata, så länge som de var mer eller mindre vertikala när de ”begravdes” av syndafloden? Denna hypotes stämmer verkligen inte med bevisen, vad jag vet!
  Angående geologiska kolumnen, googla ”geologic column” och vad är första icke-Wikipedia-resultatet? En artikel som både ger 25 exempel (bl.a i North Dakota) på var det finns kompletta geologiska kolumner, och som förklarar hur dessa direkt motbevisar syndaflodshypotesen. Jag är ingen geolog, men enligt vad det verkar så finns det ett område i Texas som kallas för Haymondbäddarna, som består av 15000 alternerande lager av sand respektive lerskiffer. I lerskifferlagrena finns sandfyllda hålor, grävda av djur som lever under jorden och sedan fyllda med sand vid ”katastrofiska händelser” (troligen geologiskt jargong för ”plötslig”, med geologiska mått mätt. Lerskifferlagren bildas långsamt, vilket gör att djuren hinner gräva hålor, medan avsaknaden av hålor i sandlagren tyder på att dessa har lagts dit plötsligt. Försöker man tolka detta ur syndaflodshypotesen så behövs det läggas dit 157 lager per dag av syndafloden, som djuren sen ska hinna göra hålor i varje enskilt skifferlager innan de sköljs över av en ny våg. Sen måste de hålla på non-stop med att gräva hålor och ta sig upp ur dem, för att inte drunkna. (http://www.talkorigins.org/faqs/geocolumn/). Så för att sammanfatta:
  – Det finns kompletta geologiska kolumner.
  – Deras sammansättning motbevisar syndaflodshypotesen.
  Nu tog tiden slut för ikväll, jag får fortsätta med resten en annan dag 😉


  • SKAPELSEN
   Det finns ingen motsägelse mellan första och andra kapitlet i 1 Mos. Först beskrivs skapelseveckan som helhet. Sedan zoomar vi in på dag 6 (inte dag 7) och får veta mer om när människan och trädgården Eden (och odlingsväxter) skapades.

   MUTATIONER
   Du hamnar i en vanlig missuppfattning som fanns även på Jesus tid, och som han bl a bemöter i Joh 9: Att sjukdomar och död skulle vara ett direkt straff från Gud. Sjukdom och död är istället en naturlig konsekvens av att Adam och Eva drog med hela vår värld i ett uppror mot Gud. I och med detta uppkom sjukdomar och död bl a genom att vårt dna började mutera sönder. Adam och Eva hade perfekt genuppsättning utan genetiska sjukdomar (därför kunde deras barn få barn med varandra utan risk för att genetiska sjukdomar uppstod), men med tiden ackumulerades fler och fler skadliga mutationer. Precis som du pekar ut måste det ha blivit en kraftig inavelseffekt i och med att det bara var åtta personer som följde med i arken. Jag finner det intressant att denna effekt stämmer med de max-åldrar som beskrivs efter floden. Om du prickar in åldrarna i ett koordinatsystem, får du en kraftigt avtagande kurva som sedan planar ut. Hur kunde Bibelns författare ha fabricerat detta långt innan man kände till dna och mutationer? Kolla gärna ett klipp med John Sanford (som jag skrev om tidigare) där han kortfattat berättar om genetisk entropi: http://www.youtube.com/watch?v=0-rx_lS3ZwI

   VESTIGIALA ORGAN
   Varför ska vi ”hypotetisera att människan skapades av Gud, som den är nu minus NÅGRA MINDRE mutationer” (min förstärkning). Det borde under årens lopp ha ackumulerats väldigt MÅNGA mutationer som totalt sett haft en MASSIV skadlig inverkan på människan. Att t ex blindtarmen ”lätt” blir inflammerad kan ju dels bero på sådana skadliga effekter och att vi idag äter en annan kost än den vi ursprungligen skapats för. Vi skapades till vegetarianer (1 Mos 1:29) men äter idag stora mängder kött, vilket kan vara en bidragande orsak till blindtarmsinflammationer.

   ”Bäckenbenet” i valar trodde jag att vi hade rett ut. Det är ju inte fråga om en hel pelvic girdle, utan bara vad man tolkar som pelvic limbs. De skelettben som valarna har långt bak på kroppen sitter inte ihop med ryggraden, och dess funktion är att ge stadga till valarnas könsorgan. Benen är dessutom olika hos honor och hannar, så de kan knappast vara vestigiala bakben.

   När det gäller ormar så finns det faktiskt vissa arter som har något som liknar en liten pelvic girdle. Kolla in 1 Mos 3:14 så får du se något intressant. 🙂

   OCKHAMS RAKKNIV
   Ja, jag känner till den principen, och det lustiga är att jag var på väg att nämna det i mitt förra svar för att jag tycker att man måste ta till så många krystade förklaringar för att rädda evolutionsteorin. Men du skriver istället att ”Evolutionsteorin har gått igenom alla dessa steg, stötts och blötts, och man har funnit att den håller för alla dessa steg, bättre än någon annan teori.” Vilka steg är det du menar att den har hållit för? Är du helt säker på att teorin är vattentät? Eller är det bara vad du har hört andra säga? En sann skeptiker, är det en som endast är skeptisk mot alternativa teorier, eller är det en som även är skeptisk mot etablerade ”sanningar”?

   Bara för att alla har intalat sig själva att kejsaren har jättefina kläder på sig så ändrar det väl inte det faktum att han är naken! Det är ovanligt att forskare vågar kritisera evolutionsteorin, för de är rädda att bli stämplade som kreationister och därmed döda sina karriärer (och sina chanser till nobelpris). T o m självaste Stephen Jay Gould fick ångra att han varit ärlig angående ett av evolutionsteorins stora problem:

   ”The ABSENCE of fossil EVIDENCE for intermediary stages between major transitions in organic design, indeed OUR INABILITY, EVEN IN OUR IMAGINATION, to construct functional intermediates in many cases, has been a persistent and nagging PROBLEM for gradualistic accounts of evolution.” (mina förstärkningar)

   Som sagt, de flesta forskare har väldigt specialiserade forskningsområden. En del stöter på saker som kan utgöra problem för evolutionsteorin, men de forskar vidare i dessa problem. Det beror nog oftast på att det är någon annans problem – det hör inte till deras eget forskningsområde och själva anser de sig inte vara tillräckligt insatta i evolutionsteorin. Det är inte värt att riskera sin karriär genom att försöka driva igenom idéer som forskarsamfundet förkastar. (Och hur skulle man få forskningsanslag?) Dessutom finns det ju mer ansedda forskare som sysslar med sådant och man får väl anta att de vet vad de gör. MEN, de forskare vars uppgift det är att forska om evolutionsteorin som helhet är ju tyvärr desto mindre benägna att erkänna bristerna i den. Och det är ju inte så konstigt. Hela deras liv har de ju i evolutionsteorin. Paradigmskiften tar tid. Oftast krävs det ett generationskifte.

   TEORINS ANPASSNING
   Förlåt om jag förvrängde det du sa. Självklart måste en teori utvecklas efter hand som det dyker upp nya observationer. Men min poäng var: Hur mycket kan/bör en teori förändras? En teori som kan förklara allt förklarar nämligen ingenting. Den är inte falsifierbar och borde därför inte kallas en vetenskaplig teori. Jag är medveten om att skapelsetron inte heller uppfyller dessa krav. Problemet är ju att det handlar om historia. Vi kan inte observera vad som HAR HÄNT. Vi kan titta på lämningar/spår som när en detektiv undersöker en brottsplats, och testa om våra idéer om hur brottet gick till stämmer med observationerna. För att koppla insamlade data till gärningsman nr 1 måste jag konstruera en massa långsökta och invecklade förklaringar (felplacerade fossil, mosaikartad evolution, stasis, etc) och anta en MÄNGD saker som jag inte kan bevisa (makroevolution, livets uppkomst, uppkomst av informationen i DNA, etc). För att koppla bevisen till gärningsman nr 2 måste jag anta EN sak som jag inte kan bevisa (Guds existens), men för övrigt passar bevisen förvånansvärt bra. Får jag inte använda Ockhams rakkniv här?

   Ge mig ETT exempel på hur jag som skapelsetroende måste ”tvinga in bitarna” pga att de inte passar, så ska jag ge dig TIO exempel på hur en evolutionsbiolog måste göra detsamma. 😀

   Låt mig visa dig analogin om pusselbygget ur mitt perspektiv: En skapelsetroende ska lägga ett pussel tillsammans med nio ateister. De har tillgång till samma pusselbitar (observerbara data). Den skapelsetroende har sett en bild (Bibeln) som han tror visar hur pusslet ska se ut när det är färdiglagt, men han känner inte till alla detaljer eller var varje bit ska sitta (Bibeln har inte nedtecknat alla detaljer) utan bara vad motivet föreställer och på ett ungefär hur det ska se ut. Ateisterna har också sett bilden (Bibeln) men är säkra på att det inte är rätt motiv (hur vet de det?). De proklamerar stolt att de är helt öppna för hur pusselbitarna ska pusslas ihop och att de inte har någon förutfattad mening (förutom den att Bibelns bild omöjligt kan vara rätt).

   Visst, skapelsetroende tolkar vetenskapliga data utifrån sitt perspektiv och förväntar sig att det ska stämma med vad Bibeln säger. Men, ateister tolkar samma vetenskapliga data utifrån sitt perspektiv och förväntar sig att det INTE ska stämma med vad Bibeln säger.

   Jag håller absolut med om att den sida som måste få samtliga vetenskapliga upptäckter att stämma överens med flera tusen år gamla dokument logiskt sett borde ligga i ett kraftigt underläge, jämfört med den som är öppen för ALLA övriga förslag UTOM det som beskrivs där. Vore det inte helt fantastiskt om en så gammal skrift skulle visa sig stå pall för modern vetenskap? Borde man inte åtminstone höja lite på ögonbrynen om man får se att denna gamla skrift beskriver saker som vi kan se tydliga spår av i naturen? Är det inte ens en gnutta imponerande om den dessutom tar upp saker som författarna omöjligt kan ha förstått den vetenskapliga relevansen av, men som passar perfekt med vad vi vet idag?

   Om Bibeln hade påstått något i stil med att Jorden vilade på ryggen av en stor sköldpadda, då hade ateisterna haft goda skäl att avfärda den.

   Att Bibeln överhuvudtaget kommer med NÅGOT som stämmer med vad vi vet om världen idag ser jag som goda skäl att närmare undersöka vad mer den har att säga oss.

   Ja, finkarna på Galapagosöarna är ett väldigt bra exempel på hur miljön påverkar arternas utveckling. Hurså?

   FOSSIL
   Jag sa inte att någon utanför arken överlevde på en planka. Läs det gärna igen, för jag tror att du helt missade poängen.

   Felplacerade fossil: Några exempel som du känner igen är ju ödlan som gjorde fotspår i Tiktaaliks lager och Basilosaurusen från Antarktis. Sedan har vi t ex pollen i prekambrium och träkol i tertiär som med C14 ger det en ålder på max 40 000 år. Och förstås alla levande fossil (stasis).

   Du har ”fortfarande inte sett någon säga annorlunda, om de inte har en bakomliggande religiös motivation bakom det”. Hmm… ursäkta men, vad kallar man en vetenskapsman som inte längre tror att Jorden är flera miljarder år gammal? 🙂

   Att polystrata fossil ”bara används inom kreationistisk litteratur”… Varför skulle man förvänta sig att finna något som talar MOT evolutionsteorin i evolutionistisk litteratur? Sökte du på google BILDER? Jag rekommenderar att du BILDAR dig en egen uppfattning om ”rock strata” och ”polystrate fossil” genom att titta på dem (om du ursäktar min dåliga ordvits). 😛

   Nej, polystrata fossil BEVISAR inte att alla världens fossil begravdes under en och samma översvämning. Men det måste ha varit väldigt många lokala översvämningar för att bilda alla dessa sedimentära bergarter i olika strata. Och hur ser en lokal översvämning ut som når över bergstopparna?

   Visst finns det områden där sedimentlager bildats på andra sätt än genom EN ensam översvämning, och där det finns tecken på erosion, trädrötter och djurgångar. Det är ju ett mycket bra bevis på att det gått tid mellan det att lagren bildades. Men varför finns det inte sådana tecken mellan ALLA lager som påstås ha bildats med flera miljoner år mellan lagren?

   Jag är inte heller geolog, men en sak som jag tror att vi alla kan förstå är det här med erosion. Om vi mäter hur snabbt dessa områden eroderar idag och räknar baklänges kan vi få reda på hur lång tid det har tagit. Hur lång tid gissar du att det tog för t ex Grand Canyon att gröpas ur?


 6. […] molekyler (en definition som jag inte är ett särskilt stort fan utav och skrev ett inlägg om i bloggens tidiga dagar). Jag tänkte ge mig på att besvara dessa frågor och för diskussionens skull kommer jag också […]


 7. […] en gång, abiogenes är inte en del av evolutionsteorin! Evolutionsteorin tar vid efter att den första självreplikerande organismen har uppkommit och […]

 8. Christian K. Says:

  wow vad ni skriver ^^ Sök sanningen 🙂


 9. […] “vet” hur den första cellen kom till, men jag har presenterat för Johannes, flera gånger, hur något sådant skulle kunna ske och vilka hypoteser och teorier som finns för tillfället. […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: