Varför behövs skeptiker?

Som skeptiker (i det här inlägget, såväl som överallt annars i bloggen syfter ”skeptiker” till termen ”vetenskaplig skeptiker”, inte till att någon exempelvis är skeptisk mot vacciner) kan man få höra att man bara är ute efter att förstöra för alla andra. När man har invändningar mot alternativmedicin så får man kanske till svar ”men det fungerar för mig”, eller ”bara för att det inte kan bevisas vetenskapligt så betyder inte det att det inte fungerar”. Och det är klart, om någon väljer att ta homeopatiska läkemedel för att lindra sin sömnbrist så är de enda påverkade parterna den personens numera lättare plånbok, personens möjliga bättring p.g.a. placebo, samt ”läkemedelbolagets” numera fetare bankkonto.

Det finns dock tillfällen när individens oinformerade beslut har möjlighet att påverka hela samhället, och till slut bli en fråga på liv och död för någon helt annan. DN rapporterar i den här artikeln (som en följd av det här inslaget i SVT:s rapport) att bara lite mer än var tredje svensk (36 %) skulle vaccinera sig vid ett stort influensahot, för mig rent utav skrämmande siffror. (Kopplingarna vaccin-autism och vaccin-narkolepsi tar jag gärna upp i ett annat inlägg i bloggen, lämna kommentar på det här inlägget om du vill se det)

Vad är det då som skiljer en individs val att inte vaccinera sig, mot att lägga pengar på homeopati? Givet att i exemplet sömnbrist kan skada åsamkas människor runtomkring om personen t.ex. kör bil trött, men den direkta risken att påverka andra är betydligt större med influensan (att ta homeopatiska läkemedel mot sömnbristen vore väl i och för sig inte det mest effektiva sättet att bli av med den!).

I normalfallet kan man tycka att alla som vill kan väl vaccinera sig och sen kan de som inte vill vaccinera sig få ta risken att bli sängliggande i några dagar? Om det vore så enkelt så skulle jag hålla med, även om jag skulle tycka att det var tråkigt att folk inte litade på sjukvården och den medicinska vetenskapen. Men det finns faktiskt fall där det inte är varje individs val att vaccinera sig. Jag har personligen en vän som är allergisk mot äggproteiner, vilket gjorde att han inte kunde vaccinera sig mot svininfluensan 2009 (H1N1) eftersom vaccinet innehöll just äggproteiner. H1N1 slog hårdast mot ungdomar så var han direkt i riskzonen för att bli smittad och kanske rejält sjuk, som en följd av att människor runt om honom inte hade vaccinerat sig!

Även om han personligen inte kunde vaccinera sig skyddas han av det som kallas för ”herd immunity” (eller ”community immunity” som jag tycker rullar väldigt fint från tungan). Herd immunity innebär kort att om en viss andel av en population är vaccinerade eller på annat sätt resistenta mot en specifik smitta, kommer detta hindra smittan från att skapa längre ”smittokedjor”, som till slut skapar en epidemi.

Motvilligheten till vaccinering drabbar inte bara sådana”specialfall” som jag nämnde ovan. Främst i USA har sjukdomar som mässling och röda hund börjat spridas i städer där fler och fler föräldrar väljer att neka sina barn vaccinering mot just dessa sjukdomar. I dessa fall har områdets ”herd immunity” fallit under gränsvärdet, och smittan hinner spridas innan viruset dör ut. Även här kan det väl knappast sägas vara barnen som själva väljer att ta risken att drabbas av dessa sjukdomar?

Det är här som skeptiker behövs! De som är redo att göra det där lilla extra för att prata med våra närmaste om varför det är viktigt att vaccinera sig, och att prata om hur riskerna med vaccin överdrivs kraftfullt både i media och på internet i allmänhet.

P.S. Än en gång, om någon läsare, till och med bara en av er, vill ha en redogörelse för hur säkra/osäkra vacciner är med tanke på exempelvis autism eller narkolepsi, lämna en kommentar och säg det! I så fall kommer det ett inlägg om det också inom kort. Kommentera gärna i annat fall också 🙂

[Uppdatering: För den som vill läsa mer om H1N1, vaccinet Pandemrix et.c. rekommenderas det här inlägget från barnläkaren Mats Reimer väldigt starkt!]

[Uppdatering 2: Nu finns även ett inlägg om kopplingen mellan mässling/påssjuka/röda hund-vaccin och autism här]

[Uppdatering 3: Ett tredje inlägg i min miniserie på vaccin finns här, som handlar om sambandet mellan svininfluensavaccinet Pandemrix och narkolepsi]

Annonser
Explore posts in the same categories: Alternativmedicin, Medicin, Skepticism

Etiketter: , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

6 kommentarer på “Varför behövs skeptiker?”

 1. E Says:

  Jag minns när jag skulle vaccinera mig och hade hört skräckhistorier på aftonbladet om svininfluensevaccinets bieffekter. Kändes betryggande att ha en insatt skeptisk bror som kunde förklara oddsen, för-och nackdelarna o dyl närmare, kändes mycket bättre att ta vaccinet då! Vore jätteintressant med ett inlägg om narkolepsi och autism-samband med vaccinet!

 2. Jonas Gunnarsson Says:

  Jag håller förvisso med om det mesta i inlägget, men jag ska redogöra varför jag valde att inte vaccinera mig mot svininfluensan.

  Punkt 1. Jag bedömde risken som liten att svininfluensan skulle bli allvarlig för gemene man. Jag hade läst att spanska sjukan troligtvis blev allvarligare och spriddes mer pga att den bröt ut bland slutkörda soldater som skickades hem efter första världskriget. De långsiktigt kvarvarande virusvarianterna är annars de som inte dödar, eftersom de kan spridas mer än dödliga virus. Tämligen snart stod det klart att svininfluensan inte dödade gemene man och att därför endast de med nedsatt andning o.d. behövde vaccineras. Skälet att vaccinera sig var byggt på RÄDSLA för svininfluensan, en rädsla som var upphaussad av medier och myndigheter.

  Punkt 2. Jag har (fortfarande) farhågor om att kroppen kan bilda antikroppar mot adjuvansen skvalen när den injiceras med vaccinet. Eftersom skvalen finns naturligt i kroppen måste vi undvika att få reaktion mot skvalenet, i annat fall drabbas ju kroppen av en auto-immun sjukdom. Dessa farhågor verkade finnas i USA, men uppenbarligen inte i lilla ankdammen Sverige.

  Genom att överdriva svininfluensans farlighet och underdriva (förtiga eller förneka) vaccinets risker, motiverades således svenska folket att vaccineras. Nu ger det bakslag så att fler misstror vaccin i allmänhet och myndigheternas kompetens i synnerhet.

  • sikay91 Says:

   Tack för den genomtänkta och välskrivna kommentaren!

   Punkt 1: När rapporterna började komma från Mexiko att hösten 2009 års influensa såg ut att vara mer aggressiv än vanlig säsongsinfluensa och dessutom att den till skillnad från ”vanlig” influensa skulle slå hårdast mot barn, ungdomar och gravida kvinnor (tre typer av människor som jag hade i min direkta närhet). Det plus det exempel som jag gav i blogginlägget gjorde att det i alla fall för mig kändes angeläget att dels vaccinera mig själv men också att påtala för de i min närhet att det var viktigt att så många som möjligt vaccinerade sig. Din kommentar angående att de långsiktigt kvarvarande virusvarianterna är de som inte dödar har en poäng i att det inte finns ett självändamål för viruset att döda sin värd, eftersom det förhindrar fortspridning av viruset. Problemet är att det finns ju ändå virusar som dödar sina värdar (HIV, ebola, rabies, HPV, influensavirus, et.c.). Att det i slutändan visade sig att färre fall av influensa uppstod hösten 2009 behöver inte betyda att svininfluensan var ofarlig eller dålig på att sprida sig, en mer trolig förklaring är att vi människor gjorde det svårt för viruset att sprida sig, både genom vaccinering, men även genom att vara extra noggranna med våran hygien. Om rädslan för svininfluensan var upphaussad av medier och myndigheter, så vill jag hävda att rädslan för vacciner är upphaussad av medier och dåligt pålästa kändisar (t.ex. Jenny McCarthy). Att media säljer lösnummer på rädsla är fastslaget sedan länge, oavsett vilken sida de står på för tillfället. Att hellre tro på myndigheterna än enstaka läkare och kändisar känns som ett självklart ställningstagande för mig.

   Punkt 2. Att antikroppar mot skvalen skulle vara något onaturligt och farligt är en myt som lever kvar sedan en rapport släpptes från en forskargrupp år 2000, som hävdade att man hittade antikroppar mot skvalen hos sjuka soldater med ”Gulf war syndrome”. Man undersökte mjältbrandsvaccinet som soldaterna hade fått och hittade spår av skvalen, och myten om skvalens risker tog sin början. Senare artiklar visar både att det kan vara helt normalt med antikroppar mot skvalen (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022175903004319) och att provrören som användes för att undersöka om det fanns skvalen i mjältbrandsvaccinet kan ha varit kontaminerade med forskarnas egna fingeravtryck (http://www.anthrax.osd.mil/resource/qna/qaAll.asp?cID=319#1117) (skvalen finns som du säger normalt i kroppen, och även i fettet på fingrarna, i så ”höga” mängder att det kan totalt förstöra resultat där man mäter låga doser av skvalen)

   Att myndigheterna gick ut och varnade för riskerna med svininfluensan är deras jobb. Sen bär alla vacciner med sig risker, men riskerna överväger sällan (om någonsin) fördelarna med vaccinering. Som tidigare skrivet så tror jag att en av anledningarna till att H1N1 inte blev så farlig var att en stor andel av befolkningen faktiskt vaccinerade sig. När WHO för första gången på 41 år utlyser en epidemi (som bara behandlar att sjukdomen kommer spridas, inte hur farlig den är!), blandat med de första rapporterna från Mexiko så anser i alla fall jag att det är ett hot att ta på allvar. Din sista mening kan jag, tyvärr, bara hålla med och hoppas att det inte leder till ett större och farligare utbrott av någon sjukdom i framtiden…

   Än en gång, tack för kommentaren, hoppas att du fortsätter ifrågasätta det jag skriver och ger ytterligare kritik! 🙂

   Ytterligare en länk, från WHO om skvalen: http://www.who.int/vaccine_safety/topics/adjuvants/squalene/questions_and_answers/en/

   • Jonas Gunnarsson Says:

    Tack själv för vetenskaplighet och hänvisning till källor. Jag läste abstractet på ”sciencedirect” samt WHOs info. Skvalen-antikroppar verkar alltså utvecklas med åldern. Men vi vet väl inte om det är bra, dåligt eller neutralt? Om det stämmer att vaccin med skvalen inte ökar antalet antikroppar mot skvalen så är det klart fritt fram att använda, men är det verkligen bevisat?

    Myndigheternas kontroll
    Myndiheterna har en svår sits eftersom de ofta inte själva forskar. Kanske är min misstro överdriven, för jag befarar att de skulle kunna göra om misstagen som skedde med neurosedyn, DDT mm, att farliga ämnen släpps igenom innan riskerna har utkristalliserats. Myndigheterna litar på expertisen, men expertisen är ofta de företag vars produkt de ska bedömma och kunskapen kanske inte alltid är tillräcklig trots de hårda beviskraven, som i regel finns på läkemedel. Jo, för läkemedel tror jag att beviskraven, i regel, är tillräckligt höga. För andra kemiska substanser vet jag inte, men jag antar att kontrollen har skärpts även där. Det finns dock ämnen som tidigare godkänts men vars existensberättigande ifrågasätts, exempelvis bis-fenol-A.

    Frågan kvardröjer sig ändå hos mig: Har vi tillräcklig kunskap om skvalen för att använda den som adjuvant, blandad med surfactanter?

   • sikay91 Says:

    Varsågod, jag tycker att det leder till en klart mer grundad och sansad diskussion 😉 Kul att du läste länkarna. Jag läste vidare lite grann om skvalen och antikroppar som en följd av vaccin, och enligt en review-artikel som jag hittade (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620509002441) så har senare forskning visat att adjuvanser innehållande skvalen inte har visat sig leda till en högre ”risk” för antikroppar mot skvalen. Men det är jättebra att sådana här frågeställningar kommer upp, annars kommer helt klart fler och fler ämnen att sippra genom och orsaka stor skada.
    När både du, jag och majoriteten av alla i samhället inser att det vore ett stort misstag av myndigheter att lyssna främst till företag med vinstintressen för råd, så tror jag att myndigheterna inser detta också. För att myndigheterna ska bli ”övertygade” av ett företags resultat så tror jag att det måste skickas kontrakt över bordet och sedlar under detsamma. Jag tror också att myndigheterna har lärt sig av sina tidigare misstag med Neurosedyn, DDT och bisfenol-A. Man ska tänka på att Neurosedyn-fadäsen skedde på 1960-talet och att DDT förbjöds på 1970-talet. Enligt Livsmedelsverkets hemsida (http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Kemiska-amnen/Forpackningsmaterial/Bisfenol-A/) så var 1/3 av gränsvärdet per dag den högsta rimliga dosen som människor fick i sig innan förbudet mot bisfenol-A trädde i kraft. Detta gällde då spädbarn som fick modersmjölksersättning i nappflaska flera gånger per dag. Vid denna dos så finns det inga bevis för att någon skada ska ske på individen, utan det är vid djurförsök som man har sett effekter på fortplantning och organ- och kroppsvikter. Förbudet mot tillverkning av nappflaskor med bisfenol-A trädde i kraft den första mars i år. Med andra ord så är detta förbud mer än någonting en säkerhetsåtgärd, men ingen har kommit till skada av bisfenol-A, förutom djuren i studierna.


 3. […] här inlägget hör ihop med mina två senaste inlägg om vaccin, och rädslan för dessa. Det finns inget som säger att man måste läsa de inläggen för att […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: